همشهری آنلاین: پیش نویس طرح تاسیس اتاق صنایع و معادن در سال ۱۳۳۶ تقدیم مجلس شد، ولی مجلس با آن مخالفت کرد. اما آبان سال ۱۳۴۱، اساسنامه اتاق صنایع و معادن در ۲۲ ماده به تصویب مجلس رسید.

otagh

هدف از تشکیل اتاق صنایع و معادن تهران، کمک به توسعه و پیشرفت امور صنایع و تشویق بهره برداری از معادن و بهبود محصولات صنعتی و معدنی داخلی و ترویج و شناساندن آنها در داخل و خارج کشور و هماهنگ کردن نظریات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد همکاری آنان با یکدیگر و تسهیل و تنظیم ارتباط بین صاحبان صنایع و معادن بود.

تعداد نمایندگان اتاق 30 نفر و برای مدت 3 سال تعیین شده بود. تعداد کثیری از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن عضویت هر دو اتاق را داشتند.

در سال 1343 اصلاحاتی در قانون اتاق صنایع و معادن بعمل آمد و بعضی از مواد آن نسبت به سال 1341 کاملتر شد.

اسفند سال 1348 و بر اساس ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در یکدیگر ادغام شدند و در نتیجه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود آمد و آیین نامه اجرایی آن در سال 1349 به تصویب رسید.

مطابق این آیین نامه، اهم اهداف و وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن عبارتست از:

  • ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن
  • همکاری با دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری ها در مورد تهیه لوایح و سایر مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد از طریق اظهار نظر مشورتی و انجام مطالعات لازم برای پیشرفت و توسعه امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور
  • کوشش در رفع اختلافات و دعاوی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و احیاناً مصرف‌کنندگان و همچنین، قبول حکمیت و کارشناسی

در سال 1357 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به فرمان امام خمینی (ره) هیاتی اداره امور اتاق را در دست گرفتند و در اولین انتخابات، سیدعلینقی خاموشی به عنوان ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران برگزیده شد.

سپس به وزیران بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد که نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کنند و نصف به علاوه یک نفر از طرف بخش خصوصی انتخاب شوند.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 84933

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار