همشهری آنلاین: ایده ارتقای مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امورزنان و خانواده، پدیده‌ای مهم به شمار می‌رود و تحولی اساسی در حوزه امور زنان است

زیرا علاوه بر توجه به حفظ کرامت انسانی زن در اسلام و تأکید بر حضور مثبت او در عرصه‌های مختلف اجتماعی، مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و... بر جایگاه محوری‌اش به عنوان کانون مهر و عاطفه و پرورش دهنده انسان متعالی و عامل اصلی در بقای سلامت و اخلاق در جامعه تصریح شده است.

همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به لحاظ اعتقادی، تحولی عظیم در کشور پدید آمد که به تبع آن حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... رانیز تحت تاثیرقرار داد.

امام خمینی (ره) بارها در سخنرانی‌های خود، دیدگاه‌های اصیل اسلام در زمینه حضور مثبت زنان را در جامعه مطرح وآنان را با حقوق ومسئولیت هایشان آشنا نمود.

امام (ره) شرکت زنان در راهپیمایی‌ها، حمایت آنان از جنگ تحمیلی و حضور مدبرانه ایشان را در بسیاری از تصمیمات سیاسی - اجتماعی ونقش مهم و سرنوشت ساز مادری را بارها مورد تقدیرو تاکید قرار داد.

به دنبال حضور مؤثر زنان و تأیید مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در دهه دوم انقلاب اسلامی و درآستانه جنگ تحمیلی، به ابتکار و پیشنهاد مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان و به عنوان ریاست شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به دلیل احساس ضرورت و نیاز به حضور همه جانبه زنان، مطابق با دیدگاه‌های اسلام ناب محمدی، طبق یکصدوپانزدهمین مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی کشور، در سال 1366 شورای فرهنگی اجتماعی زنان تشکیل و عملاً فعالیت خود را از تیرماه 1367 آغازکرد.

این شورا وابسته به شورایعالی انقلاب فرهنگی و به عنوان اولین شورای سیاستگذار و برنامه ریز درحوزه زنان محسوب می‌شد.

پس از آن مسئولین وزارت کشور، جهت انسجام و ساماندهی فعالیت‌ها و مسائل زنان در جامعه، وجود دفتری را برای بانوان درحوزه اجرایی کشور پیشنهاد نمودند.

لذا هسته اولیه کمیسیون‌های امور بانوان در سال 1368 در وزارت کشور و به صورت آزمایشی در فرمانداری قم تشکیل شد و به دنبال آن کمیسون‌های امور بانوان در سال 1369 در سراسر کشور شکل گرفت.

در سال 1370، به پیشنهاد ریاست جمهوری وقت؛ آقای هاشمی رفسنجانی، تأسیس دفتر امور زنان زیر نظر رئیس جمهور در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تصویب شد.

بر این اساس وی، اولین حکم مشاور ریاست جمهوری در امور زنان را در تاریخ دهم آذر ماه 1370 به خانم شهلا حبیبی اعطاء کرد و او را به عنوان رئیس دفتر امور زنان برگزید.

این دفتر فعالیت خود را با هدف ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و ارتقای توانایی‌های آنان برای شکوفایی و تحقق استعدادهای خود در جهت تعالی و توسعه جامعه اسلامی سامان داد.
 
در سال 1377 ، دفتر امور بانوان نهاد ریاست جمهوری به استناد حکم رئیس جمهور وقت آقای خاتمی، به مرکزامورمشارکت زنان تغییرنام یافت و خانم زهرا شجاعی به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور زنان و ریاست این مرکز انتخاب شد.

با روی کارآمدن دولت نهم، آقای دکتر احمدی نژاد با طرح ایده‌ای گسترده تر مبتنی بر ضرورت‌های اعتقادی - اجتماعی و نقش محوری زن درتحکیم مناسبات خانوادگی، در اولین اقدام، حوزه عمل این مرکزرا به مرکز امور زنان وخانواده توسعه داد و طی حکمی درتاریخ 31 شهریور سال 1384 خانم دکتر نسرین سلطانخواه را به سمت مشاور خود در امور زنان و رئیس این مرکز منصوب کرد.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 105479

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار