همشهری آنلاین: رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: ۹۰ درصد اقتصاد موادمخدر کثیف و بر مبنای پولشویی است، این درحالی است که طبق برآورد اجمالی این اقتصاد سالیانه معادل ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار چرخش مالی در دنیا دارد.

دکتر علی هاشمی

به گزارش ایسنا، دکتر "علی هاشمی"رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت در نشست «سیاست‌های جایگزین در قبال موادمخدر» از سلسله نشست‌های موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی ضمن بیان آنکه مخدر پدیده‌ای جهانی بوده و تنها مختص جامعه ایرانی نیست، گفت: در حال حاضر مواد مخدر جزو 4 بحران اول دنیاست و همچنین جزو چهار اقتصاد بزرگ دنیا در کنار صنعت توریسم، نفت و تجارت اسلحه قرار گرفته است.

  • سالانه 45 هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور به واسطه مواد مخدر در کشور از بین می‌رود

وی در ادامه عنوان کرد: طبق تحقیق ستاد در سال 1383، میزان خسارت اقتصادی وارد شده به کشور از سوی مواد مخدر 12 میلیارد دلار بوده است؛ بدین ترتیب سالیانه 45 هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور به واسطه این پدیده از بین می‌رود.

هاشمی در ادامه ضمن تأکید بر آنکه موادمخدر پدیده‌ای چند وجهی است، گفت: در ارتباط با موادمخدر و مسائل ناشی از آن هم سیاست، هم فرهنگ و اقتصاد و اجتماع به طور همزمان تأثیرگذار هستند. هم تأثیر منفی و هم اگر درست تدبیر شود تاثیر مثبت دارند.

وی در ادامه ضمن بیان آنکه در خرداد 1374 طی آسیب‌شناسی و افکارسنجی‌های دقیق در خصوص شاخص امید به زندگی جوانان تهرانی، پروژه‌ای را به انجام رسانده بودیم، گفت: در خرداد سال 1374 زمانی که شاخص امید به آینده جوانان تهرانی را در یک نمونه آماری خاص مورد سنجش قرار دادیم متوجه شدیم که تنها 30 درصد جوانان در آن برهه زمانی امید به آینده "مثبت" داشتند.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که با تدبیر رهبری نظام در همان دهه برای نخستین بار در کشور انتخابات بسیار مشارکتی برگزار شد؛ درحالی‌که تا پیش از آن انتخابات دوره‌های قبل ویژگی‌های خاص خود را داشت. این مشارکت سیاسی جوانان باعث شد زمانی که در اواخر سال 1377 با همان جامعه آماری سال 1374 شاخص امید به زندگی را مجددأ مورد ارزیابی قرار دادیم، درصد آن در یک جهش موفق از 30 به 81 درصد رسیده بود.

هاشمی ادامه داد: این مسأله به روشنی بیانگر آن است که یک مشارکت سیاسی ساده چقدر می‌تواند با ایجاد نشاط، شور و امید به زندگی از دور کردن افراد از اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی موثر عمل کند.

وی در ادامه به بررسی ویژگی‌های اعتیادی جامعه در نیم قرن اخیر از دهه‌ قبل از انقلاب و دوره‌های بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: ایران از لحاظ ویژگی‌های اعتیاد دارای چند دوره اعم از قبل از انقلاب، دوره جنگ ، دوره سازندگی، دوره اصلاحات و دوره هشت ساله دولت نهم و دهم است.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح این دوره‌ها پرداخت و گفت: در دهه قبل انقلاب تقریبا 107 الی 108 هزار نفر دستگیری در ارتباط با جرایم مربوط به موادمخدر با حدود 110 تن کشف مواد داشتیم و این در حالی است که این رقم معادل 2 الی 3 ماه عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با جرایم و کشفیات مربوط به موادمخدر است.

هاشمی در ادامه علت پایین بودن جرایم مربوط به موادمخدر در زمان رژیم گذشته را تشریح کرد و گفت: در آن مقطع مساله «ترانزیت» وجود داشت که در حال حاضر به لحاظ انسانی، قانونی، شرعی و اسلامی، در جمهوری اسلامی نه به آن وارد شدیم نه می‌شویم و نه خواهیم شد.

وی افزود: مساله دیگری که در آن دوره وجود داشت، ارائه "تریاک کوپنی" در راستای "مدیریت تقاضا" با قیمت پایین‌تر به مصرف‌کننده بود، که این مسأله عملأ بسیاری از چالش‌های موجود را حل می‌کرد؛ به همین دلیل معتقدم این مسأله که مدیریت تقاضا بود، تدبیر خوبی بود که در آن دوره اتخاذ شده بود.

رئیس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه مهم‌ترین ویژگی دهه منتهی به پیروزی انقلاب را مدیریت عرضه از طریق "ترانزیت" دانست و گفت: در واقع رژیم از طریق ترانزیت مواد مخدر عرضه را مدیریت می‌کرد اما این مسأله موضوع کثیفی است که ما آن را به هیچ عنوان قبول نداریم.

با از بین بردن زمین‌های کشت خشخاش در کشور، بازار را دو دستی به مافیای مواد مخدر تقدیم کردیم

هاشمی در ادامه به بررسی روند اعتیاد و مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی به ویژه در دوره جنگ اشاره کرد و گفت: در دوره جنگ اولین اتفاق نابود کردن کشت 35 هزار هکتاری خشخاش با هدف مبارزه فراگیر با مواد مخدر بود به طوری که طی سه ماه تمامی این کشت‌ را کاملأ نابود و حتی سازمان آن را هم در کشاورزی کاملأ منحل کردیم.

وی در ادامه تصریح کرد: نتیجه آن کار این شد که بازار خودمان را دو دستی به مافیای مواد مخدر تقدیم کردیم.

رئیس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه ضمن بیان آنکه بنا به فرموده امام صادق(ع) عاقل کسی نیست که خوب را از بد تشخیص دهد بلکه کسی است که بتواند میان بد و بدتر آنچه را که شر کمتری دارد برگزیند، گفت: به جرات می‌توانم بگویم نابود کردن کشت خشخاش پس از انقلاب که شورای انقلاب به طور انقلابی و بدون هیچ گونه تأمل جدی در شهریور 1359 به انجام رساند، به نفع مافیای بزرگ مواد مخدر و به ضرر مردم خودمان تمام شد.

  • هفت و 12 هزار تن، ارقام رسمی و غیررسمی تولید تریاک در افغانستان

هاشمی در ادامه عنوان کرد: در آن زمان افغانستان 280 تن تریاک تولید می‌کرد در حالی که سال گذشته رقم رسمی تولید تریاک در افغانستان 7000 تن و رقم غیررسمی آن به 12 هزار تن رسید.

وی ادامه داد: بنابراین در دوران جنگ مبارزه با عرضه به صورت تک بعدی در دستور کار بوده است، به طوری که در سال‌های پایان جنگ مسأله مواد مخدر برای امام راحل به قدری مهم شد که در جلسه‌ای به سران اعلام کردند که اولویت اول کشور پس از پایان جنگ، حل معضل مواد مخدر خواهد بود؛ به این ترتیب به دستور ایشان قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز که در حال حاضر حدود 28 سال از عمر آن می‌گذرد در آن زمان تشکیل شد و قرار بود تا مدت 4 سال معضل اعتیاد را در کشور مهار کند.

  • سیاست‌های کشور در حوزه مواد مخدر در دوره‌های سازندگی، اصلاحات و دولت نهم و دهم

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به وضعیت کشور در حوزه مواد مخدر در دوره 8 ساله سازندگی به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: در دوره هشت ساله سازندگی فعالیت‌ NGOها در حوزه مبارزه مواد مخدر هرچند مقداری با گرایشات سیاسی، آغاز شد.

وی ادامه داد: در دوره سازندگی 80 درصد توجه به مقابله با عرضه و 20 درصد به کاهش تقاضا اختصاص داشت.

هاشمی در ادامه به دوره اصلاحات اشاره کرد و گفت: اتفاق بزرگی که در دوره اصلاحات رخ داد، برنامه‌ریزی در حوزه مبارزه با مواد مخدر خصوصا ورود آن به برنامه چهارم توسعه بود.

رئیس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق بزرگ بعدی دوره اصلاحات را تصویب "کشت خشخاش" در کشور دانست و گفت: پس از نابودی کشت 35 هزار هکتاری خشخاش پس از انقلاب، مجددأ مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف مدیریت مصرف مواد با هدف تولید انبوه داروهای درمان کننده و نگهدارنده ارزان قیمت، کشت شقایق الی‌فرا را مصوب کرد.

هاشمی در ادامه اتفاق مهم بعدی دوره اصلاحات را گسترش تعاملات بین‌المللی و توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی عنوان کرد.

وی در خصوص دولت‌های نهم و دهم نیز اظهار کرد: در دوران ریاست احمدی نژاد دو اتفاق بزرگ یکی مثبت و دیگری منفی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در کشور رخ داد.

وی درخصوص اتفاق منفی دولت‌های نهم و دهم در این حوزه، گفت: متأسفانه در این دوران کشت خشخاشی که در دولت اصلاحات تصویب شده بود، انجام نشد و مصوبه آن نیز همچنان بر روی زمین مانده؛ و نتیجه آن نیز همین وضعیت خطرناکی است که در حال حاضر در حوزه مواد مخدر با آن مواجه هستیم.

رییس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تصریح کرد: زمانی که دکتر احمدی نژاد دولت را تحویل گرفت تعداد مبتلایان به مواد مخدر صنعتی زیر 7000 نفر بود؛ در حالی که طی آمارهای رسمی زمانی که وی دولت را به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر روحانی تحویل داد آمار مبتلایان به مواد مخدر صنعتی به 330 هزار و در آمارهای غیررسمی به 450 هزار نفر رسیده بود.

هاشمی در ادامه تاکید کرد: طی دوران هشت ساله دولت‌های نهم و دهم به اندازه هشت سال دفاع مقدس از طریق مواد مخدر جوانان این کشور نابود شده و از بین رفتند.

وی در ادامه عنوان کرد: در ابتدای سال 1384 قیمت مواد مخدر صنعتی کیلویی 167 تا 171 میلیون تومان بود در حالی که در انتهای دولت دهم این رقم به 8 تا 9 میلیون تومان رسید.

رئیس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق مثبت این دوره اشاره کرد و گفت: اتفاق مثبتی که در این مقطع رخ داد و عقبه آن در دولت اصلاحات پایه گذاری شده بود، آن بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمام توان وارد کار شده و سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر را در 11 بند ابلاغ کرد.

هاشمی ادامه داد: در آن زمان سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها سیاستی بود که تا آن مقطع مقام معظم رهبری بر آن نامه ویژه ارائه کردند.

  • الگوی مصرف در کشور به سمت "مصرف پرخطر" رفته است

وی در ادامه به متن نامه مقام معظم رهبری در 10 مهر 1385 در خصوص سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در آن نامه عنوان کردند که «این نگرانی همچنان باقی است که دست‌اندرکاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو متوجه کشور است به درستی برآورد نکنند و باز هم مشکلات بر روی هم متراکم شود لذا از آقایان محترم انتظار می‌رود که هر کدام سهم دستگاه خود در اجرائی کردن این سیاست‌ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله عمل رسانند.».

رئیس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دو ماه پیش مقام معظم رهبری گزارش عملکرد 9 ساله این سیاست‌ها را از ما خواستند. در این گزارش متاسفانه اعلام کردیم که نگرانی جنابعالی در آن زمان به جا بود و در حال حاضر الگوی مصرف در کشور به سمت "مصرف پرخطر" رفته است.

هاشمی در ادامه به جایگاه مسأله مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه دو بند به مبارزه با مواد مخدر ارتباط دارد که بند 57 آن به طور مستقیم "بر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر،‌ روانگردان‌ها بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مدیریت مصرف با هدف کاهش 25 درصدی تا پایان برنامه" تأکید و بند 56 آن به طور غیرمستقیم در راستای برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت و... برنامه‌ریزی کرده است.

  • شاخص‌های کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر در وضعیت خوبی قرار ندارند

وی در ادامه ضمن تأکید بر اینکه در حال حاضر شاخص‌های کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر در وضعیت خوبی قرار ندارند گفت: مبارزه با مواد مخدر مسؤلیت سنگین و پیچیده‌ای است. مهم‌ترین عنصر مواد مخدر که "جذابیت اقتصادی" آن است همچنان پابرجاست.

  • روزانه 110 میلیارد تومان از پول مردم در راه مواد مخدر از بین می‌رود

رییس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: به جرات می‌توانم بگویم که از اول انقلاب تا الان حتی یک درصد هم به اقتصاد مافیای مواد مخدر در کشور خسارت وارد نشده و روزانه 110 میلیارد تومان از پول مردم در راه مواد مخدر از بین می‌رود.

هاشمی ادامه داد: جاذبه مصرف مواد مخدر در کنار جاذبه‌های اقتصادی همچنان پر قدرت در کشور پابرجاست و نتوانسته‌ایم علی‌رغم تمامی تلاش‌ها، تقدیم شهداء و اقدامات دیگر، این دو جاذبه را از این حوزه بگیریم که البته نیازمند رویکردهای جایگزین مردم‌نهاد در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظیر تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد، همدلی، مسؤلیت اجتماعی و ... هستیم.

  • ورود مواد مخدر به زندان‌ها موضوعی جدی است

وی ادامه داد: در حال حاضر مسأله ورود مواد مخدر به زندان‌ها نیز موضوع جدی است و این مسأله تنها مختص زندان‌های ایران نیست به طوری که حتی در اکثر زندان‌های مدرن دنیا نیز مواد مخدر ورود می‌کند.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: وقتی مواد مخدر از در نیم متری زندان وارد می‌شود چه انتظاری دارید که ورود و خروج آن از مرز چند هزار کیلومتری قابل کنترل باشد؟ که البته این یک بعد کار است.

هاشمی ادامه داد: در حال حاضر نفوذ مافیای مواد مخدر فقط به حوزه عرضه نیست بلکه دست بسیار برتری در مدل‌های تقاضا در جامعه دارند.

  • فاصله خماری تا نشئگی هر فرد معتاد در شهرهای کوچک 2 و در شهرهای بزرگ 10 دقیقه است

وی ادامه داد: در حال حاضر فاصله خماری تا نشئگی هر فرد معتاد در شهرهای کوچک 2 دقیقه و در شهرهای بزرگ 10 دقیقه است؛ نمی‌خواهد راه دور برویم حتی اگر اطراف دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر تیمی بگذاریم، خواهیم دید که چقدر تولید کننده و مصرف کننده در همان حوالی وجود دارند.

  • اعدام قاچاقچیان مواد مخدر موثر بوده است؟

رئیس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعدام افراد مرتبط با جرایم مواد مخدر نیز اظهار کرد: شاید تاکنون تعداد زیادی به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند و هزینه‌های بین‌المللی آن را هم پرداخت کرده‌ایم اما واقعأ این اعدام‌ها اثری جدی داشته است؟ بررسی این امر از وظایف مرکز تحقیقات جرم و ... است، شما بررسی کنید، هرچند جواب ما منفی است.

هاشمی ادامه داد: این در حالی است که 99 درصد اعدامی‌های ما از مافیای اصلی مواد نیستند؛ بلکه رتبه‌های سوم، چهارم و پنجمی هستند که مافیای اصلی آن‌ها را در مقابل تیر و تیغ قرار داده و خودشان قبراق و سرحال به زندگی‌شان ادامه می‌دهند.

وی تصریح کرد: بنابراین برنامه‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید همه جانبه باشند زیرا چنانچه در برنامه‌های اقتصادی پشتوانه و پیوست اجتماعی وجود نداشته باشد قطعأ شکست خواهیم خورد.

در ادامه این نشست چند موضوع اساسی توسط دکتر هاشمی برای بررسی علمی و حقوقی توسط اساتید و دانشجویان اعلام شد که به آنها اشاره می‌شود:

- بررسی هزینه - منفعت قانونمندسازی مصرف مواد سبک و داروهای جایگزین

- مجازات جایگزین اعدام برای قاچاقچیان غیر مسلح مواد مخدر

- بررسی نسبت آزادسازی مصرف مواد سبک به افزایش یا کاهش مصرف مواد در جامعه

- بررسی نسبت قانونمند سازی مصرف مواد سبک به افزایش یا کاهش مصرف مواد

کد خبر 325732

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha