چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۸۷ - ۱۶:۱۰
۰ نفر

همشهری آنلاین: سازمان هوا‌شناسی وضعیت هوای مناطق مختلف کشور را تا 16 فروردین اعلام کرد.

پیش‌بینی سازمان هواشناسی برای شهرهای مختلف ایران به شرح زیر است:

شهر

چهار‌شنبه
14/01/87

پنج‌شنبه
15/01/78

جمعه
16/01/87

اراک

20
صاف همراه با پراکندگی ابرها
06

19
صاف همراه با پراکندگی ابرها
05

20
صاف همراه با پراکندگی ابرها
06

اردبیل

23
صاف همراه با پراکندگی ابرها
04

21
صاف همراه با پراکندگی ابرها
03

22
صاف همراه با پراکندگی ابرها
04

ارومیه

18
صاف همراه با پراکندگی ابرها
00

17
صاف همراه با پراکندگی ابرها
01

18
صاف همراه با پراکندگی ابرها
02

اصفهان

23
صاف همراه با پراکندگی ابرها
07

22
صاف همراه با وزش باد
06

23
صاف همراه با وزش باد
07

اهواز

31
صاف همراه با وزش باد
15

30
صاف همراه با وزش باد
-

31
صاف
14

ایلام

17
صاف همراه با وزش باد
03

16
صاف همراه با پراکندگی ابرها
02

18
صاف
03

بجنورد

25
صاف همراه با پراکندگی ابرها
10

23
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

24
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

بندرعباس

31
صاف همراه با وزش باد
19

30
صاف همراه با وزش باد
19

31
صاف همراه با وزش باد
19

بوشهر

29
صاف همراه با پراکندگی ابرها
21

28
صاف همراه با پراکندگی ابرها
20

29
صاف همراه با وزش باد
21

بیرجند

27
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

26
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

27
صاف همراه با وزش باد
09

تبریز

18
صاف همراه با پراکندگی ابرها
03

17
صاف
02

18
صاف همراه با پراکندگی ابرها
03

تهران

25
صاف همراه با پراکندگی ابرها
13

25
صاف همراه با پراکندگی ابرها
15

27
صاف همراه با پراکندگی ابرها
17

خرم آباد

23
صاف همراه با پراکندگی ابرها
02

22
صاف همراه با پراکندگی ابرها
01

23
صاف
02

رشت

18
صاف همراه با پراکندگی ابرها
07

18
صاف تا کمی ابری
06

19
صاف تا کمی ابری
07

زاهدان

31
صاف همراه با پراکندگی ابرها
15

30
صاف همراه با پراکندگی ابرها
14

31
صاف
15

زنجان

20
صاف همراه با پراکندگی ابرها
02-

20
صاف
01-

21
صاف همراه با پراکندگی ابرها
01

ساری

16
صاف تا کمی ابری
09

15
صاف تا کمی ابری
08

17
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

سمنان

27
صاف تا کمی ابری
13

26
صاف تا کمی ابری
12

27
صاف همراه با پراکندگی ابرها
13

سنندج

19
صاف همراه با پراکندگی ابرها
00

18
صاف
01

20
صاف همراه با پراکندگی ابرها
02

شهرکرد

22
صاف تا کمی ابری
03

21
صاف همراه با پراکندگی ابرها
02

23
صاف همراه با وزش باد
03

شیراز

26
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

30
صاف همراه با پراکندگی ابرها
14

27
صاف
10

قزوین

22
صاف همراه با پراکندگی ابرها
03

20
صاف
04

23
صاف همراه با پراکندگی ابرها
03

قم

29
صاف همراه با پراکندگی ابرها
13

30
صاف همراه با پراکندگی ابرها
14

31
صاف
15

کرمان

27
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

26
صاف همراه با پراکندگی ابرها
07

27
صاف
09

کرمانشاه

23
صاف همراه با پراکندگی ابرها
05

22
صاف همراه با پراکندگی ابرها
05

23
صاف همراه با پراکندگی ابرها
06

گرگان

20
صاف همراه با پراکندگی ابرها
10

19
صاف تا کمی ابری
09

20
صاف همراه با پراکندگی ابرها
10

مشهد

23
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

21
صاف همراه با پراکندگی ابرها
07

22
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

همدان

20
صاف
00

19
صاف همراه با پراکندگی ابرها
01

21
صاف همراه با پراکندگی ابرها
02

یاسوج

24
صاف همراه با پراکندگی ابرها
07

23
صاف همراه با پراکندگی ابرها
06

24
صاف
07

 یزد

28
صاف همراه با پراکندگی ابرها
13

27
صاف همراه با پراکندگی ابرها
12

29
صاف همراه با پراکندگی ابرها
14

کد خبر 47515

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار محیط زیست

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز