مجموع نظرات: ۰
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۸ - ۰۶:۳۰
۰ نفر

همشهری آنلاین: فهرست حذفیات کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1389 اعلام شد.

 به گزارش خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، فهرست حذفیات دروس عمومی به شرح زیر است:

قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین وزندگی 2)

1- فعالیت‌ها : شامل نمونه یابی درصفحات 15 ، 23 و156 - ذکر نمونه‌ها درصفحه 141 - کشف عوامل درصفحة 189

تفکر در صفحات 63 و174- خودکاوی درصفحات 97، 100، 130، 131 و 141- مقایسه در صفحه102- تطبیق در صفحات 132، 150، 159، 176 و181 - بررسی در صفحات 140، 148، 172، 185- پیام آیات در صفحه 161

2- پیشنهادها: در صفحات 18، 29 تا 33، 43، 55، 66، 75 تا 77، 85، 92، 118، 133، 167 و 178

3- ترجمه‌هایی که درمقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

4- یاد آوری‌ها و متون ادبی و انگیزشی مانند یادآوری در صفحات 9، 109 و121

5- ترکیب‌های شیمیایی آب و دی اکسید کربن در صفحات 13 و14

6- متن صفحات 34، 36، 54، 194 و شعر صفحه 65

7- پاورقی‌های کتاب


قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین وزندگی 3 )

1- کلیة پیشنهادها، یادآوری‌ها، گام‌ها، پاورقی‌ها و بخش‌های برای مطالعه

2- فعالیت‌ها: شامل تکمیل درصفحه 11 - نمونه یابی درصفحات193 و196 - بررسی در صفحات 21، 151 ،220 و235 - جستجو در صفحه 53 - تطبیق در صفحات 61 و 175 - خودکاوی در صفحات 140 و 195 - مقایسه در صفحه 148 - برنامه‌ریزی در صفحه 156 - اندیشه در صفحه 169 - طبقه‌بندی در صفحات 215 و219 - راه‌حل در صفحه 223- شناسایی عوامل در صفحه 236 - ذکر نمونه 180

3- اشعار: درصفحات 41 ، 44 و 48

4- ترجمه‌هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است.


معارف اسلامی (دین وزندگی) پیش دانشگاهی

1- یادآوری: در صفحه 3 و متن صفحه 91

2- فعالیت‌ها: استدلال در صفحه 17- حل مسأله درصفحه 18 و138- تفکر در آیات در صفحه 28 - بررسی در صفحات33، 52 ، 53 ، 72 و 177 - برنامه ریزی در صفحات 33 و45 - ذکر نمونه‌ها در صفحات 41 و 66 - خود ارزیابی در صفحات 41 ، 49 و54 - خودکاوی در صفحه 42 - پیشنهاد در صفحه56 - تطبیق در صفحات 71، 139، 155و 159 - مقایسه در صفحات 37 و 117- نمونه‌یابی در صفحه 175- هم‌اندیشی در صفحه 172 و180

3- برداشت: در صفحات 121 تا128، 130 تا 133 و 161 تا 164

4- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

5 - پاورقی‌ها و بخش‌های برای مطالعه


دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

آمار و مدلسازی سال دوم، فصل هشتم.


دروس تخصصی گروه علوم تجربی

آمار و مدلسازی سال سوم، فصل هشتم.


دروس تخصصی گروه علوم انسانی

- آمار و مدلسازی سال دوم، فصل هشتم

- اقتصاد سال دوم، کلیه مطالب با عنوان «مطالعه آزاد» در صفحات 77 ، 85 ، 88 و 89 ، 97 تا 102 ، 121 تا 123 و 147 تا 151

- عربی (2) (علوم انسانی)، دو درس 9 و 18

- جامعه شناسی (2) سال سوم، کلیه مطالب با عنوان «برای مطالعه بیشتر» - تصاویر و نمودارها

- علوم اجتماعی پیش دانشگاهی، تصاویر، نمودارها، جداول، نقشه‌ها و مطالب کادرهای رنگی 

کد خبر 95309

دیدگاه خوانندگان

وبگردی