پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۰
۰ نفر

همشهری آنلاین: استانداردهای آلایندگی یورو (از ۱ تا ۶) میزان بیشینه مجاز را برای انتشار گازهای آلاینده خودروهایی که در کشورهای اتحادیه اروپا فروخته می‌شوند، تعریف می‌کند.

استاندارد سوخت

این استانداردها، انتشار اکسیدهای نیتروژن (Nox)، هیدروکربن‌ها (THC)، هیدروکربن‌های بدون متان (NMHC)، مونوکسید کربن (CP) و ذرات معلق (PM) را در بر دارد.

حدود مجاز در این استاندارد بر اساس میزان وزن آلودگی خروجی به تفکیک آلاینده (برحسب گرم) بر مسافت طی شده(برحسب کیلومتر) و بر اساس گروه خودرو و نوع سوخت مصرفی بیان می‌شوند.

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﻮﺧﺖ ﻳﻮﺭﻭ ۴ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ شرایط زیر را خواهد داشت:

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺍﺭﺍﻯ ۳۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺭﻭﻣﺎﺗﻴﻚ، ۱۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻟﻔﻴﻦ، ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻨﺰﻥ، ۲.۷ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ، ppm ۵۰ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ بدون ﺳﺮﺏ.

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﻮﺭﻭ ۵ ﺍﺭﻭﭘﺎ هم که در ساﻝ ۲۰۰۹ معرفی شد به این شرح است:

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ۳۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺭﻭﻣﺎﺗﻴﻚ، ۱۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻟﻔﻴﻦ، ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻨﺰﻥ، ۲.۷ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻛﺴــﻴﮋﻥ، ppm ۱۰ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭ و به طور کامل بدون ﺳﺮﺏ.

جدول مقایسه میزان آلاینده در انواع استاندارد بنزین یورو:

ردیف

تاریخ

مونوکسید کربن

هیدورکربن‌ها

هیدروکربن‌های بدون متان

اکسیدهای نیتروژن

HC+NOx

ذرات معلق

P***

یورو ۱

جولای ۹۲

۲.۷۲ (۳.۱۶)

-

-

-

۰.۹۷ (۱.۱۳)

-

-

یورو ۲

ژانویه ۹۶

۲.۲

-

-

-

۰.۵

-

-

یورو ۳

ژانویه ۲۰۰۰

۲.۳

۰.۲۰

-

۰.۱۵

-

-

-

یورو ۴

ژانویه ۲۰۰۵

۱.۰

۰.۱۰

-

۰.۰۸

-

-

-

یورو ۵

سپتامبر ۲۰۰۹

۱.۰۰۰

۰.۱۰۰

۰.۰۶۸

۰.۰۶۰

-

۰.۰۰۵**

-

یورو ۶

سپتامبر ۲۰۱۴

۱.۰۰۰

۰.۱۰۰

۰.۰۶۸

۰.۰۶۰

-

۰.۰۰۵**

-

کد خبر 199656
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار محیط زیست

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز