به‌زودی پانای کودک و نوجوان، فعالیت خود را آغاز می‌کند.

صفحه‌ی پانای کودک و نوجوان متولد می‌شود

به زودی صفحهی پانای کودک و نوجوان، فعالیت خود را آغاز میکند. با آغاز فعالیت این بخش در خبرگزاری پانا، همهی دانشآموزان دوستدار فعالیت رسانهای در سراسر کشور، میتوانند آثار خود را در قالب خبر و گزارش، داستان، شعر، عکس، فیلم و... در این رسانه منتشر کنند.

مریم جمشیدی، مدیرعامل خبرگزاری پانا در گفتوگو با دوچرخه، ضمن اعلام این خبر میگوید: «هماکنون دانشآموزان دبیرستانی دورهی دوم، خبرنگاران خبرگزاری پانا هستند، اما با راهاندازی بخش پانای کودک و نوجوان دانشآموزان دبستانی و دبیرستانی دورهی اول هم میتوانند آثار خود را بهمنظور انتشار از طریق این رسانه، برای پانای کودک و نوجوان بفرستند. بهدلیل نوع فعالیت خبرگزاری، محدودیتهای نشریات کاغذی را هم نداریم و این صفحه میتوانند آثار متنوع دانشآموزان علاقهمند را منتشر کند.»

مقدمات اصلی راهاندازی این بخش فراهم شده و قرار است تا یکی دو ماه دیگر این بخش راهاندازی شود و جمشیدی دربارهی این که آیا برای دانشآموزان علاقهمند به همکاری با پانانی کودک و نوجوان، برنامهای آموزشی نیز در نظر گرفته شده است یا خیر؟ میگوید: «خبرنگاران ما که اکنون در بخشهای گوناگون پانا کار میکنند، آموزش میبینند، اما هرچند فعلاً آموزشی ویژهی دانشآموزان دبستانی و دبیرستانی دورهی اول تدارک دیده نشده، اما این دانشآموزان میتوانند با مراجعه به سایت خبرگزاری پانا  از مطالب آموزشی دربارهی نوشتن خبر و گزارش در  این سایت استفاده کنند.»

مدیرعامل خبرگزاری پانا دربارهی انگیزهی ایجاد پانای کودک و نوجوان میگوید: «خبرنگاران پانا دانشآموزان دبیرستان دورهی دوم هستند و دورههای آموزشی ویژهای را گذراندهاند. اما تاکنون برای کودکان و نوجوانانِ گروه سنی دبستان و دبیرستانِ دورهی اول که به فعالیت رسانهای علاقه دارند، فضایی در پانا فراهم نشده بود. طبیعی است که این گروه هم باید بتوانند در این فضا کار کنند و آثارشان دیده شود. با راهاندازی صفحهی کودکان و نوجوانان همهی علاقهمندان میتوانند در این فضا فعالیت کنند.»

او در معرفی خبرگزاری پانا میگوید: «پانا بهعنوان یک خبرگزاری عمومی فعالیت میکند و صاحب امتیازش سازمان دانشآموزی کشور است. من در حین کار خیلی اتفاقی متوجه شدم که والدین، معلمها و کارمندان وزارتخانهها به پانا مراجعه میکنند و نقاشی یا داستان کوتاه فرزندانشان را برای انتشار میآورند و میپرسند جایی هست که این مطالب در آنجا منتشر بشود؟ خود من کار روزنامه‌نگاری را وقتی شروع کردم که برای مجلهی اطلاعات هفتگی نامه مینوشتم و چاپ مطالبم به من انگیزه داد و راه مرا مشخص کرد که در آینده شغلم چه باشد؟ تعداد زیادی هستند که دوست دارند نوشتههایشان جایی منتشر بشود و شاید این بخش پانا بتواند به این دسته از دانشآموزان علاقهمند به نوشتن و کار در رسانه کمک کند.»

او دربارهی کیفیت و استانداردهای این بخش توضیح میدهد: «برای این بخش هم شورای سردبیری ویژهای در نظر گرفته شده، چون احتمالاً این آثار استانداردهای رسمی بخش مرکزی پانا را دارا نباشند و باید استانداردهایی متناسب با سن و سال آنها تعریف شود. هدف اولیهی ما ارسال این پیام است که شما نگران کیفیت کارتان نباشید فقط اگر دوست دارید که روزی خبرنگار، نویسنده یا عکاس بشوید شروع کنید! البته لازم است در این آثار اصول ابتدایی رعایت شده باشد.»

گفتنی است خبرگزاری پانا طی تفاهم‌نامهای که در خرداد ۱۳۸۱ میان رئیس وقت سازمان دانشآموزی و مدیرعامل وقت خبرگزاری جمهوری اسلامی منعقد شد و به تأیید وزرای آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاداسلامی وقت رسید، تأسیس شد و از تابستان ۱۳۸۲ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. به گزارش پانا، مستندات و مدارک این خبرگزاری در مهر۱۳۹۱ به هیئت نظارت بر مطبوعات و رسانهها ارائه شد و پس از تأیید و صدور مجوز، این مجموعهی خبری نیز در ردیف خبرگزاریهای رسمی کشور قرار گرفت.


عکس: محمود اعتمادی/ دوچرخه

کد خبر 422561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =