همشهری آنلاین: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید آزادسازی قیمت‌ها در بخش‌های حمل و نقل اتفاق بیافتد، گفت: سیاست گذاری دولت باید با سیاست بنگاه های خرد همگام شود.

به گزارش مهر، عباس آخوندی در نشست اعضای تشکل های حرفه ای حوزه حمل و نقل در ساختمان شهید دادمان، با تاکید بر اینکه در جریان خصوصی سازی همواره بر این امر تاکید داشتم که باید به یک بازتعریفی از اقدامات دولت دست پیدا کنیم، گفت: دولت باید در ابتدا لیستی از کارهایی که نباید انجام دهد تهیه کند زیرا به نظر می رسد بدون بازنگری در ماموریت های دولت، خصوصی سازی اتفاق نمی افتد.

وی با اشاره به اینکه میزان بهره وری در بخش دولتی بسیار کم است، اظهار داشت: نوعی بازنگری در رابطه میان دولت و بازار نیاز است بنابراین دولت دو وظیفه دارد اول اینکه تزریق کننده فعالیت های عمومی است و باید به عنوان یک رگولاتور عمل کند و دوم اینکه دولت مالک زیرساخت است بنابراین باید از حوزه عملیات بیرون بیاید و در حد تنظیم کننده موازی عمل کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید تمامی لکومتیوها در بخش ریلی به بخش خصوصی واگذار شود، بیان کرد: اقدامات عملیاتی دولت باید به صفر برسد و در حوزه های مختلف حمل و نقل نباید نقشی داشته باشد.

آخوندی با تاکید بر اینکه ارتقای ایمنی، استانداردها و حفظ ایمنی بزرگترین انتظار دولت از تنظیم مقررات است، گفت: بنابراین معتقدم باید از مداخله در قیمت گذاری خارج شویم و براساس زمابندی در جهت آزادسازی کامل قیمت ها به پیش برویم.

وی با اشاره به اینکه مداخلات دولت موجب زیان مصرف کننده و بهره بردار است، اظهار داشت: مداخله دولت توسعه بار و مسافر را محدود کرده است بطوریکه در حوزه جاده، کیفیت ناوگان و ادوات و امنیت جان مسافران را در معرض خطر قرار داده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مشکلات بخش هوایی را قبول دارم، بیان کرد: اما اینکه حمل و نقل هوایی به بهانه مشکلات بهای سوخت را پرداخت نکند و یا به شرکت فرودگاه های کشور بدهی داشته باشد مورد قبول نیست.

آخوندی با تاکید بر اینکه باید محیط کسب و کار برای بخش خصوصی روان شود، گفت: باید مبادلات بین المللی افزایش پیدا کند و از منافع اقتصادی ایران در حوزه بین المللی دفاع کنیم ضمن آنکه باید هزینه مبادلات را افزایش دهیم.

وی با اعلام اینکه به عنوان نماینده دولت از طرف مردم انتخاب شده ام تا مدعی ارتقای استاندارد و افزایش حقوق مصرف کننده از بخش خصوصی باشم، گفت: معتقدم که هر فعال اقتصادی قبل از آ نکه در حوزه های مهندسی و یا هر حوزه دیگری فعال باشد یک شهروند است و به عنوان یک شهروند حقوقی دارد که اولین آن، آزادی کسب و کار است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین بخش خصوصی این حق را دارد که از دولت پرسشگری داشته باشد و نسبت به هر مساله ای که فضای کسب و کار را مختل می کند از دولت سوال کند.

آخوندی افزود: بخش خصوصی هم در برابر مردم مسئول است و باید پاسخگو در قبال تعهداتی که به مردم داده است باشد همچنین بخش خصوصی موظف است که کیفیت و قوانین و مقررات را رعایت کند.

وی با اشاره به اینکه تمامی مشکلات در حوزه حمل و نقل را قبول دارم، اظهار داشت: سیاست گذاری براساس مقیاس کاملا درست است و باید بنگاه های بزرگ مقیاس در کشور ایجاد شود تا بخش خصوصی در عرصه بین المللی رقابت کند.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه باید تحقیق در عملیات مشترک انجام دهیم، گفت: حاضریم در حوزه مدیریت هوشمند شبکه ها با هر فردی که پیشنهاد دهند باشد همکاری کنیم.

آخوندی با بیان اینکه حس اعتماد بخش خصوصی در سرمایه گذاری بخش حمل ونقل را جلب می کنم، گفت:حمل و نقل ریلی به نسبت جاده ای هزینه بر است و برای رقابت با جاده باید عدم تعادل جبران شود بنابراین اگر پیشنهادی از سوی بخش خصوصی ریلی وجود دارد مطرح کنند.

وی با اعلام اینکه توسعه ملی به شرطی انجام می شود که سیاست گذاری دولت با سیاست بنگاه های خرد همگام شود، گفت: بنابراین باید داستان موش و گربه اقتصاد کلان و خرد تمام شود.

کد خبر 231976

برچسب‌ها