همشهری آنلاین- ترجمه معصومه کیهانی: تاثیر قوی و قابل توجه آگهی در وب، انعکاس بحرانی‌است که در سراسر این پژوهش نمود دارد

این پژوهش شامل جمع‌بندی نظرات اعضای انجمن خبری آنلاین ONA است که از سوی این انجمن و کز تحقیق  PEWانجام شده و قبلا طی مقاله‌ای در یک طبقه‌بندی کلی ارائه شد.[روزنامه‌نگا‌ران آنلاین چه می‌گویند؟

نکات مهم این بررسی درچند محور؛ ارزش‌های بنیادین، محتوای آنلاین و آینده روزنامه‌‌نگاری نیز به طور مستقل جمع‌بندی شده‌اند که در این مقاله بحث ارزش‌های بنیادین دنبال شده است.

بیشتر پاسخگویان این بررسی روزنامه‌نگارانی هستند که یا برای وب‌ سایت یک رسانه چاپی کار می‌کنند ویا روزنامه‌نگاران قدیمی هستند که فعالیت‌های آنلاین مستقل خود را به تازگی شروع کرده‌اند. آنها بیشتر دریک الگوی سنتی خبری سازمان‌یافته شکل گرفته‌اند که همان روش‌ها را وارد وب می‌کنند. بنابراین، این روزنامه‌نگاران ضمن اینکه خیلی چیزها را درباره این رسانه جدید پذیرفته‌اند اما هنوز در خیلی از موارد، اعتقاد قوی خود را به ارزش‌ها و موازین سنتی نشان می‌دهند.

با این پیش زمینه، اکثریت قابل توجهی از پاسخگویان، یعنی 57 درصد آنها معتقدند که اینترنت به جای اینکه بخواهد ارزش‌ها را به صورت آنلاین انتقال بدهد، ارزش‌های بنیادین روزنامه‌نگاری را تغییر می‌دهد. البته این تغییرات بیشتر منفی به نظرمی‌رسند تا مثبت.

وقتی از روزنامه نگاران آنلاین خواسته شد که بگویند چگونه این تغییر ارزش‌ها صورت می‌گیرد، 45 درصد آنها به کمرنگ شدن استانداردها و کاهش دقت در ارائه گزارش‌ها اشاره کردند.

فردی که سردبیری و مدیریت محتوای عملیات اتاق خبر آنلاین و چاپ، هر دو را به عهده دارد در این زمینه می‌گوید این مسئله باعث حذف نقش دروازه‌بان خبر می‌شود و فشار بر روزنامه‌نگاران که بدون دقت و بررسی لازم، خبر تولید کنند؛ کیفیت خبر را کاهش می‌دهد.

روزنامه نگار دیگری می‌نویسد تاکید و تمرکز در کسب اخبار به صورت آنلاین به گونه‌ای است که این کار عموما قبل از بررسی صحت و درستی آنها انجام می‌شود. و این نحوه برخورد برای تهیه خبر، منجر به کاهش اعتبار روزنامه نگاری می‌شود.

درحالی که بازگشت به متن خبر برای بررسی و حتی بررسی مجدد، برای تضمین درستی آنها ضروری است. بخصوص زمانی که اشتباهات به صورت آنلاین می‌تواند پیوسته ادامه پیدا کند.[دراین زمینه

پاسخگویان معتقدند دومین تغییر مهم در ارزش‌های حرفه‌ای، موردی‌است که واکنش دو‌گانه‌ای را برمی‌انگیزد. به گونه‌ای که یک سوم آنها، حدود 31 درصد، می‌گویند این روش باعث می‌شود که به دیگران مجال بیشتری برای طرح نظرات‌شان داده ‌شود و همچنین نفوذ شخصی روزنامه‌نگاران کاهش یابد.

یک مسئول اجرایی تهیه مقاله و فروش خبرهای مهم وب‌سایت نیز به این موضوع اشاره می‌کند که هرگز مخاطبان اخبار، در سیاست‌ها و صحت و درستی آنچه می‌خوانند، می‌بینند و می‌شنوند، نقش مهمی ندارند. این مسئله باعث می‌شود که انواع سایت‌های فیلترنشده، بدون محدودیت و غیراخلاقی نظرات عامیانه و کم ارزش خود را به طور آزادانه ارائة کنند.

25 درصد پاسخ‌دهندگان به سومین نوع تغییر که مربوط به تغییر ارزش‌هایی است که در نتیجه تاکید زیاد برسرعت به‌ وجود می‌آید اشاره کرده‌اند. درحالی که برخی از آنها خبر رسانی سریع‌تر به مردم را از جنبه‌های مثبت این موضوع می‌دانند و معتقدند که در این رابطه سرعت بیش از دقت اهمیت پیدا می‌کند.

اما از نظر یک نویسنده و تهیه‌کننده اخبار، اطلاعات نادرست خیلی سریع‌تر از یک بیماری جنسی خطرناک، بین مردم گسترش پیدا می‌کند.

بقیه تغییرات، بیشتر منفی ارزیابی شده‌اند:

11 درصد پاسخ‌گویان می‌گویند اینترنت باعث شده روزنامه‌نگاری، بیشتر سطحی و صوری با مسایل برخورد کند. برای نمونه، روزنامه‌نگاری به این موضوع اشاره می‌کند که در واقع، همین قدر که یک چیزی از نظر ظاهری خوب به نظر برسد کافی است و می تواند خوب باشد.

روزنامه نگار دیگری دراین زمینه می‌نویسد: روزنامه‌نگاران آنلاین بیشتر مایل هستند آنچه را بدست آورده اند مطرح کنند. 8 درصد دیگر نیز به افزایش نفوذ کسانی تاکید دارند که بیشتر جنبه تجارتی قضایا را در نظر می‌گیرند تا اینکه جنبه خبری آنها مورد توجه قرارگیرد. 7 درصد پاسخگویان نیز می‌گویند این نوع روزنامه نگاری بیشتر جنبه شخصی پیدا کرده و همراه با تعصب است. بنابراین دوسوم کامل تغییرات، کاملا منفی ارزیابی شده است؛ درضمن اینکه بقیه، دیدگاه‌های دوگانه دارند.

ترکیبی از خوش‌بینی و ترس، احتمالات و مقداری تاسف، برخوردی پیچیده به‌وجود می‌آورد؛ به گونه‌ای که بسیاری در اظهارات خود نوشته‌اند، کشمکش بین مفاهیم مثبت و منفی، در دنیای روزنامه‌نگاری آنلاین پیوسته نمود دارد.

فردی که مدیریت محتوای آنلاین را به‌عهده دارد، دراین باره می‌گوید: اینترنت باعث می‌شود خبرها از شفافیت بیشتری برخوردار باشد و امکان کسب صداها و نظرات مختلف فراهم آید. و همچنین در چنین فضایی، مطالب جذاب و دو طرفه مورد توجه قرار می‌گیرد.

اما روزنامه‌نگاری آنلاین برای وضعیت روزنامه‌نگاران سنتی به عنوان جمع‌آوری‌کنندگان خبره اطلاعات که می‌توانند این جنبه از حرفه‌شان را در آینده به خوبی حفظ کنند، ارزش گذاری کرده است. این موضوع می‌تواند تاثیر خوبی در آینده برای حرفه ما داشته باشد. [در این زمینه]

برخی دیگر می‌گویند با وجود بعضی مفاهیم منفی کنونی، ما در نهایت احساس می‌کنیم که روزنامه‌نگاری بهتری به‌وجود خواهد آمد. آنها معتقدند که اکنون ما بیشتر بر کمیت و سرعت تاکید می‌کنیم تا اینکه برکیفیت و دقت بیان تمرکز داشته باشیم.

با اشاره به آنچه گفته شد عقیده بر این است که روزنامه‌نگاری آنلاین رو به تغییر است در حالی که وب بیشتر جنبه رقابتی و اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین ارزش‌های سنتی روزنامه‌نگاری نیز می‌توانند موقعیت خاص خود را در خبرهای آنلاین پیدا کنند. [برای مثال: حفظ قاعده رابطه معکوس فراوانی مخاطب و حجم خبر

وقتی از آنها به طور دقیق درباره عملکرد خاص روزنامه‌نگاری در وب سئوال شد، آنها بیشتر به تکنولوژی اشاره کردند تا تهیه گزارش. فردی که مسئولیت برنامه‌ریزی در این حوزه را دارد، می‌گوید: ما واقعا درگذاشتن عکس، ویدئو و مقاله روی وب، خوب عمل می‌کنیم اما در درک عملکرد وب به عنوان یک رسانه مستقل کارایی خوبی نداریم.

به طور کلی 91 درصد روزنامه‌نگاران در پاسخ‌های خود به جنبه‌های مختلف تکنولوژی اشاره کرده‌اند. دربین جنبه‌های مثبت و موفق، این موارد ذکرشده است: "عملکرد متقابل"، "تشویق مردم برای تماشای تصاویر و اسلاید" و "تصویرسازی اطلاعات" و" ایجاد ارتباط بین مخاطبان درسراسر دنیا" و "جذب مخاطبان جدید".

12 درصد پاسخگویان نیز به شکل‌های جدید بیان خبر مثل "بررسی عمیق درونی یک موضوع مورد نیاز خبری" با "ابزارهای خلاق دردسترس" اشاره کرده‌اند. و همچنین افرادی در حدود کمتر از این میزان، یعنی 12 درصد آنها، از تهیه گزارش‌های عمیق‌تر نام برده‌اند.

نکته‌ای که به نظرمی‌رسد این روزنامه‌نگاران در آن اختلاف نظر دارند در ارتباط با مسئله دیدگاه است که البته دراین باره بیشتر با ابزار خبررسانی جدید هم عقیده هستند. درحدود نیمی از آنها معتقدند که موضوعات خبری بهتراست دنباله رو یک نقطه نظر ایدئولوژیک خاص باشند و همچنین حدود 45 درصد از آنها با روزنامه‌نگارانی که به طور فردی و مجزا کار می‌کنند هم عقیده هستند.

روزنامه‌ نگارانی که در رسانه جدید (آنلاین) کار می‌کنند که ظاهرا نمی‌توان آنها را اکثریت به حساب آورد در مقایسه با افرادی که در سایر مطبوعات کار می‌کنند معتقدند تهیه گزارش‌های خبری با توجه به نظر یا تعصب شخصی فرد روزنامه نگار پذیرفته‌تر است.

در تحقیقی که در سال 2007 در ارتباط با سایر روش‌های مطبوعاتی انجام گرفت، سه چهارم روزنامه‌نگاران ملی و 79 درصد روزنامه‌نگاران محلی این گونه عنوان کردند که اگر موسسات خبری به دنبال یک نقطه‌نظر ایدئولوژیک قطعی باشند که تمام اخبار آنها را پوشش دهد، به نتیجه رضایت بخشی دست پیدا نمی‌کنند.


 journalism.org

کد خبر 82138

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار