سه‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ - ۲۱:۲۲
۰ نفر

همشهری آنلاین: سازمان هوا‌شناسی وضعیت هوای مناطق مختلف کشور را تا 23 فروردین اعلام کرد.

پیش‌بینی سازمان هواشناسی برای شهرهای مختلف ایران به شرح زیر است:

شهر

چهار‌شنبه
21/01/87

پنج‌شنبه
22/01/78

جمعه
23/01/87

اراک

15
صاف تا کمی ابری
05

18

03

21
صاف تا کمی ابری
06

اردبیل

16

05

16
صاف همراه با پراکندگی ابرها
05

16
صاف تا کمی ابری
04

ارومیه

21

04

22
صاف همراه با وزش باد
05

21
صاف تا کمی ابری
07

اصفهان

19
صاف تا کمی ابری
09

19
صاف تا کمی ابری
06

24
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

اهواز

28
صاف همراه با پراکندگی ابرها
18

32

16

33

20

ایلام

16

04

16
صاف تا کمی ابری
03

20

06

بجنورد

20
صاف تا کمی ابری
09

20

09

21

10

بندرعباس

29
صاف همراه با پراکندگی ابرها
23

31
صاف همراه با وزش باد
25

25
صاف همراه با وزش باد
25

بوشهر

26

20

26
صاف همراه با پراکندگی ابرها
20

28
صاف همراه با پراکندگی ابرها
21

بیرجند

23
صاف تا کمی ابری
12

20
صاف تا کمی ابری
13

23
صاف همراه با وزش باد
11

تبریز

21

05

21
صاف همراه با وزش باد
06

22
صاف تا کمی ابری
07

تهران

18
صاف تا کمی ابری
08

21
صاف تا کمی ابری
06

23

07

خرم آباد

16

09

19

05

22

09

رشت

19
صاف همراه با پراکندگی ابرها
12

20

11

21

12

زاهدان

28
صاف تا کمی ابری
15

25
صاف تا کمی ابری
16

25
صاف همراه با وزش باد
14

زنجان

14

05

16

04

19

06

ساری

23

10

27

07

18
صاف تا کمی ابری
10

سمنان

22
صاف تا کمی ابری
13

19
صاف تا کمی ابری
11

21

13

سنندج

16
صاف تا کمی ابری
06

18

04

22
صاف تا کمی ابری
07

شهرکرد

15

04

18

01

21

04

شیراز

18

10

21

08

24

11

قزوین

18
صاف همراه با پراکندگی ابرها
06

20

05

22

07

قم

20
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

24

07

26

09

کرمان

18

10

22

08

25
صاف همراه با وزش باد
11

کرمانشاه

19

10

21

06

25

09

گرگان

17

10

21

07

24
صاف همراه با پراکندگی ابرها
11

مشهد

21
صاف تا کمی ابری
12

20
صاف تا کمی ابری
14

21

11

همدان

12

04

15

01

19
صاف تا کمی ابری
04

یاسوج

15

08

18

05

20

08

 یزد

28

11

28
صاف تا کمی ابری
12

27
صاف همراه با پراکندگی ابرها
10

کد خبر 48171

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار محیط زیست

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

وبگردی