گروه اجتماعی: معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور گفت:68.4 درصد مردم ایران در شهرها و31.6 درصد در روستاها زندگی می‌کنند.

جمعت

محسن کرمی با بیان اینکه به ازای هر یک هزار نفر4.6مورد فوتی در کشور ثبت می‌شود، اظهار کرد: این رقم در مورد ازدواج 13.6 نفربه یک هزار است. وی ادامه داد: به ازای هر یک‌هزار نفر1.7 نفر در کشور طلاق می‌گیرند. قائم‌ مقام رئیس سازمان ثبت احوال کشور در امور استان‌ها اظهار کرد: به ازای هر هزار نفر 27.2 نفر ولادت در سازمان ثبت می‌شود.

کرمی با بیان اینکه تا پایان سال 88 جمعیت کشور به 72‌میلیون و 847 هزار و 50 نفر رسیده است، اضافه کرد: ترکیب جمعیتی ایران به‌گونه‌ای است که68.4 درصد جمعیت در شهرها و 31.6 درصد در روستاها زندگی می‌کنند. وی یادآور شد: از این میزان جمعیت 49.1 درصد را زن‌ها و50.9 درصد را مردان تشکیل می‌دهند. قائم ‌مقام رئیس سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: به‌عنوان نمونه در هرمزگان47.2 درصد شهرنشین و52.8 درصد روستانشین هستند. کرمی در ادامه با بیان اینکه جمعیت هرمزگان تا پایان سال‌88 به یک میلیون و 468‌هزار و 304 نفر رسیده است، ابراز کرد: این استان پس از سیستان و بلوچستان جوان‌ترین استان‌ کشور به شمار می‌رود.

قائم‌ مقام رئیس سازمان ثبت احوال در امور استان‌ها بیان کرد: آمار ازدواج استان هرمزگان 12.5 درصد به ازای هر هزار نفر است و این در حالی است که به ازای هر هزار نفر تنها1.1 درصد طلاق در هرمزگان ثبت می‌شود. کرمی اظهار کرد: محقق شدن این رقم نشان‌دهنده نهادینه شدن زشتی طلاق در خانواده‌های هرمزگانی است.

وی ادامه داد: واگذاری بخش عمده‌ای از خدمات ثبت احوال از طریق پیشخوان‌های دولت از طریق بخش خصوصی یکی از اهداف و برنامه‌های این سازمان است و در همین راستا در حال حاضر این سازمان با اعطای 36‌مجوز دفتر پیشخوان در سطح کشور اقدام به ارائه 12‌خدمت از طریق این تعداد دفتر کرده است.

آمار وقایع حیاتی

براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور، آمار ولادت ثبت شده در 4‌ماهه اول سال‌جاری443هزار و 766 واقعه بوده است. این رقم در مدت مشابه‌خود در سال گذشته 435 هزار و 266 مورد بوده است. براساس این گزارش، در هر ماه 110هزار و 94 واقعه ولادت به ثبت رسیده است؛ یعنی در هر روز 3هزار و 579 واقعه ولادت و در هر ساعت 149 واقعه ولادت به ثبت رسیده است.

بیشترین افزایش ثبت ولادت مربوط به استان یزد با6.5 درصد و کمترین کاهش ثبت ولادت مربوط به استان کرمان با 3- است، نرخ کل ولادت‌های ثبت شده در کشور18.3 هزار است. بیشترین نرخ ولادت‌های ثبت‌شده مربوط به استان سیستان و بلوچستان با30.4 در هزار و کمترین نرخ ولادت‌های ثبت شده مربوط به استان گیلان با12.8 در هزار است.

براساس این گزارش، آمار وقایع فوت شده در 4‌ماهه اول سال‌جاری 139‌هزار و 658‌نفر بوده است. این در حالی است که این آمار در مدت مشابه‌خود در سال گذشته 128هزار و 884‌بوده است. در هر ماه 34هزار و 914 واقعه فوت به ثبت رسیده است یعنی در هر روز هزار و 126 واقعه فوت ثبت شده و در هر ساعت 47 واقعه فوت به ثبت رسیده است. بیشترین نرخ فوت شدگان مربوط به استان سیستان و بلوچستان با رقم6.3 در هزار و کمترین نرخ فوت‌های ثبت شده مربوط به استان کرمان با رقم3.6 در هزار است.
آمار وقایع ازدواج ثبت شده 4‌ماهه اول امسال 337هزار و 245 واقعه بوده است.

این رقم در مدت مشابه سال گذشته 319هزار و 873 واقعه بوده است. در هر ماه 84هزار و 311 واقعه ازدواج به ثبت رسیده یعنی در هر روز 2هزار و 719 واقعه ازدواج و در هر ساعت 113 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است. آمار وقایع طلاق ثبت شده در 4‌ماهه اول سال‌1389، 43‌هزار و 315 واقعه و این رقم در مدت مشابه‌خود در سال گذشته 40هزار و 287 واقعه بوده است.

براساس گزارش سازمان ثبت احوال، امسال به‌طور متوسط در هر ماه 10هزار و 828 واقعه طلاق به ثبت رسیده است؛ یعنی در روز 349واقعه طلاق و در هر ساعت14.5 واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

کد خبر 115384

برچسب‌ها