اجرای طرح داوطلبانه‌ی «جنگلانه»، برای پنجمین سال پیاپی، از ۳۰ آذر، در سراسر کشور آغاز شده است.

به فکر جنگل ‌ها و درناها باشیم

به گزارش هفتهنامهی دوچرخه، محمد ثابت، مدیر خانهی فرهنگ بومگردان پارس در اینباره میگوید: «این طرح، پنج سال پیش از سوی بومگردان پارس مطرح شد و ۳۷۰ تشکل در سراسر کشور به طرح پیوستند و در برگزاری آن مشارکت میکنند. در آغاز کار، شرکتکنندگان در این طرح اکثراً کوهنورد بودند که به کوهها رفتند و با کاشت نهال و بذر سعی کردند جنگلها را گسترش دهند.

در طرح جنگلانه سعی میکنیم فرهنگ و تفکر حفظ جنگل و مراتع را ایجاد کنیم تا مردم آن را دغدغه خود بدانند و زمینهی اقدام و عمل در مورد این دغدغه را فراهم آوریم. هم‌اکنون همهی استانها به این طرح پیوستهاند و البته این طرح فقط به گسترش جنگل نمیپردازد.»

او دربارهی برنامهی جنگلانه در استان فارس میگوید: «داوطلبان که تعدادی از آنها نوجوان هستند در آن روز به منطقهی چشم انجیر رفتند و درخت بادام کوهی و ارژن کاشتند.»

رساندن آذوقه به دُرناها از دیگر برنامههای طرح جنگلانه است که ثابت دربارهی آن میگوید: «در اطراف دریاچهی بختگان، جایی است که درناهای سیبری برای زمستانگذرانی میآیند. دریاچه تقریباً خشک و متأسفانه زمینها به زمینهای کشاورزی تبدیل شدهاند. خشکی دریاچه، منابع غذایی این درناها را کاهش داده و این درناها برای پیداکردن غذا به کشتزارها میآیند و بذرهایی را میخورند که کشاورزان آنها را کاشتهاند. کشاورزان بهخاطر محافظت از بذرها و حفظ کشاورزی خود، درناها را شکار میکنند یا آنها را از بین میبرند.

ما برای این که فرهنگسازی کنیم، کودکان و نوجوانان را با طبیعت پیوند بزنیم و رابطهای عاطفی بین کودکان و طبیعت ایجاد کنیم، با کمک آنها به درناها غذا دادیم. حدود ۱۵۰۰ کیلو ذرت برای درناها بردیم که تا چند روزی غذا داشته باشند. میخواهیم همراه کودکان و نوجوانان این کار را ادامه بدهیم تا درناها سالم به سفرشان ادامه بدهند.»

جنگلانه طرحی مشارکتی و خودجوش است که بهمناسبت دههی تنوع زیستی با همکاری سازمانهای غیردولتی شکل گرفته است. اولینبار در استان فارس، خانهی فرهنگ بومگردان فارس این کار را آغاز کرد و بعد استانهای دیگر به این طرح پیوستند.

کد خبر 425764

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

دیدگاه خوانندگان

وبگردی

اخبار بازار و کسب و کار