همشهری آنلاین: کتاب روابط عمومی درایران تالیف نظام بهرامی کمیل،داود اسدی و عبدالله خلیلی از سوی دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها به بازار کتاب عرضه شده است.

کتاب روابط عمومی در ایران

به گزارش همشهری آنلاین این کتاب در سه فصل تدوین شده است. در فصل اول که دارای دو گفتار است، ابتدا به بیان تاریخچه روابط عمومی پرداخته سپس با تفکیک روابط عمومی ها به دو بخش دولتی وخصوصی، ویژگی ها و کارکردهای هر یک تشریح می شود. در ادامه این فصل با ساختار و وظایف اصلی روابط عمومی ها آشنا می شویم.

در فصل دوم، ابتدا موضوع ا ثربخشی و روش های سنجش آن بررسی می شود. در گفتار بعدی مهمترین فنون کاربردی روابط عمومی مانند: برگزاری نمایشگاه،انتشار نشریات،تهیه بریده جراید،تهیه متن سخنرانی، نظرسنجی و ... معرفی می شوند.
در آخرین گفتار این فصل نیز چگونگی سنجش اثربخشی فعالیت های روابط عمومی بررسی می شود تا با استفاده از نتایج آن بتوان شاخص های مناسب برای چنین سنجشی را ارائه داد.

آخرین فصل این کتاب، تلاشی است به منظور تدوین پیشنهاد الگویی که راهبردهای اصلی کار روابط عمومی ها را در ایران نشان می دهد. این الگو که به پاس تلاش های مرحوم سیروس پارسا در حوزه روابط عمومی،روابط عمومی پارسا نام گرفته الگویی مناسب و سازگار با ویژگی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران است.

روابط عمومی در ایران/مولفان: نظام بهرامی کمیل،داود اسدی و عبدالله خلیلی/ناشر:دفتر مطالعات و توسعه رسانه؛چاپ اول بهار 1390/قطع رقعی/قیمت:3500 تومان/291 صفحه

کد خبر 137676

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار