همشهری آنلاین: دلفین‌های نابینا از بازتاب اصوات خود برای تقلید استفاده می‌کنند. این توانایی که به موقعیت‌یابی صوتی معروف است به دلفین نابینا امکان می‌دهد حرکات مربی خود را مانند چرخیدن در آب تقلید کند.

دلفین‌های نابینا نیز می‌توانند حرکات مربی خود را تقلید کنند

ایرنا به نقل از دیلی میل نوشت: مطالعه‌ای که بر روی دلفین‌های نابینا انجام شد، نشان داد زمانی که دلفین نمی‌تواند از بینایی خود برای تقلید حرکات مربی‌اش استفاده کند به روش دیگری به نام موقعیت‌یابی بر اساس انعکاس صوت متوسل می‌شود. به این ترتیب، دلفین صداهایی را از خود منتشر می‌کند و بازتاب این اصوات را برای خود تعبیر می‌کند.

این توانایی که به موقعیت‌یابی صوتی معروف است به دلفین نابینا امکان می‌دهد حرکات مربی خود را مانند چرخیدن در آب تقلید کند.  این مطالعه که در مرکز تحقیقات دلفین در فلوریدا انجام شد تاکیدی بر نتایج مطالعات قبلی است. مطالعات قبلی نشان داد دلفین‌ها در حالت نابینایی نیز می‌توانند حرکات سایر دلفین‌ها را تقلید کنند.

اما در مطالعه اخیر محققان به جای دلفین از انسان استفاده کردند تا دریابند اگر تغییری در صوت ایجاد شود آیا بر روش تقلید دلفین‌ها تاثیر خواهد گذاشت یا خیر.

دکتر جاکولا مدیر تحقیقات مرکز پستانداران دریایی گفت: در این مطالعه یک مربی درون آب قرار گرفت و بر روی یک تخته حرکاتی که باید در آب انجام شود به وی نشان داده ‌شد.

نتایج این مطالعه حیرت‌انگیز نبود زیرا بر نحوه عملکرد دلفین در اقیانوس استوار بود. اما مسئله حیرت‌انگیز تصمیم‌گیری دلفین برای زمان استفاده از موقعیت‌یابی بر اساس انعکاس صوت و حل مشکل بود.

دلفین‌ها بیشتر در شب‌ها از مهارت موقعیت‌یابی بر اساس انعکاس صوت استفاده می‌کنند.

در این تحقیق مربی در آب شروع به چرخاندن بازوی خود کرد و دلفین نابینا نیز همان حرکت را انجام داد.

این مطالعه که در ۶ جلسه و در مدت ۹ روز انجام شد، نشان داد همان طور که یک دلفین نابینا می‌تواند حرکات دلفین‌های دیگر را تقلید کند قادر به تقلید حرکات انسان در آب نیز هست.

نتایج این مطالعه در نشریه علمی Animal Cognition منتشر شده است. 

کد خبر 226674

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان