همشهری آنلاین: یک کارگزار بورس تهران گفت: بازدهی و اشکالات موجود در صندوق های مشاع باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

اکبر زرگانی‌نژاد، درباره صندوق سرمایه‌گذاری مشاع و این که اولین تجربه حدود یک سال گذشته در راستای تشکیل این صندوق‌ها به وجود آمده، گفت: موارد موجود در قانون مالیات‌ها، جایگاه قانونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مالکیت سبد‌ها که به اشخاص تعلق دارد باید رفع شود تا بتوانیم این صندوق‌ها را به سرعت در بازار ایجاد کنیم.

وی گفت:این نوع ابزار‌ها باید در بازار‌هایی که دارای کارایی هستند مورد استفاده قرار گیرند؛ هر چقدر کارایی بازار بیش‌تر باشد در این مورد استفاده قرار گیرد.

زرگانی‌نژاد مشکلات موجود در این صندوق‌ها را شامل موارد قانونی و مرتبط به بازار دانست و اظهار کرد: با این وجود موضوع مربوط به صندوق‌ها چند جانبه بوده که باید مورد به مورد ابعاد آن را دید و به رفع مشکلات آن پرداخت.

او بسته بودن نماد‌ و تشکیل صف را از مسائل عمده حرکت نکردن مدیران به نفع صندوق‌ها عنوان کرد و افزود: مسایل پایه و زیربنایی برای این سبد‌ها باید برطرف و این ابزار‌ها باید به تدریج مقوله موفق‌تر عمل می‌شود.

این کارگزار بورس اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل این صندوق‌ها از سوی کارگزاری‌ها مشکلی ایجاد خواهد کرد؟ گفت: اگر کارگزاری به تشکیل سبد می پردازد سعی می‌کند سبد را با بازدهی مناسبی همراه کند که بتواند در انتشار سبد‌های بعدی منابع بیش‌تری را جذب کند، بنابراین با وجود این که ظاهر قضیه ممکن است این ذهنیت را ایجاد کند که تشکیل این سبدها از سوی کارگزاری که سبد گردانی می‌کند، سبد را ممکن است با مشکل مواجه کنند، اما اگر کسانی با ساختار شکل‌گیری سبد‌ها آشنایی داشته باشند کم‌تر می‌توانند به این نگرانی برسند زیرا با ترکیبی که برای آن دیده شد به این صورت نخواهد بود.

وی گفت: افرادی که در سایر دستگاه‌های مرتبط با این سبد‌ها سیاست‌گذاری می‌کنند بهتر است که مسائل این سبد‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهند که قانون روشنی برای سبد‌ها تدوین و تصویب شود.

زرگانی‌نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: بازار سهام آماده معامله است و کافی است که بعضی از شرایط بازار نظیر درجه نقدشوندگی سهم فراهم شود تا این سبد‌ها بتوانند فعالیت خود را داشته باشند.

کد خبر 13767

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار