بابابرقی و پیام «لامپ اضافی خاموش» را به یاد دارید؟ شعار خوب و لازمی بود و هنوز هم هست؛ اما تصور کنید که چه شود اگر بتوانیم چراغ‌های خانه را بدون نیاز به برق روشن کنیم.

هفته‌نامه‌ی همشهری دوچرخه شماره 633

آن‌وقت هم خانه را روشن می‌کنیم و هم به جان پیام بابابرقی توجه داریم که با مصرف انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی و... به محیط زیست لطمه نزنیم.

البته حالا این سؤال به ذهنمان می‌رسد که چه‌طور ممکن است چراغی را بدون نیاز به برق روشن کرد؟ درست است، این چراغ‌‌‌ها از جنس لامپ‌هایی نیستند که می‌شناسیم. شرکت فیلیپس چراغ‌هایی طراحی کرده که با استفاده از بیوانرژی نور آرامی منتشر می‌کند.

هر چراغ از سلول‌های شیشه‌ای کوچکی تشکیل شده که نوری می‌دهد شبیه آن‌چه‌که از برخی حشره‌های شب‌تاب ساطع می‌شود. چون وقتی با گاز متان تغذیه شوند، امکان کشت باکتری‌هایی دارند که روشنایی سبزرنگی پخش می‌کنند.

خوب، حالا برای تغذیه‌ی این چراغ‌ها، گاز متان از کجا بیاوریم؟ طراحی این سیستم فقط شامل چراغ‌ها نمی‌شود. در این طرح دستگاهی برای بازیافت پسماند‌های خانگی در کنار هر خانه قرار می‌گیرد که با استفاده از آن ضایعات، مقداری گاز متان تولید و به چراغ‌های باکتریایی داخل خانه تزریق می‌کند. به‌این‌ترتیب هر واحد در تأمین انرژی مورد نیاز برای روشنایی لازم خودکفا می‌شود. با این حساب، شاید چند‌سال‌دیگر من و شما هم خانه‌هایمان را با چنین چراغ‌هایی روشن کنیم. نسبت به این چراغ‌ها و نور سبزرنگشان چه ‌حسی دارید؟

انرژی عمومی رایگان

«جیم هاسیلوف» پژوهشگر دانشگاه کمبریج بر این باور است که پیش‌بردن و تکمیل این اختراع می‌تواند ما را به روشن‌کردن خیابان‌ها بدون نیاز به برق شهری و با استفاده از کشت باکتری در دو طرف مسیر برساند.

او می‌گوید که فکر ایجاد مزرعه‌های باکتریایی در خانه‌ها کمی عجیب و غریب به‌نظر می‌رسد، ولی در خور توجه است و گامی در راه دستیابی به انرژی رایگان برای همه به‌شمار می‌آید.

البته تأمین انرژی رایگان برای همه و جدا شدن از سوخت‌های فسیلی آلوده‌کننده هوا، الآن فقط در حد یک رؤیا باشد، اما ظاهراً با پیشرفت‌های علم و فناوری چندان هم دور از دسترس نیست. شما چه فکر می‌کنید؟

کد خبر 155944

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار