همشهری آنلاین: کلیات لایحه‌ بودجه در جلسه علنی دوشنبه 17 اسفند مجلس شورای اسلامی با 151 رای موافق، 62 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 226 نفر از نمایندگان به تصویب رسید

به گزارش ایسنا، پس از بررسی و تصویب کلیات نمایندگان وارد بررسی جزییات شدند. نمایندگان احتمال می دهند بررسی بودجه در روز پنج شنبه به پایان برسد. 

متن ماده واحده بودجه مصوب کمیبسیون تلفیق بودجه به شرح زیر است:

ماده واحده-

1- بودجه سال 1389 کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش میلیارد و نهصد و پنجاه و چهار میلیون (3.470.896.954.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش میلیارد و نهصد و پنجاه و چهار میلیون(3.470.896.954.000.000)ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و شصت و چهار هزار و سی میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون (1.264.030.719.000.000)ریال شامل:

الف 1- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون (1.172.597.636.000.000) ریال.

الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون (91.433.083.000.000)ریال.

ب - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو میلیون و پانصد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و هشت میلیارد(2.503.858.000.000.000) ریال

و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دو میلیون و پانصد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و هشت میلیارد (2.503.858.000.000.000) ریال.

بررسی کلیات بودجه از صبح دوشنبه در جلسه شروع شد و 10 موافق و 10 مخالف هر کدام به مدت 10 دقیقه به ایراد سخن پرداختند و سخنگوی کمیسیون تلفیق و نماینده دولت نیز هر کدام به مدت 30 دقیقه از بودجه دفاع کردند.

کد خبر 103012

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار