بورس تهران در هفته جاری شاهد 10 عرضه عمده سهام خواهد بود.

به گزارش مدیریت بازار بورس اوراق بهادار در این هفته سهام شرکت های صنعتی دریایی ایران، مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) ، روغن نباتی جهان، کنتورسازی ایران،  بسته بندی مشهد، سرمایه گذاری پتروشیمی، ریخته گری تراکتورسازی ایران و بنیان دیزل در قالب بلوک های عمده در بورس تهران عرضه خواهد شد.

بر اساس این گزارش در اولین عرضه بانک مسکن تعداد8/44  میلیون سهم معادل 99/2  درصد از سهام شرکت صنعتی دریایی ایران را در تاریخ 9/10/86 به صورت یکجا و نقد و به قیمت پایه  900 ریال در تابلوی فرعی واگذار خواهد کرد.

در دومین واگذاری شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا  تعداد 5/715 میلیون سهم شرکت  مپنا معادل 9 درصد از سهام این شرکت را در تاریخ 9/10/86به صورت یکجا و نقد و اقساط با قیمت پایه  1518 ریال عرضه خواهدکرد.

همچنین شرکت توانیر  نیزدر همین روز تعداد 6/625 میلیون سهم مپنا معادل 87/7  درصد رابه قیمت پایه 1518 ریال را برای فروش روی میز می‌گذارد.

در دیگر واگذاری های این هفته سازمان خصوصی سازی16/4 درصد سهام شرکت روغن نباتی جهان را درتاریخ 9/10/86  و به قیمت پایه  400 ریال و 63/3 درصد از سهام شرکت بسته بندی مشهد رادر تاریخ 10/10/86 و به قیمت پایه  800 ریال در بورس عرضه می‌کند.

در ضمن شرکت ساتکاب43/38 در صد کنتورسازی ایران رادر تاریخ 10/10/86  و به قیمت پایه  707 ریال و شرکت سرمایه گذاری سپهر 6/1‌درصد شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی در تاریخ 10/10/86  و به قیمت پایه  1500 برای فروش عرضه خواهد کرد.

دیگر واگذاری های این هفته شامل  عرضه تعداد 951/521/31 سهم معادل 8/14 درصد از سهام شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران در تاریخ 11/10/86  توسط سازمان گسترش و نوسازی ایران به قیمت پایه  762 ریال خواهد بود.

همچنین علاوه بر این، تعداد 967/579 سهم معادل 17/12‌درصد از سهام شرکت بنیان دیزل در تاریخ 12/10/86  توسط سازمان خصوصی سازی و به قیمت پایه  8657  ریال  عرضه خواهد شد.

همچنین سازمان گسترش و نوسازی در تاریخ 12/10/86 تعداد 630/71 سهم معادل 5/1  درصد از سهام شرکت بنیان دیزل را به صورت یکجا و نقد و اقساط با قیمت پایه 8657 ریال در تابلوی غیر رسمی، عرضه خواهد کرد.

کد خبر 40347

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار