مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: ابزارهایی چون رسانه‌های جمعی و مسافرت‌های خارج از کشور بر گرایش، نگرش و هویت جوانان اثر می‌گذارد.

Travel

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را با عنوان جستاری پیرامون میزان تأثیرپذیری جوانان ایرانی از الگوی کشورهای دیگر و ابزارهای تأثیرگذار منتشر کرد. گزارش دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌ها که با هدف بررسی علل و میزان تأثیرپذیری جوانان ایرانی از الگوهای سایر کشورها و ابزارهای تأثیرگذار تنظیم شده و در آن انواع الگوها از چشم‌انداز نظام اسلامی، مورد نظر قرار گرفته، آمده است:

قوانین و مصوبات موجود در این عرصه در دو سطح صریح و تلویحی احصا شده‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به قانون ساماندهی مد و لباس و نیز راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد در بعد قانونی آنچه بیشتر از همه مغفول مانده، عدم ارائه الگوهای مناسب در خصوص سایر شاخص‌های فرهنگی باشدکه می‌توان دلیل عمده آن را نبود چارچوب قانونی واحد و منسجم برای بازتولید شاخص‌های فرهنگی در قالب الگوهای ایرانی- اسلامی ارزیابی کرد.

اما در بعد کارکردی نحوه تأثیر الگو بر جوانان و نیز شناخت الگوهای متداول در بین جوانان، مطرح شده و سپس در بررسی عوامل مؤثر در گرایش جوانان به الگوهای بیگانه 4عامل خانواده و والدین، تحصیلات، تبلیغات و گروه‌های اجتماعی معرفی شده‌اند. این گزارش می‌افزاید: ابزارهایی چون رسانه‌های جمعی، فضاهای مجازی، کالاهای وارداتی و مسافرت‌های خارج از کشور بر گرایش، نگرش و هویت جوانان اثر می‌گذارند.

کد خبر 125360

برچسب‌ها