شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۸۷ - ۲۰:۳۷
۰ نفر

همشهری آنلاین: سازمان هوا‌شناسی وضعیت هوای مناطق مختلف کشور را تا 20 فروردین اعلام کرد.

پیش‌بینی سازمان هواشناسی برای شهرهای مختلف ایران به شرح زیر است:

شهر

یک‌شنبه
18/01/87

دو‌شنبه
19/01/78

سه‌شنبه
20/01/87

اراک

22
صاف همراه با وزش باد
07

22
صاف تا کمی ابری
08

21
صاف تا کمی ابری
05

اردبیل

17
صاف همراه با پراکندگی ابرها
05

12
صاف همراه با پراکندگی ابرها
02

11
صاف تا کمی ابری
01-

ارومیه

16
صاف همراه با پراکندگی ابرها
00

11
صاف تا کمی ابری
00

17
صاف تا کمی ابری
01

اصفهان

24
صاف همراه با وزش باد
10

20
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

22
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

اهواز

32
صاف همراه با وزش باد
18

29
صاف تا کمی ابری
17

30
صاف همراه با پراکندگی ابرها
21

ایلام

23
صاف همراه با وزش باد
06

20
صاف تا کمی ابری
04

18
صاف همراه با وزش باد
05

بجنورد

18
صاف تا کمی ابری
04

19
صاف همراه با وزش باد
05

16

02

بندرعباس

30
صاف همراه با وزش باد
22

30
صاف همراه با وزش باد
23

28
صاف همراه با پراکندگی ابرها
20

بوشهر

33
صاف همراه با وزش باد
22

28
صاف همراه با پراکندگی ابرها
10

20
صاف همراه با پراکندگی ابرها
12

بیرجند

22
صاف همراه با وزش باد
06

24
صاف همراه با وزش باد
08

25
صاف همراه با پراکندگی ابرها
06

تبریز

17
صاف همراه با پراکندگی ابرها
05

12
صاف تا کمی ابری
04

17
صاف همراه با پراکندگی ابرها
04

تهران

22
صاف همراه با وزش باد
10

24
صاف همراه با پراکندگی ابرها
12

21
صاف همراه با پراکندگی ابرها
10

خرم آباد

26
صاف همراه با وزش باد
06

26
صاف همراه با پراکندگی ابرها
07

20
صاف همراه با وزش باد
05

رشت

20
صاف همراه با پراکندگی ابرها
12

20
صاف همراه با پراکندگی ابرها
13

17
صاف تا کمی ابری
10

زاهدان

27
صاف همراه با وزش باد
09

27
صاف همراه با وزش باد
09

27
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

زنجان

14
صاف همراه با پراکندگی ابرها
02

11
صاف تا کمی ابری
00

10
صاف همراه با پراکندگی ابرها
00

ساری

18
صاف همراه با پراکندگی ابرها
11

18
صاف همراه با پراکندگی ابرها
12

21
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

سمنان

21
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

22
صاف
08

23
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

سنندج

22
صاف همراه با وزش باد
09

22
صاف تا کمی ابری
10

19
صاف تا کمی ابری
05

شهرکرد

18
صاف همراه با وزش باد
00

16
صاف تا کمی ابری
02-

20
صاف تا کمی ابری
01-

شیراز

28
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

28
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

26
صاف همراه با پراکندگی ابرها
06

قزوین

22
صاف همراه با پراکندگی ابرها
05

22
صاف همراه با پراکندگی ابرها
06

20
صاف همراه با پراکندگی ابرها
01

قم

27
صاف همراه با پراکندگی ابرها
10

27
صاف همراه با پراکندگی ابرها
11

25
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

کرمان

28
صاف همراه با وزش باد
02

28
صاف همراه با وزش باد
03

24
صاف همراه با پراکندگی ابرها
05

کرمانشاه

25
صاف همراه با وزش باد
10

25
صاف تا کمی ابری
11

18
صاف همراه با وزش باد
06

گرگان

23
صاف همراه با پراکندگی ابرها
12

23
صاف همراه با وزش باد
13

21
صاف همراه با پراکندگی ابرها
11

مشهد

17
صاف همراه با پراکندگی ابرها
06

19
صاف همراه با وزش باد
07

21

05

همدان

20
صاف همراه با وزش باد
06

20
صاف تا کمی ابری
07

17
صاف تا کمی ابری
02

یاسوج

23
صاف همراه با وزش باد
04

23
صاف تا کمی ابری
05

22
صاف تا کمی ابری
02

 یزد

28
صاف همراه با پراکندگی ابرها
11

28
صاف همراه با وزش باد
12

27
صاف تا کمی ابری
10

کد خبر 47781

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار محیط زیست

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز