آمار بانک مرکزی نشان می دهد در دو ماه نخست سال جاری میزان سپرده های مردم در بانک ها افزایش یافته است و نقدینگی نیز نسبت به پایان سال ۸۴ تغییری نیافته است.

بنابراین، با صفرشدن رشد نقدینگی در دوماهه نخست امسال نسبت به پایان سال ۸۴ به نظر می رسد که سیاست های اقتصادی جدید موجب جذب نقدینگی سرگردان شده است، اما میزان نقدینگی موجود در جامعه همچنان در سطح بالای ۹۲ هزار میلیارد ریال قرار دارد که گسترش راهکارهای جذب نقدینگی را می طلبد.

بر این اساس، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در پایان دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۶۸ هزار میلیارد ریال بود، ۳۵ درصد رشد نشان می  دهد اما نسبت به رقم پایان سال ۸۴ رشدی نداشته است.

به گزارش همشهری و بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مانده سپرده های قرض الحسنه و مدت دار و سپرده های متفرقه در سیستم بانکی کشور در پایان اردیبهشت ماه سال جاری به ۶۳۳هزار میلیاردریال رسید که نسبت به رقم ۴۵۲هزار میلیاردریالی اردیبهشت ماه سال ۸۴ رشدی ۴۰درصدی و نسبت به اسفندماه ۸۵ رشدی ۵ درصدی نشان می دهد.

این آمار در حالیست که یکی از دلایل مخالفت مسئولان بانک ها و برخی کارشناسان اقتصادی با مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش سود بانکی نگرانی نسبت به کاهش سپرده گذاری های مردم در بانک ها و روی آوردن نقدینگی  به سمت دیگر بازارهای اقتصادی بود.

بر اساس همین گزارش، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به ۷.۱۸ هزار میلیارد ریال رسید این بدهی در مدت مشابه سال گذشته ۹۵ هزار میلیارد ریالی بود در عین حال که کاهشی ۴.۷۲ درصدی نسبت به رقم پایان سال ۸۴ دارد.

در همین مدت، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به منفی ۳۲ هزار میلیارد ریال رسیده، حال آنکه در پایان دو ماهه نخست سال گذشته بخش دولتی ۸.۲۶ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار بود.
دارایی های خارجی بانک مرکزی به ۲/۳۰ میلیارد دلار رسید.

بنابر آمار بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان دوماهه نخست سال جاری به ۲۷۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲/۳۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به پایان سال ۸۴ رشدی ۷/۵ درصدی و نسبت به دوماهه نخست سال گذشته رشدی ۲۸ درصدی نشان می دهد.

در همین حال، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی (با احتساب سود و درآمدهای آتی) در پایان اردیبهشت ماه جاری به ۸۸۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم ۶۴۶ هزار میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل رشدی ۳۶ درصدی و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲درصد رشد نشان می دهد.

کد خبر 2162

برچسب‌ها