علی اصغر محمدی: تأمین بودجه همواره یکی از چالش‌های بزرگ آموزش و پرورش است که خیلی از مسایل نظام تعلیم و تربیت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

معاون علمی رئیس‌جمهوری معتقد است با اختصاص بخشی از مالیات کشور به نظام تعلیم و تربیت می‌توان این مشکل را حل کرد.

صادق واعظ‌زاده در همایش منطقه‌ای اقتصاد آموزش و پرورش کشور‌های اسلامی با  ارائه 2 پیشنهاد برای حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش گفت: پیشنهاد اول این که 5 تا 10 درصد از مالیات پرداختی هر مؤدی، می‌تواند به آموزش و پرورش اختصاص یابد و در این باره می‌توان طوری برنامه‌ریزی کرد که افراد، محل مصرف این مالیات‌ها را از میان چند گزینه مشخص کنند.

وی افزود: از سوی دیگر می‌توان میزان افزایش مالیات هر فرد را نسبت به سال گذشته منظور کرد. به این صورت با توسعه اقتصاد کشور، مالیات افراد رو به افزایش است که این افزایش را افراد می‌توانند به آموزش و پرورش در سرفصل‌‌های مختلف ارائه دهند.

واعظ‌زاده اظهار داشت: پیشنهاد دوم، کمک‌های مردمی است. کمک‌های مردمی به آموزش و پرورش در کشور رشد بسیار خوبی داشته است و با این کمک‌ها تا حدی بحران مکان‌های فیزیکی آموزش و پرورش کشور کاهش یافته است.

 27درصد متوسط کسری  آموزش‌ و پرورش

وزیر آموزش و پرورش نیز در این همایش گفت: آموزش و پرورش به‌طور متوسط با سالانه 2/27 کسری بودجه مواجه است و از آنجا که 94 درصد اعتبارات آموزش و پرورش به حقوق فرهنگیان تعلق می‌گیرد، سهم منابع مالی غیرپرسنلی تنها 6 درصد است در حالی که در کشورهای صنعتی این رقم به 40 درصد می‌رسد.

محمود فرشیدی افزود: آموزش و پرورش و اقتصاد از 2 مقوله متفاوت فرهنگ و مادیات هستند که به ظاهر با هم ارتباطی ندارند، اما به واقع اگر عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم، آموزش و پرورش می‌تواند تأثیر بسیار شگرفی در اقتصاد ملی ایفا کند. وزیر آموزش پرورش، فقرزدایی، حفاظت از محیط‌زیست و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی را از تأثیرات غیرمستقیم آموزش و پرورش بر اقتصاد و افزایش بهره‌وری با کمک آموزش و در نتیجه رشد اقتصادی را از تأثیرات مستقیم آموزش و پرورش در اقتصاد ملی خواند.

وی همچنین با اشاره به نسبت سهم ارزش افزوده به سهم مصرف واسطه بخش‌های مختلف آموزش و پرورش بیان کرد: از ضریب 4/3، بیشترین سهم به آموزش و پرورش ابتدایی اختصاص یافته است که این امر نشان می‌دهد  مهم‌ترین بخش سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش مربوط به آموزش و پرورش ابتدایی است و اساسا سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش نه یک اقدام مصرفی، بلکه یک اقدام زیربنایی است و این امر مصداقی از معارف اسلامی ما نیز هست.

وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به نسبت عملکردی 2/127 درصدآموزش و پرورش به مصوب 100 در 14 سال گذشته، آموزش و پرورش به‌طور متوسط سالانه 2/27 درصد کسری بودجه داشته است که این رقم در محاسبه 10 سال گذشته به 7/32 درصد می‌رسد.

کد خبر 36795

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار