همشهری آنلاین: سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در سال 1341 با همکارى سازمان ملل تاسیس شد

سازمان زمین شناسی کشور

پیش از آغاز کار سازمان زمین شناسى کشور، بیشتر بررسیهاى زمین شناسى به وسیله شرکت ملى نفت و دیگر شرکت‌هاى نفتى صورت مى‌گرفت.

این سازمان مسئول انجام بررسی‌هاى زمین‌شناسى و معدنى در سراسر کشور، جمع‌آورى نتایج فعالیت‌هاى انجام شده در این زمینه، ایجاد هماهنگى بین چنین فعالیتها، تهیه، تکمیل و انتشار نقشه‌هاى زمین شناسى ایران است.

در سال 1999، وظایف اکتشافى وزارت معادن و فلزات تماما به سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى ایران محول شد.
این سازمان مسئول مطالعات زمین‌شناسى کشور و ارزیابى اکتشافى منابع معدنى بجز هیدروکربورها مى‌باشد.

گروه‌هاى مختلف سازمان مانند، چینه‌شناسى، سنگ‌شناسى، رسوب‌شناسى، زمین شناسى دریایى، فسیل‌شناسى، زمین‌ساخت، لرزه زمین‌ساخت، اکتشاف، ژئوفیزیک، ژئوشیمى، ژئومتیکس و آزمایشگاه‌هاى مختلف بر اساس رهنمودهاى کلى که توسط وزارت معادن و فلزات تصریح و در چهارچوب قانون جدید معادن که اخیرا به تصویب رسیده است این فعالیتها را به انجام مى‌رسانند.

این سازمان با حدود 700 پرسنل با مدارج علمى بالا و بهره گیرى از تجهیزات آزمایشگاهى و امکانات کامپیوترى توان اجراى پروژه‌هاى تحقیقاتى و اکتشافى را با کیفیت بالا دارا است. [مفاهیم: زمین شناسی پزشکی چیست؟]

اداره مرکزى سازمان در تهران مى‌باشد. در پنج ناحیه شمال باخترى (تبریز)، شمال خاورى (مشهد)، جنوب (شیراز)، جنوب باخترى (اهواز)، و جنوب خاورى (کرمان) مراکزى براى ارائه خدمات زمین‌شناسى منطقه‌اى تاسیس گردیده است.

سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور همچنین با دیگر سازمان‌ها در ایران و خارج از ایران همکارى‌هاى متقابل و برنامه‌هاى تحقیقاتى مشترک دارد.

این سازمان به منظور انتقال دانش زمین‌شناسى و انتشار یافته‌هاى نوین علمى، از پاییز 1370 شروع به انتشار (فصل‌نامه علوم زمین) نموده است.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 113736
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز