همشهری آنلاین: وضعیت هوای مناطق مختلف کشور تا دوم اردیبهشت، حاکی از روزهای آفتابی و نیمه ابری برای اکثر نقاط ایران است.

بر اساس پیش‌بینی سایت‌های مختلف هواشناسی، وضع هوا برای شهرهای مختلف ایران به شرح زیر است:

شهر

شنبه
31/01/87

یک‌شنبه
01/02/78

دوشنبه
02/02/87

اراک

23
صاف تا کمی ابری
11

22
صاف تا کمی ابری
09

23
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

اردبیل

15
صاف تا کمی ابری
06

10

03

18
صاف
06

ارومیه

21
صاف تا کمی ابری
07

19

06

24
صاف همراه با پراکندگی ابرها
06

اصفهان

27
صاف تا کمی ابری
12

26
صاف تا کمی ابری
08

26
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

اهواز

35
صاف
21

37
صاف
21

35
صاف
21

ایلام

24
صاف تا کمی ابری
13

23
صاف
11

24
صاف
12

بجنورد

21
صاف تا کمی ابری
10

21

08

18

07

بندرعباس

33
صاف
22

32
صاف
22

33
صاف
22

بوشهر

29
صاف
19

30
صاف
19

29
صاف
20

بیرجند

26
صاف
13

26
صاف همراه با پراکندگی ابرها
13

27
صاف
15

تبریز

21

08

17

08

23
صاف همراه با پراکندگی ابرها
07

تهران

25
صاف تا کمی ابری
16

24

14

24
صاف همراه با پراکندگی ابرها
14

خرم آباد

24
صاف تا کمی ابری
12

25
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

28
صاف
12

رشت

18

10

17

09

21
صاف
12

زاهدان

30
صاف تا کمی ابری
15

31
صاف
15

31
صاف
15

زنجان

20
صاف تا کمی ابری
06

14

04

20
صاف تا کمی ابری
04

ساری

19
صاف تا کمی ابری
08

18

10

19

12

سمنان

25

17

24

14

21

14

سنندج

22
صاف تا کمی ابری
09

18

07

23
صاف
09

شهرکرد

21
صاف همراه با پراکندگی ابرها
06

19
صاف همراه با پراکندگی ابرها
04

21
صاف همراه با پراکندگی ابرها
05

شیراز

28
صاف همراه با پراکندگی ابرها
13

28
صاف تا کمی ابری
10

27
صاف تا کمی ابری
10

قزوین

19
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

15

06

20
صاف
09

قم

29
صاف تا کمی ابری
13

27
صاف همراه با پراکندگی ابرها
12

نامشخص

کرمان

27
صاف تا کمی ابری
11

27
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

28
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

کرمانشاه

25
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

26
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

26
صاف
08

گرگان

26
صاف تا کمی ابری
13

22

10

22

10

مشهد

22
صاف تا کمی ابری
09

23
صاف تا کمی ابری
10

21
صاف تا کمی ابری
11

همدان

21

09

14

03

21

05

یاسوج

24

08

23

08

24

09

 یزد

29
صاف تا کمی ابری
17

29
صاف تا کمی ابری
14

29
صاف تا کمی ابری
14

کد خبر 49132

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار