همشهری آنلاین: بر اساس این مصوبه، مدت دوره مدیریت حرفه ای چهار سال است و تمدید آن در صورت کسب حداقل هشتاد درصد کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول دوره تصدی، طی دوره های آموزشی مورد نیاز در دوره تصدی بر اساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه آموزش و پیشنهاد مدیر بلافصل و تایید مقام مافوق وی، بلامانع است

مدیریت

با تصویب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، شرایط احراز پست مدیریت حرفه اى تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند"ج" و تبصره(2) ماده(54) قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب 1386- آیین نامه اجرایی بند"ج" و تبصره(2) ماده(54) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر این اساس، مدت دوره مدیریت حرفه ای چهار سال است و تمدید آن در صورت؛ کسب حداقل هشتاد درصد کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول دوره تصدی، طی دوره های آموزشی مورد نیاز در دوره تصدی بر اساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه آموزش و پیشنهاد مدیر بلافصل و تایید مقام مافوق وی، بلامانع است.

همچنین تغییر سمت مدیران حرفه ای قبل از انقضای مدت تعیین شده در صورت ارتقاء به پستهای مدیریتی بالاتر، انتصاب به پستهای هم سطح و عزل مدیر یا تنزل پست مجاز است.

بر اساس این مصوبه، در صورت درخواست کتبی مدیر با ارائه دلایل موثر و تایید دلایل از سوی مقام پیشنهاد دهنده پست و صادر کننده حکم، خذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت و واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی از طرق مقرر در فصل دوم قانون، تغییر سمت مدیران حرفه ای بلامانع خواهد بود.

دولت، دستگاه های اجرایی را مکلف کرده است؛ در صورت تقاضای مدیر حرفه ای، دلایل عزل، تنزل یا تغییر را به وی اعلام کنند.

بر این اساس، یکی از پستهای مدیریتی شامل؛ استانداران، سفرا و معاونان وزرا با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه مربوط و تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در تشکیلات تفصیلی آن دستگاه به عنوان پست ثابت تعیین می شود.

همچنین، داشتن حداقل ده سال تجربه مفید و موثر در مشاغل مرتبط به حوزه مربوط، دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در یکی از رشته های مدیریت یا یکی از مدارک تحصیلی مرتبط برای احراز تصدی پست مورد نظر و کارمند رسمی بودن در دستگاه اجرایی محل انتصاب از شرایط انتصاب به پست مدیریت ثابت در دستگاه های اجرایی است.

بر اساس مصوبه دولت، عزل متصدی پست ثابت مدیریت در دستگاه های اجرایی در صورتی که بر اساس حکم مراجع قضایی و یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، فرد محکوم به تنزل مقام و یا محروم از انتصاب به پستهای مدیریتی در دستگاه های اجرایی شده باشد و سه سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از هفتاد درصد کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد، امکانپذیر خواهد بود.

این مصوبه پس از تأیید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد خبر 168079
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز