بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران در اطلا‌عیه‌ای اعلا‌م کرد در نظر دارد دراجرای بند ج ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه و براساس مصوبه مجلس شورای اسلا‌می اوراق مشارکت منتشر و عرضه کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران در این اطلا‌عیه شرایط اوراق مشارکت را به این شرح اعلا‌م کرده است:
1. مدت مشارکت : یک سال از تاریخ نخستین روز انتشار 19 شهریور
2 .بانکهای ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت، کشاورزی، رفاه کارگران، مسکن، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، سامان، کارآفرین وپست بانک ایران عاملان خرید و فروش و پرداخت سود اوراق تعیین شده‌اند
3 .این اوراق در قطعات یک میلیون ریال، دو میلیون ریال، پنج میلیون‌ریال، ده میلیون ریال، بیست میلیون ریال و پنجاه میلیون ریال منتشر و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت
4 .این اوراق بی نام و قابل انتقال به غیر است و دارنده آن مالک اوراق شناخته خواهد شد.

بانک مرکزی مزایای خرید این اوراق مشارکت را به این شرح اعلام کرد:
1. بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران پرداخت اصل و سودهای علی الحساب متعلقه را در سررسیدهای مقرراز طریق بانک‌های عامل تضمین می کند
2 .سود علی الحساب اوراق، سالانه 15 و نیم درصد و معاف از مالیات است
3 .پرداخت سود علی‌الحساب، هر سه ماه یک بار و به صورت روز شمار انجام خواهد شد
4 .تاریخ نخستین پرداخت سود، سه ماه پس از نخستین روز فروش در تاریخ 19 شهریور خواهد بود
5 .این اوراق قابلیت بازخرید قبل از سررسید با احتساب سود روز شمار نزد بانکهای عامل را دارد .

اوراق مشارکت از 19 شهریور تا پایان وقت اداری 23 شهریور در مقابل دریافت مبلغ اسمی در شعب منتخب این بانک‌ها عرضه می‌شود.

کد خبر 3224

برچسب‌ها