یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۲۰:۴۴
۰ نفر

همشهری‌آنلاین - امیر زنده رود: دکتر سعیدرضا عاملی رئیس دانشکده مطالعات جهان، مقاله روابط عمومی سبز با رویکرد سلامت و تعالی انسان و طبیعت را ارائه کردد.

روابط عمومی سبز؛ انتقال از نگاه تک فضائی به نگاه دو فضائی با رویکرد سلامت و تعالی انسان و طبیعت" عنوان جدیدترین مقاله دکتر سعید رضا عاملی دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران است که در چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک ارایه شد.

وی نکاتی را برشمرد که‌ چکیده‌ای از آنرا می‌خوانید: [روابط عمومی سبز بررسی می‌شود]

 • مفهوم روابط عمومی سبز از بانکداری سبز بیرون آمده‌ است و واژه سبز منعکس کننده طبیعت و امور مرتبط با آن است.
 • روابط عمومی سبز اشاره به نوعی از روابط عمومی دارد که تعالی انسان و طبیعت را هدف خود قرار داده است.
 • نهایت تکنولوژی‌های جدید و روابط عمومی الکترونیک، تعالی انسان و طبیعت است.
 • اگر توسعه همه جانبه اتفاق نیفتد، منشاء آسایش زندگی و بشر نخواهد بود. لذا توسعه باید هم در تکنولوژی و هم در محیط زیست اتفاق بیفتد.
 • روابط عمومی‌ها که خط مقدم ارتباط انسان‌ها‌ هستند اگر همه جانبه عمل نکنند، باعث آرامش و آسایش انسان‌ها نخواهند شد.
 • علم و تکنولوژی سه هدف مشخص را دنبال می‌کند:

 1) کاهش دردها و آلام بشر

 2) سلامت اجتماعی

3) ارج و ارزش نهادن به شان و کرامت انسان

 • روابط عمومی سبز، توسعه سبز را به دنبال دارد.
 • روابط عمومی هم بازوی توسعه و هم چسب توسعه و افزاینده هیجان و نشاط توسعه است و لذا از این منظر؛ روابط عمومی سبز یعنی بستر گسترده‌ای برای همه توسعه.
 • سبز بودن با همدلی و رابطه انسانی همراه است.
 • روابط عمومی در نوع عملکردش نباید به دنبال سوزاندن طبیعت باشد، مانند فعالیت‌هایی که کمتر انرژی مصرف می‌کند و کمتر تخریب می‌کند،مثل بیلبوردهای دیجیتال به جای بیلبورد‌های رایج.
 • روابط عمومی سبز فعالیتی است بدون تخریب ذهن، بدون دروغ، فعالیتی است مبتنی بر کار نظام‌مند و با صرف کمترین زمان.
 • روابط عمومی سبز، تولید را از مسیر آنالوگ به مسیر رفتار دیجیتال می‌برد.
 • روابط عمومی سبز، پیوند عمیق بین زمان و سیستم برقرار می‌کند.

7 انتقال ضروری از روابط عمومی سیاه به سبز:

1. انتقال روابط عمومی از توده‌وار به فرد محور (که نگاه کلیشه‌‌ای به افراد نداشته باشد و تعاملی باشد)

2. انتقال روابط عمومی بد به خوب (پاسخگو، شفاف، بافضای محترمانه، مشارکتی، با خدمات استاندارد، موثر، همیشه حاضر و محترم بودن همگان)

3. از تک سویه به دوسویه (تعاملی): سه وجه تعاملی بودن: 1- سرعت، 2- دسترسی، 3-  راه‌انداز و حمایت‌گرا بودن

4. از طبیعت‌سوز به طبیعت‌ساز.

5. از کلیشه‌ای مقطعی به روابط عمومی به حساب آورنده ‌و بادوام.

6. از دروغین به حقیقت‌گرا (برند بزک نیست، کیفیت است راست گویی نافذترین روش تبلیغ و بیان است)

7. از مکانیکی به دوستانه و طبیعت‌گرا (طبیعی بودن رفتار در ارتباط با انسان‌ها)

روابط عمومی سبز از سنت درک متقابل برخوردار است. فناوری‌های نو، امکان و ظرفیت جدیدی را برای روابط عمومی‌ها، برای حرکت به سوی روابط عمومی سبز فراهم کرده است.

دو رویکرد روابط عمومی سبز:

 • روابط عمومی بدون تخریب انسان.
 • روابط عمومی با رویکرد شکوفا کردن تعالی انسان.

شعار محوری روابط عمومی سبز:

آنچه برخود می‌پسندی بر دیگران بپسند.

کد خبر 81606

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز