همشهری آنلاین: اعترافات مدیرعامل 19 ساله شرکت فولادفام اسپادانا با مدرک تحصیلی اول راهنمایی، نفش مه آفرید در تنظیم قیمت فولاد ایران، کارهای جذاب گروه آریا و جذب یک مدیر با سابقه صنعت کشور و ماجرای جابه جایی 7 میلیارد و 200 میلیون در 30 تا 40 عدد کیف و رئیس هئیت مدیره‌ای که کار نظافت منزل خسروی را انجام می‌داد از مهمترین موضوعات مطرح شده در دهمین دادگاه فساد مالی بزرگ بود.

به گزارش همشهری آنلاین،دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ مالی صبح روز یکشنبه با حضور 6 نفر از متهمان و یک متهم دیگر به عنوان مطلع، وکلای آنان، نمایندگان دادستان تهران و نمایندگان رسانه‌های جمعی به ریاست قاضی سراج در محل دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

قرار است در این جلسه به اتهامات "م.ک" رئیس هئیت مدیره شرکت میلاد حدید پارسیان، "م.ع" مدیرعامل شرکت میلاد حدید پارسیان، "ب،د" مدیرعامل شرکا الیت منطقه آزاد انزلی، "الف.م" رئیس هئیت مدیره شرکت الیت منطقه آزاد انزلی، "الف.ن" رئیس شرکت الیت منطقه آزاد انزلی، "ر.ب" مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان رسیدگی شود.

همچنین در این جلسه "الف.ر"رئیس وقت هیئت مدیره فولاد فام اسپادانا را به عنوان مطلع و ط.ن" مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران صحبت کردند.

چکیده مهمترین عناوین مطرح شده در جلسه دادگاه را در جدول زیر می خوانید:

ردیف

مشخصات فرد اظهارکننده و اتهامات وی

مهمترین و عناوین مطرح شده در دهمین دادگاه فسادمالی

1

نجفی، نماینده دادستان

 • آقای م. ک.، رییس هیئت مدیره‌ی شرکت میلاد حدید پارسیان، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال، متهم است به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری کلان و باندی و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع، به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ریال؛شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل، موضوع تعداد سه فقره از گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و تنزیل‌شده به تقاضای شرکت میلادحدید پارسیان به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ریال، به نفع گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا.
 • آقای م.ع.، مدیرعامل شرکت میلاد حدید پارسیان، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال، متهم است به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی با متهمان گروه امیرمنصور آریا و همکاری با آقای م.ک. در انجام معاملات صوری موضوع LCهای تنزیل شده توسط شرکت میلاد حدید پارسیان و مشارکت در کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، جمعاً به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ریال به نفع آقای م.ا. و شرکت‌های وی؛ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تحصیل و نقل و انتقال عواید ناشی از تنزیل، موضوع تعداد سه فقره از گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت میلاد حدید پارسیان به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ریال، به نفع گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا،
 • آقای ب.د. مدیرعامل شرکت الیت منطقه‌ی آزاد انزلی ساکن تهران و بندرانزلی، آزاد با تودیع وثیقه به ارزش ده میلیارد ریال متهم است به: شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با مشارکت در شبکه‌ی چند نفری برای ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا با شرکت در معاملات صوری و LCها و تنزیل‌های غیرقانونی به تعداد سه فقره جمعاً به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ریال؛شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت الیت منطقه‌ی آزاد انزلی به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ریال.
 •  آقای ا. م. رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت الیت منطقه‌ی آزاد انزلی، آزاد با تودیع وثیقه به ارزش بیست میلیارد ریال ، متهم است به: شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع به شرح سابق‌الذکر؛شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل؛جعل امضای آقایان ر. ، م. ا. ، م .ع. و ا. ن. و استفاده از اسناد مجعول، با توجه به امضای اسناد بانکی انتقال وجوه ناشی از تنزیل به تعداد سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت الیت انزلی.
 • آقای ا. ن. نایب رئیس شرکت الیت منطقه‌ی آزاد انزلی، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال، متهم است به: شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، به شرح مذکور؛ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت الیت منطقه‌ی آزاد انزلی به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ریال.
 • آقای ر. ب. مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال متهم است به:
  شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در معاملات صوری و کلاهبرداری از منابع بانکی و تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا، جمعاً به مبلغ هزار و چهل و نه میلیارد ریال؛ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات اهواز شعبه‌ی گروه ملی و تنزیل شده به تقاضای شرکت آهن و فولاد لوشان به مبلغ هزار و چهل و نه میلیارد ریال، با توجه به علم متهم به صدور گشایش‌ها و انتقال وجوه ناشی از تنزیل و اظهارات خانم ج. ا. و گزارش مراجع ذی‌ربط .

2

"الف.ر"رئیس وقت هیئت مدیره فولاد فام اسپادانا را به عنوان مطلع

 • هر کاری بود انجام می‌دادم و سمت من فقط به عنوان اسم بود.
 • تا اول و دوم راهنمایی درس خواندم.
 • 19 میلیارد پول به نام من بود و بقیه برای اعضای دیگر هئیت مدیره بود.
 • من کاری نکردم، من فقط در این شرکت اجناس را می‌فروختم و از طریق روزنامه‌ی رسمی این موضوع را فهمیده بودم. ولی نمی دانم روزنامه رسمی چیست؟
 • ماهی یک میلیون از شرکت فولاد فام اسپادانا دریافت می‌کردم.

3

"ط.ن" مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران

نوع اتهام:شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، شرکت در پولشویی حاصل از جرم و تحصیل مال نامشروع بود

 • کل درصد سود،‌ پنج میلیارد نبوده بلکه سه میلیارد و 700 میلیون تومان بوده که در دفاتر شرکت ثبت شده است. من به خودم اعتماد دارم و سود یک درصدی را از محل LC‌ها دریافت کردم.
 • درباره موضوع 7 میلیارد و 200 میلیون تومان باید بگویم که پنج کیف به دست ما رسیده که در نیمه اول سال 90 بود و ظاهرا 30 تا 40 عدد کیف وجود داشته اما پنج عدد از آنها به دست ما رسیده و ما این موضوع را قبول داریم که نحوه گرفتن اشتباه بوده زیرا باید قانونی این کار را انجام می‌دادیم. همچنین مابقی پول‌ها را در پاکت‌های شرکت داماش قرار می‌دادند و به ما پرداخت می‌کردند، همچنین نحوه پرداختش به ما مشکوک بوده زیرا کسی که دفترخانه را به سیستم اداری منتقل می‌کند قطعا کارش شک‌برانگیز بوده است.
 • آقای "ش" که مدعی است من در جریان کارها نبودم، دروغ می‌گوید زیرا کاملا در امور کارها قرار داشته و از حدود 290 میلیارد، 150 میلیارد اعتبارات بانکی ما بوده و خریدی که از گروه ملی داشتیم به صورت شش ماهه چک دریافت می‌کردیم که بعد از مدتی وصول می‌شد.
 • گشایش LCهایی که ما باز کردیم از بانک پاسارگاد بوده و مصوبات قانونی‌اش موجود است، زیرا LCها شش ماهه بوده و وقتی ما بار را خریداری می‌کردیم آقای خسروی فروش برون‌ملی را خودش بر عهده می‌گرفت زیرا می‌گفت من می‌خواهم قیمت بازارها را تعیین کنم.
 • کسانی که در بازار فولاد مشغول به کار بودند از صبح زود منتظر بودند تا خسروی قیمتی را برای فولاد در نظر بگیرد و او می‌توانست صبح تا ظهر قیمت‌ها را تغییر دهد. این در حالی است که او دو سال است که در بازار فولاد بوده است، فولادی که سالی 10 تا 15 میلیارد تومان چرخش مالی در کشور دارد زیرا هر سال 15 تا 17 میلیون تن در این کشور استفاده می‌شود، 12 میلیون تن تولیدات داخلی و 5 تا 6 میلیون تن واردات است.
 • آقای مه‌آفرید خسروی در سه نکته به صورت موفق متقلبانه بوده است. یکی در بحث رشوه و دیگری در بحث تجاری به طوری که به بنده به عنوان یکی از اعضای این شرکت سود خوبی می‌دانند سودی که حتی بیشتر از بازار عرف بوده است و نکته آخر اینکه به مدیران خود حقوق خوبی می‌داد.

4

وکیل مدافع "ط .ن"

 • رسیدگی به اتهام موکل بنده باید در کنار دیگر اعضاء صورت گیرد که تحمیل کلیه اتهامات به موکلم خلاف 142 قانون تجارت است که در این اصل آمده است مدیران و مدیر عامل در شرکت نسبت به تخلفات قانونی خود بر حسب مورد منفردن یا مشترکان مسئول هستند و این ماده حدود مسئولیت شرکا را معین کرده است.
 • تمام تلاش ایشان این بوده که اعتباراتی را برای بازنشستگان فولاد ایران جمع‌آوری کند، در واقع تخلفاتی را انجام نداده و اگر هم مرتکب تخلفی هم شده است به آن شدتی که در کیفر خواست آمده شامل موکل من نمی‌شود.
 • موکلم نه کلاهبرداری کرده، نه پولشویی و نه اخلال در نظم اقتصادی

5

"ر.ب" مدیرعامل شرکت آهن فولاد لوشان

نوع اتهام:شرکت در اخلال در نظم اقتصادی کشور از طریق مشارکت معاملات صوری و کلاهبرداری در منابع بانکی و تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ یک هزار و 49 میلیارد ریال

 • به هیچ وجه این اتهامات را قبول ندارم زیرا من هیچ اقدامی انجام ندادم، نه پیش‌فاکتور امضا کردم و نه در تنزیل پول نقشی داشتم. من یکی از مدیران باسابقه صنعت در کشور هستم و از سال 88 با گروه آریا آشنا شدم. انگیزه من برای همکاری با این گروه به این جهت بود که این گروه کارهای جذابی را انجام می‌داد که برابر بود با تلاش‌های توامان من.
 • تمام کارها در شرکت هلدینگ متمرکز بوده و همه اسناد و اعتبارات خارجی ما توسط شرکت تجارت گستران صورت می‌گرفته است.
 • صاحب امضاءها علاوه بر من، آقای خسروی و «س» نیز بودند. همچنین آن مقدار از وجوه همان روز که به حساب واریز شده،‌ همان روز از حساب خارج شده که خارج شدنش از طریق دو فقره چک و چهار فقره نامه بوده است.

6

وکیل مدافع "ر.ب"مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان

 •  تمام اقدامات و عملیات صوری بوده و فاکتورها به امضای مدیرعامل شرکت نبوده یا اگر هم این کار صورت گرفته باید گفت که امضای آن صوری است. در واقع اگر قرار بود مدیران شرکت آهن فولاد یا موکل بنده از این موضوع مطلع باشند دلیلی وجود نداشت که امضاءها صوری باشد.
 • موکل بنده تنها از یک مهر امضا اطلاع داشته که در اینجا باید بگویم رئیس هیئت مدیره می‌تواند یک مهر را داشته باشد، بنابراین داشتن مهر برای موکل بنده به عنوان رئیس شرکت آهن فولا لوشان امری عجیب و شک‌آمیز نبوده است.
 • اتهام تحصیل مال نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا نسبت به موکلم را قبول ندارم.

7

"الف ـ م" رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندرانزلی

اتهام:شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع، شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم و جعل امضاء

 • از 10 سال قبل با برادر مه‌آفرید که دانشجوی حسابداری بود آشنا بودم و قرار بود برای من کاری پیدا کند که در نهایت به عنوان کارمند در یکی از شرکت‌های مه‌آفرید مشغول شدم و سال 86 به عنوان مدیرعامل شرکت میثاق گیلان انتخاب شدم.
 • با وجود اینکه مدیرعامل شرکت بودم کارهای نظافت منزل، ویلا و خرید‌های او را انجام می‌دادم.
 • مه‌آفرید می‌گفت با پول آریا کار کنید تا حساب شرکت فعال باشد. «الف ـ ش » هم گفت دست چک‌ها را به تهران بفرستید تا خودم با پول کار کنم. ما هم دو دسته چک را کاملا سفید امضاء کردیم و به تهران فرستادیم.
 • در مواجه حضوری با یکی از متهمان بودیم که فهمیدم سه فقره ال‌سی به مبلغ 76 میلیارد تومان به نام شرکت الیت انزلی گشایش یافته و امضاء ما جعل شده است.
 • فکر می‌کردم شرکت الیت بندرانزلی هنوز شروع به کار نکرده است زیرا تا آخرین لحظه یک ریال هم از آن شرکت حقوق نگرفتم و آخرین حقوق من که از شرکت میثاق گیلان دریافت کرده‌ام ماهانه 3 میلیون تومان بود.

 

 

 

کد خبر 170222

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار