همشهری آنلاین: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مرحله چهارم فروش اوراق مشارکت این بانک از تاریخ 23دی ماه 85 به مدت 6 روز کاری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی،این بانک براساس برنامة توسعة اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و در راستای اهداف رشد و شکوفائی اقتصادی ، نسبت به انتشار و عرضة مرحله چهارم فروش اوراق مشارکت در سال جاری اقدام می نماید.

شرایط اوراق مشارکت:

1- مدت اعتبار اوراق : یک سال از تاریخ اولین روز انتشار (23/10/85) می باشد.

2- بانک های ملی ایران ، صادرات ایران ، سپه ، کشاورزی ، تجارت ، ملت ، رفاه ، مسکن ،توسعة صادرات ، اقتصاد نوین ، پارسیان ، کارآفرین ، سامان ، پاسارگارد به عنوان عاملین خرید و فروش پرداخت سود اوراق می باشند.

3- این اوراق در قطعات 000/000/1 ریالی ، 000/000/2 ریالی ، 000/000/5 ریالی ، 000/000/10 ریالی ، 000/000/20 ریالی و 000/000/50 ریالی منتشر و دراختیار عموم قرار خواهد گرفت.
4- این اوراق بی نام و قابل انتقال به غیر بوده و دارندة آن مالک اوراق شناخته می شود .

مزایای اوراق مشارکت:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، پرداخت اصل و سودهای علی الحساب متعلقه را در سررسیدهای مقرر از طریق بانکهای عامل تضمین می نماید.

2- پرداخت سود علی الحساب ، هر 3 ماه یکبار به صورت روزشمار انجام خواهد گرفت.

3- سود علی الحساب اوراق سالانه 5/15 درصد و معاف از مالیات می باشد.

4- تاریخ اولین پرداخت سود 3 ماه پس از اولین روز فروش در تاریخ 23/1/1386 خواهد بود.

5- این اوراق قابلیت بازخرید قبل از سررسید با احتساب سود روزشمار نزد بانک های عامل را دارا می باشد.

تاریخ عرضة اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت از تاریخ 23/10/1385 لغایت پایان وقت اداری 28/10/1385 به مدت 6 روز کاری درمقابل دریافت مبلغ اسمی در شعب منتخب بانکهای یادشده عرضه می گردد.

کد خبر 12896

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار