همشهری آنلاین: با وجود خروج هشت هزار نفر از اهالی شهرهای فوعه و کفریا، همچنان نیمی از ساکنان این دو شهر در محاصره تروریست های تکفیری هستند و برای نجات و رهائی روزشماری می‌کنند.

 نیمی از اهالی فوعه و کفریا همچنان در محاصره تکفیری ها هستند

به گزارش ایرنا، 28 ماه مارس سال 2015 روزی سیاه در تاریخ بحران سوریه به شمار می رود ٬ روزی که آغاز رنج های دو ساله هزاران شهروند بیگناه اهالی فوعه و کفریا بود.

دو شهرفوعه و کفریا در 10 کیلومتری شمال ادلب از 28 مارس 2015 (فروردین 94) و پس از سقوط شهر ادلب واقع در شمال غربی کشور سوریه (هم مرز با ترکیه) به محاصره کامل تروریست های تکفیری درآمدند.

بیش از پنج ماه از محاصره شهرهای شیعه نشین فوعه و کفریا گذشت اما تجاوز و موشک باران این دو شهر توسط تروریست های تکفیری خللی در اراده آهنین اهالی محاصره شده فوعه و کفریا، ایجاد نکرد.

بمباران های روزانه، کمبود غذا ، دارو، سوخت و مهمات و کشتار اهالی با انواع اسلحه و گلوله توسط تک تیراندازان تکفیری هم نتوانست اهالی فوعه و کفریا را به تسلیم وادار کند.

تروریست های تکفیری که گمان نمی کردند اهالی کفریا و فوعه با وجود همه مشکلات و گرسنگی بتوانند بیش از چند ماه محاصره را تحمل کنند، صبرشان لبریز شد.

تروریست های تکفیری به سرکردگی 'عبدالله المحیسنی' تروریست سعودی، هزاران تروریست عرب و خارجی مانند ترکمن و چچنی را تحت عنوان 'ارتش مهاجرین ' را برای آنچه ' عملیات آزادسازی فوعه و کفریا' خواند٬ گردآوردند و روزهای 18 و 19 سپتامبر را روز موعود برای تصرف این دو شهرتعیین کردند.

حمله تروریست های تکفیری با انفجار تونل های حفر شده در زیر دوشهرفوعه و کفریا و انفجار تروریست های انتحاری آغاز شد٬ ده ها تانک، نفربر و پهپاد اهدائی حامیان منطقه ای و بین المللی گروه های تروریستی تکفیری مانند سعودی و ترکیه٬ این یورش گسترده را پشتیبانی می کردند.

اما در شهرهای کفریا و فوعه از بلندگوهای مساجد بسیج عمومی اعلام و تلاش و مشارکت بی وقفه زنان و مردان این دو شهر برای سنگر سازی متوقف نشد و حتی برای دفاع با هر چه در اختیار داشتند خود را به خطوط تماس اطراف کفریا و فوعه رساندند.

در نخستین ساعت های حمله تروریست های تکفیری٬ صدها موشک و خمپاره مانند باران برسر زنان و کودکانی شهر باریدن گرفت و ده ها زن ، مرد و کودک درخون خود غلطیدند.

هزاران زخمی از درد به خود می پیچیدند و تنها کاری که از دست چند کادر درمانی حاضر در شهرهای فوعه و کفریا برمی آمد٬ بستن زخم ها بود.

آن روز به پایان رسید٬ تروریست های تکفیری که از دلاوری فرزندان فوعه و کفریا شگفت زده شده بودند با صدها کشته و یا زخمی به مواضع خود در شهرک ها و روستاهای اطراف دو شهر بازگشتند.

روز 18 سپتامبر فوعه و کفریا در تاریخ سوریه و جهان ماندگار شد،800 تن شهید و یا زخمی و هزاران تن عزادار شدند ولی یک وجب از خاک خود را به تروریست های تکفیری وارداتی واگذار نکردند.

این پایداری و مقاومت پشت هزاران تروریستی تکفیری را شکست و سرانجام به امضای آتش بس فوعه و کفریا درمقابل مضایا و زبدانی تن دادند اما این آتش بس هرگز اجرا نشد و این دو شهرتاکنون زیر آتش روزانه تروریست های تکفیری حاضر در شهرک ها و روستاهای اطراف قرار دارند.

تاکنون بیش از دوهزار و 200 تن از اهالی فوعه و کفریا شهید و بیش از سه هزار تن دیگر زخمی و شماری نیز ربوده شده اند که خبری از سرنوشت آن ها در دست نیست.

در دو مرحله تبادل ٬ 300 و 250 نفر از بیماران و زخمی ها در سال های 2015 و 2016 برای درمان از دو شهرفوعه و کفریا خارج شدند.

تمام زیرساخت های خدماتی و حتی آبرسانی فوعه و کفریا در ماه های نخست محاصره براثر موشکباران تروریست های تکفیری از بین رفت و تاکنون بیش از 90 درصد منازل مسکونی آسیب دیده است و 70 درصد آن ها قابل سکونت نیست.

همزمان با خروج تروریست های تکفیری و خانواده های آن ها از محله های شرقی شهر حلب قرار بود در سه مرحله پنج هزار نفر از اهالی فوعه و کفریا تخلیه شوند که به خاطر سنگ اندازی تروریست ها فقط هزار و 200 تن از محاصره خارج شدند.

در چارچوب توافق اخیر و در مرحله نخست آن هم قرار بود٬ هشت هزار نفر یعنی نیمی از اهالی شهرهای فوعه و کفریا در مقابل سه هزار و 800 تروریست و خانواده های آن ها از محاصره خارج شوند.

حدود پنج هزار نفر از اهالی این دو شهرمحاصره شده 25 فروردین ماه با 75 اتوبوس به منطقه الراشدین حلب رسیدند و تروریست های تکفیری 45 اتوبوس حامل حدود سه هزار شهروند را به بهانه های مختلف از نیمه راه بازگرداندند.

روز 26 فروردین ماه اتوبوس هایی که به الراشدین رسیده بودند مورد حمله انتحاری قرار گرفتند و در این جنایت تروریستی بیش از 130 تن از اهالی فوعه و کفریا که بیشتر آن ها کودکان بودند٬ شهید و ده ها تن دیگر هم زخمی و یا مفقود شدند.

45 اتوبوس حامل سه هزار نفر دیگر از شهروندان فوعه و کفریا که توسط تروریست های تکفیری از میانه راه بازگردانده شده بودند روز پنجشنبه گذشته وارد منطقه الراشدین حلب و روز جمعه درقبال خروج شماری از تروریست های تکفیری از الزبدانی مضایا ٬ بلودان و سرغایا در ریف دمشق، به مرکز اسکان موقت جبرین در شرق حلب وارد شدند.

به این ترتیب تاکنون هشت هزار نفر از اهالی شهرهای فوعه و کفریا از محاصره خارج شده و بیش از هشت هزار نفر دیگر همچنان در محاصره تروریست های تکفیری و در انتظار خروج هستند.

براساس توافق با گروه های تروریستی تکفیری قرار است در هفته های آینده شماری از تروریست های بازداشتی از زندان های سوریه و صدها تروریست دیگر از اردوگاه فلسطینی نشین یرموک در جنوب دمشق خارج و درمقابل تمام اهالی باقی مانده در فوعه و کفریا تخلیه شوند.

از آنجا که گروه های تروریستی تکفیری به هیچ توافق و پیمانی پایبند نیستند، اهالی باقیمانده در فوعه و کفریا از آینده خود بسیار بیمناک هستند بویژه اینکه با خروج هشت هزار شهروند، بسیاری از اعضای خانواده ها از یکدیگر جدا افتاده اند.

با وجود توافق میان طرف های مذاکره کننده اما تجاوز به فوعه و کفریا همچنان ادامه دارد و روز جمعه تروریست های مسلح بار دیگر شهر فوعه را با خمپاره هدف قرار دادند که در نتیجه جوانی 32 ساله از ناحیه سر و دست زخمی و به درمانگاه ویران این شهر منتقل شد.

با توجه به وخامت وضعیت دو شهر فوعه و کفریا در هفته های اخیر و کاهش شمار مدافعان دو شهر درچارچوب توافق اخیر، شهروندان ساکن آن خواستار تخلیه فوری برای نجات از محاصره گروه های تروریستی تکفیری هستند.

براساس توافق انجام شده قرار است اهالی فوعه وکفریا درمقابل خروج تروریست ها ازشهرهای زبدانی، سرغایا٬ مضایا و بلودان در حومه دمشق و آزادی صدها تروریست از زندان های سوریه، تخلیه شوند.

منابع محلی اعلام کرده بودند که این توافق نامه با میانجیگری کشور قطر امضا شده است.

پس از اشغال شهر ادلب در شمال غربی سوریه (هم مرز با ترکیه) به دست تروریست های تکفیری٬ دو شهرفوعه و کفریا که در 10 کیلومتری شمال شهر ادلب واقع هستند از 28 مارس 2015 به محاصره کامل تروریست ها درآمدند و از آن زمان به صورت روزانه هدف حمله های تروریستی قرار دارند.

شهرک ها و روستاهای بنش، طعوم، تفتناز، رام حمدان و معره مصرین اصلی ترین محل حضور تروریست هایی هستند که دو شهرک شیعه نشین و محاصره شده فوعه و کفریا را هدف قرار می دهند.

کمک های محدود غذایی به ده ها هزار تن از اهالی فوعه و کفریا از طریق چتر صورت می گیرد و مردم در این دو شهر تحت محاصره تروریست ها از ابتدایی ترین امکانات زندگی و درمانی محروم هستند.

کد خبر 367738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار