همشهری آنلاین: ماشین‌زدگی یا بیماری حرکت، می‌تواند به سرعت باعث خراب شدن تعطیلاتی که مدتها در انتظارش بودید یا سفر کاری شما شود.

motion sickness

اختلالات گوش داخلی بر حس تعادل و حفظ تعادل اثر می‌گذارند، و به سرگیجه، تهوع و استفراغ می‌انجامند.

این نکات راهنما می‌تواند به شما کمک کند تا از بیماری حرکت در امان بمانید:

  • اگر به ماشین‌زدگی حساس هستید، در یک وسیله نقلیه در حال حرکت چیزی نخوانید.
  • پیش از مسافرت به اندازه کافی بخوابید.
  • از خوردن غذ