همشهری آنلاین: مبارک، دیکتاتور مصر در طول محاکمه در قفس می‌نشیند.

 

در آکادمی پلیس واقع در حومه قاهره قفسی قرار گرفته که متهم حاضر در دادگاه، حسنی مبارک ، در آن قرار می‌گیرد.

مدتی پیش از آغاز دادگاه این قفس ،بخشی در بیرون آکادمی و بخشی در داخل سالن محل برگزاری دادگاه ساخته شد.

برچسب‌ها

۱۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۷:۳۱