همشهری آنلاین: وزیر راه و شهرسازی احیای بافت های فرسوده را نیازمند مدل حکمروایی شهری ذکر کرد و گفت: در این مدل باید شهروندان حق داشته باشند در مدیریت اعمال نظر کنند و در بازآفرینی هویت جدید شهری سهم داشته باشند.

عباس آخوندی

به گزارش ایرنا، عباس آخوندی امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان این که نگاه به موضوع بافتهای فرسوده باید فراتر از نگاه اداری باشد، اظهار کرد: باید نگاه بنیادی به این بحث داشت و اگر با تدابیر و آیین نامه اجرایی به پیش برویم دچار وضعیت نابسامان بدتر از وضع موجود می شویم.

وی با تاکید بر این که رویکرد حاکم بر بافتهای فرسوده باید باز آفرینی هویت باشد، افزود: بافت های فرسوده تاریخی دارند که از پیشینیان به یادگار مانده و ضمن داشتن شرایط پیچیده منبعی از انواع سرمایه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به شمار می روند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: مدتهاست که در نوسازی بافتهای فرسوده دچار انحراف از مسیر شدیم ، به طوری که شهر را نه برای شهروندان، بلکه برای کالبد شهر می خواهیم و شهروندان عناصر دست دوم شهرها شده اند و با این وضعیت معلوم نیست چه بلایی سر شهروندان می آید.

آخوندی با اشاره به مفهوم شهروندی، پذیرش حق برای او را مقدم بر ارائه خدمات ذکر کرد و ادامه داد: قبل از اینکه خدمتی به شهروندان ارائه شود باید بپذیریم که آنها حق دارند پرسش کنند و در باز آفرینی هویت جدید شهری سهم داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه احیای بافتهای فرسوده را نیازمند مدل حکمروایی شهری ذکر کرد و افزود: در این مدل شهروندان باید حق داشته باشند در مدیریت اعمال نظر کنند.

وی افزود: باید به دنبال ساختار محلی برویم که اساسا گوش به فرمان ما نباشند و استقلال ساختارهای محلی را به رسمیت بشناسیم تا آنها بتوانند تصمیم گیر باشند.

آخوندی با اشاره به تعارض بین هویت فرهنگی و سرعت در اقدامات توسعه ای تصریح کرد: نباید سرعت در کارها به قیمت عبور از هویت صورت بگیرد و جامعه مهندسی تاکنون نتوانسته است برای این تعارضات پاسخی بیابد.

وزیر راه و شهرسازی رشد یکپارچه درون و برون شهرها و قبول ساختار حکمروایی محلی و منطقه ای و پذیرش نقش پشتیبانی برای خود را از رویکردهای وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و افزود: هیچ وقت خود را محق نمی دانم در تصمیماتی که می گیرم حق انتخاب شهروندان را از بین ببرم و نباید سیاستگذاری ما برای حق انتخاب شهروندان ایجاد محدودیت کند.

کد خبر 230964

برچسب‌ها