همشهری آنلاین: حسین صدری نیا، روزنامه‌نگار و مولف که پیش از این چهار اثر مرتبط با حوزه‌های ارتباطات ،اخلاق و قرآن را منتشر کرده بود، کتاب «حقوق ومسئولیت های انسان درارتباطات کلامی فردی وجمعی» را از سوی نشر«سایه روشن» روانه بازار کتاب کرد

کتاب حقوق و مسئولیت‌های انسان

به گزارش همشهری‌آنلاین مولف در فصل اوّل کتاب حقوق ومسئولیت‌های انسان در ارتباطات کلامی ، ظرفیّت‌های ارتباطی جسم و روح انسان را تبیین و تصریح کرده که هر مخلوقی در نظام هستی برای بشر حامل پیام است.

«برتری‌های نبأ بر خبر در کلام وحی» عنوان فصل دوّم این کتاب است که در آن هشت امتیاز مهم نبأ در مقایسه با خبر تشریح شده‌اند.

فصل سوم این کتاب به «حقوق ومسئولیت‌های انسان به عنوان منبع پیام» اختصاص یافته و در چهارمین فصل نیز «حقوق ومسئولیت‌های انسان به عنوان مخاطب پیام» مورد توجه قرار گرفته است.

در بخشی از مقدمة این کتاب آمده است : معمولاً فضای جوامع بشری را بیش ازپیام‌های مفید وآگاه کننده، پیام‌ها و اخبار لغو و بی‌فایده یا دروغ و گمراه کننده احاطه می‌کنند که این وضعیّت با پیدایش فناوری‌های جدید ارتباطی رفته رفته تشدید و تشخیص پیام‌های درست از نادرست روز به روز دشوارتر شده است.

در سطح ارتباطات بین‌فردی ،اگرچه ارتباط کلامی چهره به چهره(رو در رو)هنوز هم  به میزان کمتری نسبت به قبل در جوامع بشری جریان دارد،با این وصف امکاناتی نظیر تلفن اعم ازثابت و همراه ،کامپیوتر،اینترنت و نظایر اینها که ابتدا به عنوان یک واسطه تسهیل و تسریع درفرآیند ارتباطات میان‌فردی حضور یافته بودند، به تدریج با ارائة امکانات جدیدی همچون بازی‌های رایانه‌ای،بلوتوث و...،خود را همنشین و طرف ارتباط انسان کرده و هرکدام به طریقی آدمی را به خود مشغول ساخته‌اند تا جایی که در حال حاضر بخش قابل توجهی از اوقات روزمره شهروندان حتّی در جوامع توسعه‌نیافته به جای اینکه به انواع فعالیت‌های مفید و ثمربخش اختصاص یابد، در مؤانست با این تجهیزات سپری می‌شود.

تجربه دوقرن گذشته نشان می دهد که رسانه ها به ویژه درکشورهای جهان سوّم، اغلب بیش ازآنکه وسیله ای درخدمت آگاهی بخشی به جامعه باشند،ابزاری برای سوق دادن مخاطبان به سوی اهداف مورد نظرگردانندگان خودبوده اند و به همین دلیل اکنون درآغازدهة دوّم ازهزارة سوم میلادی که انواع رسانه هابا تکیه برفناوری های نوین ،عرصة های گوناگون ارتباطات فردی وجمعی را درنوردیده وانسان هارا آماج تبلیغات وبمبارانهای سمعی وبصری منفعت طلبانة خود قرارداده اند،می توان ادعاکرد که دورة جدیدی ازبردگی ،استثماروبهره کشی از انسان آغازشده، با این تفاوت که درگذشته برده داری نوعی ظلم واستثمارمشهود،فردی وجسمی بوده وامروزه به ظلمی نامشهود،جمعی ومجازی تبدیل شده است.

یادآور می‌شودکتاب‌های «ارتباط هستی وانسان با خدا(تکوینی وتشریعی)، عالم ذر، عالم صلب وترائب و ارتباط انسان با گذشتگان وآیندگان» عناوین چهار کتاب قبلی این مؤلّف بوده‌اند.

more   انتشار کتاب عالم ذر

more   انتشار کتاب ارتباط هستی و انسان با خدا

more دو کتاب تازه در زمینه ارتباط انسان با خدا

 «حقوق ومسئولیت های انسان درارتباطات کلامی فردی وجمعی»/ مولف:حسین صدری‌نیا/ناشر:انتشارات سایه‌روشن؛چاپ اول 1390/قطع رقعی، 192 صفحهٰ ، قیمت 4000 تومان

کد خبر 140091

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار