دوستت دارم به اندازه‌ی همه‌ی دوچرخه‌های روی زمین.

تولدت مبارک

یکی از آرزوهام اینه که یه روزی همه‌ی ما نوجوون‌ها از همه‌جای ایران بیایم دفتر تحریریه و یک‌صدا و از ته دل بگیم: دوچرخه دوستت داریم!

همشهری، هفته‌نامه‌ی دوچرخه‌ی شماره‌ی ۷۲۹

پریسا فیضی از کرج

 

همشهری، هفته‌نامه‌ی دوچرخه‌ی شماره‌ی ۷۲۹

اسما سادات رحمتی از تهران

 

تولدت هزاران‌بار مبارک، تو دوست خوب مهربان گلم، هم‌رکابی روزهای خوب نوجوانی و جوانی.

همشهری، هفته‌نامه‌ی دوچرخه‌ی شماره‌ی ۷۲۹

فاطمه و مهدی ابوالفتحی از نهاوند

 

امسال چی دوست داری؟ یه زین نو؟ فرمان جدید؟ چرخ؟ سبد؟ خودت بگو دوچرخه جان.

همشهری، هفته‌نامه‌ی دوچرخه‌ی شماره‌ی ۷۲۹

دریا اخلاقی از تهران

کد خبر 246481

برچسب‌ها