دوچرخه شماره 520، پنجشنبه پنجم شهریور، در 16صفحه منتشر شد.

«سفره مهمانی خدا در گوشه گوشه زمین» ما را با آداب و رسوم مردم کشورهای مختلف در ماه رمضان آشنا می‌کند.

« قصة میمون‌ها» داستان این شماره است که آن را دیل‌ای‌هوارد نوشته و شهلا انتظاریان ترجمه‌اش کرده.

«و اینک دانشگاه...» گزارش این شماره است.

« دور زدن، آزاد!» عنوان «الف...ب...شعر» این شماره است و به ما نکته‌ای دیگر از شعر گفتن را می‌آموزد.

وقتی غم‌ها فراموش می‌شوند» با ما از نوجوانانی در قاره آفریقا می‌گوید که پدر و مادرشان را از دست داده‌اند و زندگی‌شان را خودشان اداره می‌کنند.

«اتفاقهای بزرگ در علم ریز ریز!» با ما از فن‌آوری نانو می‌گوید.

کارخانه رؤیاسازی»، «هماهنگی با هستی»، « دلتنگ انیمیشن‌های سنتی» و ... از مطلب‌های دیگر این شماره هستند.

آثار نوجوانان هم که بخش ثابت هر شماره دوچرخه است.

کد خبر 88797

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار