همشهری آنلاین: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت موضوع فضای سبز در طرح تفصیلی تهران گفت : در این راستا اراضی با وسعت بیش از ۲ هزار متر مربع که در طرح قبلی دارای کاربری فضای سبز بودند و حقوق مکتسبه در مورد آنها شکل نگرفته بود در قالب تثبیت فضای سبز تا پایان سال ۹۵ تعریف شدند.

به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا جاوید با بیان اینکه طرح تفصیلی تهران توجه خاصی به موضوع فضای سبز دارد، گفت: در این راستا در طرح تفصیلی جدید پهنه‌ای با عنوان G تعریف شد که تنها به فضای سبز اختصاص دارد و ساخت و سازی در آن صورت نمی‌گیرد و همچنین اراضی با وسعت بیش از دو هزا متر مربع که در طرح قبلی دارای کاربری فضای سبز بودند و حقوق مکتسبه در مورد ان‌ها شکل نگرفته بود در قالب تثبیت فضای سبز تا پایان سال ۹۵ تعریف شدند.

وی با اشاره به سایر اقدامات انجام شده در زمینه فضای سبز شهر افزود: همچنین در این زمینه ضوابطی نیز لحاظ شد تا اراضی که دارای کاربری فضای سبز و خدماتی هستند اگر بخواهند به صورت انتفاعی بهره برداری شوند، مالک موظف باشد تا ۷۰ درصد ملک را رایگان به مدیریت شهری واگذار کند و در ۳۰ درصد قدر السهم مالک بارگذاری صورت بگیرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطر نشان کرد: این اقدام به تامین سرانه‌های خدماتی انتفاعی به ویژه سرانه خدمات غیر انتفاعی شهر مانند سرانه فضای سبز و همچنین سرانه خدمات هفت گانه کمک قابل توجهی می‌کند.

جاوید در ادامه با تاکید بر اهمیت فضای سبز برای شهر تهران اظهار کرد: در مجموع امیدواریم با این اقدامات و با زحمات سازمان پارک‌ها و فضای سبز و مناطق ۲۲ گانه شهرداری، سرانه فضای سبز تهران رشد قابل توجهی پیدا کرده و به استانداردهای شهری بیش از پیش نزدیک شود.

کد خبر 228903

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار