همشهری آنلاین: با تصویب هیئت وزیران اضافه کردن هر گونه کلمه یا عبارت به نام یا آرم نشریه و خبرگزاری ممنوع است و در تارنمای هر خبرگزاری باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نیز زمینه فعالیت در بخشی با عنوان 'شناسنامه' یا 'درباره ما' در محل ثابت درج شود

دولت در راستای ساماندهی فعالیتها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی، خبرگزاریها را موظف به رعایت مقررات جدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده(47) اصلاحی قانون مطبوعات - مصوب 1379- تصویب کرد: مقررات مربوط به خبرگزاریها به عنوان فصل پنجم به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات الحاق می شود.

متن کامل مصوبه دولت به شرح زیر است:

فصل پنجم- مقررات مربوط به خبرگزاریها

ماده 35- خبرگزاریها مشمول مقررات این فصل و سایر مقررات این آیین نامه به جز مواد(1)،(4)، (6) و (8) از فصل اول، مواد(16) و (17) از فصل دوم و مواد (23)، (26)، (27) و (28) از فصل سوم هستند.

ماده36- اضافه کردن هر گونه کلمه یا عبارت به نام یا آرم نشریه و خبرگزاری و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن مطابق با آنچه در پروانه خبرگزاری ذکر شده، ممنوع است.

ماده37- در تارنمای هر خبرگزاری باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نیز زمینه فعالیت در بخشی با عنوان "شناسنامه" یا "درباره ما" در محل ثابت درج شود.

ماده38- خبرگزاریها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر کنند. درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است.

ماده 39- ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب نشریه و خبرگزاری و انتشار منظم آن به طور جداگانه و با رعایت مندرجات پروانه انتشار بلامانع است.

ماده40- نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و خبرگزاریها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش(فیلتر) شده، توسط خبرگزاری ممنوع است.

ماده 41- خبرگزاری ها موظفند پاسخها و توضیحات موضوع ماده(23) قانون مطبوعات را پس از وصول در همان روز منتشر کنند. (ماده 23 - مطبوعاتی که به شکل روزنامه منتشر می‌شوند، مکلف به درج نام به طور کامل، ترتیب و تاریخ‌انتشار، شماره ردیف مسلسل و شماره صفحه در بالای تمام صفحات و نیز قیمت در صفحه اول هستند. ‌همچنین مطبوعاتی که به شکل مجله منتشر می‌شوند موظف به درج نام بطور کامل، ترتیب و تاریخ انتشار،‌ شماره ردیف مسلسل، تعداد صفحات و قیمت بر روی جلد و نیز قید شماره هر صفحه در تمام صفحات هستند).

ماده 42- مدیر مسئول خبرگزاری موظف است؛ مشخصات فنی تارنما و نام مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها اخذ می کند، اعلام کند.

ماده 43- مدیر مسئول خبرگزاری موظف است؛ مجموعه کامل تولیدات رسانه ای خود را ماهانه در چهار نسخه در قالب لوح فشرده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل کند.

ماده 44- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است؛ در صورت اعلام هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف لغو پروانه یا دستور پالایش(فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) کند.

ماده 45- مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاریها با نشریات الکترونیکی که فعالیت آنها از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت بر مطبوعات مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین نامه تشخیص داده شوند، نیست.

ماده46- مدیران مسئول خبرگزاریها می توانند در انتخابات مدیران مسئول شرکت کنند، مشروط به اینکه خبرگزاری حداقل شش ماه در محدوده یک سال باقی مانده به انتخابات فعالیت مستمر داشته باشند.

ماده47- نشریات الکترونیکی نیز مشمول مقررات این فصل هستند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

 

کد خبر 167149

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار