دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۸

همشهری آنلاین: حامد صدر ارحامی جدیدترین آثار خود را تحت لوای یک مجموعه با نام قطعنامه به روی دیوارهای گالری والی خواهد آویخت.

نمایشگاه آثار هنری

به گزارش همشهری آنلاین، صدرارحامی، عضو گروه نقاشان سویدا، عضویت در گروه نقاشان ایماژ و سرپرستی گروه نقاشان مهرفام را در کارنامه خود به همراه برگزاری چندین و چند نمایشگاه داخلی و همچنین نمایشگاه‌های خارجی از جمله در کشورهای امارات، ترکمنستان و... را دارد.

وی در مورد دلیل انتخاب قطعنامه برای این نمایشگاه می‌گوید: تصور کن نشسته‌ای روی صندلیت، فنجان قهوه داغ در دستهات. تصور کن نشسته‌ای درست وسط یک میدان پر هیاهو، دود، اتش، گلوله، شمشیر، دشنام و نفرین. تصور کن نشسته‌ای درست وسط مرز زندگی و مرگ. لم داده‌ای روی صندلیت آرام فنجان قهوه را نزدیک لبهایت میبری چشمها را می‌بندی نفس عمیقی تا انتهای ریه‌هات می‌کشی و شمرده میگوئی: بوی قهوه....خب....سنگین...گرم....گس.....تلخ........تصور کن

وی همچنین می‌گوید: حامد صدرارحامی هستم. زاده سالهای جنگ. کودکیم پر بود از هراس، ترس، پناهگاه و آژیر.......آژیرهای رنگی ......و اینگونه بود که به نقاشی علاقه‌مند شدم. سوال‌های سنگین، سوال‌های گرم، سوال‌های گس، سوال‌های تلخ سوالهایی از جنس شک و اینگونه بود که به فلسفه علاقمند شدم.

صدرارحامی ادامه می‌دهد: اصراری ندارم این دوره از آثار را در زمره سبک یا مکتب خاصی تلقی کنم، همچنین در پی اثبات این آثار در حیطه نقاشی نیستم که در این حوزه شاید انطباق یا عدم انطباق اثر با تعاریف موجود بتواند زمینه را برای ارزش گذاری صحیح فراهم کند، اما با توجه به تکثر و تناقض ایده‌ها و تعاریف زیبایی شناسی در هنر شاید غیرممکن باشد که اثری بتواند با تمامی تعاریف و سلیقه‌ها همسو باشد.

در هر صورت ارزش نهادن به محتوای پاک انسانی شالوده شکل‌گیری این آثار است.

محتوایی که با استفاده از شیوه بازنمایی کلاسیک سعی در نشان دادن شکوه از دست رفته روح بشر دارد.

شکل‌گیری اغلب این آثار در شرایطی محقق شده که سعی کرده‌ام تنها مخاطب آثارم "من" بوده باشد. منی که انتقادناپذیر، توصیه‌ناپذیر و سرشار از تضادهای همزمان است.

نمایشگاه آخرین آثار صدرارحامی تحت عنوان قطعنامه در گالری والی از 7 مهر تا 18 این ماه در گالری والی واقع در تهران، خیابان ونک، خیابان شهید خدامی(بیژن)، شماره 27 برپا خواهد بود.

ساعت بازدید نیز از 16 تا 20 خواهد بود.

 

 

کد خبر 185633

برچسب‌ها