نفیسه مجیدی: یکی بگوید آن طرف چه خبر است؟

دوچرخه 581

یکی بگوید بعد از این همه اضطراب و دغدغه، این همه درس خواندن، تست‌زدن، لحظه شماری و‌...بعد از آن روز عجیب که نتیجه قطعی کنکور را می‌گیریم چه خبر است؟ در دانشگاه چه خبر است؟

این جایی که من ایستاده‌ام، آن طرف پیدا نیست. نمی‌دانم بعد از قبولی به آسمان پرواز می‌کنم یا بعد از مردودی به زمین فرو می‌روم. اما به هرحال آن سوی این خط را تجربه خواهم کرد؛ آن سوی این رؤیا یا کابوس را!

کد خبر 122713

برچسب‌ها