همشهری آنلاین: میرجلال الدین کزازی که علاوه بر تلاشش در زمینه ادبیات کهن و به خصوص شاهنامه شناسی، کارنامه‌ای پربار را برایش به ارمغان آورده است، در روند ترجمه‌هایش از کتاب‌های نامی غرب چامه‌های هوراس را برگردان فارسی کرده است.

به گزارش ایبنا، دکتر میرجلال الدین کزازی برگردان «چامه‌ها»ی هوراس به زبان پارسی را  از سوی انتشارات معین منتشر کرد.

کزازی گفت: این کتاب دربرگیرنده سروده‌هایی در زمینه‌های گوناگون تاریخ و اسطوره یا رویدادهای زندگی هوراس با ساختاری آهنگین و شاعرانه است که در آن‌ها تلمیح و اشاره بسیار به کار برده شده است.

 کزازی درباره ویژگی‌های این اثر گفت: اگر بخواهیم ادب اروپایی یا ادب لاتین را با گونه‌ها و کالبدهای ادب پارسی بسنجیم، باید چامه‌های هوراس را دیوان هوراس بنامند؛ چراکه این سخن‌سرای نامدار لاتین در این کتاب سروده‌های گوناگون خویش را گرد آورده است.

وی ادامه داد: اشعار این کتاب در زمینه‌های گوناگون از تاریخ و اسطوره تا رویدادهایی که در زندگی هوراس رخ داده است، سروده شده‌اند. در این سروده‌ها پیوند او با دوستان یا آنانی‌ که شناخته است و هر آن‌چه از این دست دیده می‌شود. این «چامه‌ها» ساختار و پیکره‌ای ندارند و از این رو می‌توان آ‌ن‌ها را دیوان نامید، البته واژه دیوان از زبان پارسی به دیگر زبان‌ها راه جسته است و در زبان‌های اروپایی نیز به‌کار برده می‌شود.

 وی درباره ویژگی‌های ساختاری این سروده‌ها توضیح داد: سروده‌های هوراس ساختاری آهنگین و شاعرانه دارند و آهنگی یکنواخت در سراسر هر چامه به‌کار گرفته شده است، اما من این چامه‌ها را به نثر برگردانده‌ام؛ چراکه اگر می‌خواستم آن پیکره آهنگین را در برگردان پارسی پدید آورم، به ناچار این برگردان از چگونگی متن بسیار دور می‌افتاد.

کزازی افزود: دلیل این امر این بود که تنگنای آهنگین برگردان انگیزه‌ای می‌شد تا دیگر ویژگی‌های سروده چنان‌چه باید در برگردان بازتاب نیابند و به‌کار گرفته نشوند، اما به هر رو کوشیده‌ام این برگردان از نظر زبان ادبی همساز و هماهنگ با زبان هوراس باشد.

وی اشاره‌ای به دشوار بودن برگردان چامه‌های هوراس به زبان پارسی داشت و تشریح کرد: در برگردان چامه‌های هوراس به زبان پارسی کوشیده‌ام آن باستانگی که ما در سروده‌های او می‌بینیم، آشکار باشد، اما برگردان چامه‌های هوراس کاری دشوار است؛ چراکه این چامه‌ها آکنده از تلمیح‌ها و اشارت‌های بسیار هستند.

این پژوهشگر ادامه داد: در برگردان چامه‌های هوراس از دو برگردان فرانسوی بهره جسته‌ام که یکی از آن‌ها بیشتر سوی‌مندی ریخت‌گرایانه دارد و دیگری بیشتر سوی‌مندی معنای‌گرایانه. هرچند کوشیده‌ام پیکره ساختار درونی چامه‌ها را هماهنگ با برگردان ریخت‌گرایانه پاس بدارم، گهگاه نیز از متن نخستین در زبان لاتین بهره جسته‌ام.

بر اساس این گزارش  کتاب علاوه بر مقدمه‌ای به قلم کزازی و با عنوان «رامشسرای روم؛ هوراس» چهار دفتر، رخدادنگاری، پانوشت‌ها و فرهنگ واژگان را شامل می‌شود. کزازی در پایان درباره این بخش‌بندی‌ها گفت: بخش‌بندی‌های این کتاب از هوراس و رخدادنگاری‌ها و پانوشت‌ها نیز در برگردان فرانسوی بوده است. آن‌چه من به کتاب افزوده‌ام، دیباچه و فرهنگ واژگان کتاب است. از رهگذر دیباچه کوشیده‌ام هم سرگذشت هوراس و هم پایگاهی که در ادب لاتین دارد، را به خواننده ایرانی معرفی کنم.

برگردان «چامه‌ها»ی هوراس، سخن‌ور رومی به کوشش میرجلال‌الدین کزازی در 222 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت هشت هزار و 500 تومان از سوی انتشارات معین منتشر شده است.

کد خبر 206433

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار