همشهری‌آنلاین: دو کتاب فریدون آدمیت، مورخ و محقق تاریخ معاصر ایران، بعد از گذشت 33 سال از چاپ نخست و یک سال از مرگ وی تجدید چاپ شد.

به گزارش همشهری آنلاین این دو کتاب« فکر  دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران» و «ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» است که دکتر فریدون آدمیت اواسط دهه پنجاه آن را تدوین  و منتشر کرد و بعد از آن دیگر فرصت تجدید چاپ نیافت. کتاب اول را انتشارات پیام در سال 1354 و کتاب دوم را انتشارات روشنگران در سال 1355 منتشر کرد.

فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت/ فریدون آدمیت/ نشر گستره،‌ 1388/ قطع وزیری گالینگور/290 صفحه/ 7000 تومان

این دو کتاب را انتشارات گستره به بازار کتاب عرضه کرده است و تنها تغییر صورت گرفته در کتاب جلد تازه آنها است. و گرنه اصل کتاب به دلیل اهمیت ‌آن در منظر اهالی تاریخ و حساسیتی که به حذف برخی قسمت‌های آن وجود داشت به همان صورت پیشین و افست شده عرضه عمومی شده است تا نشان داده شود که از اصل کتاب نکته‌ای کم نشده است. این دو  اثر سال‌ها اجازه انتشار نداشتند و به رغم اهمیت آن در پژوهش‌های تاریخی عصر مشروطیت و استناد بسیاری از مورخین و محققین به آن، تنها در بازارهای زیرزمینی عرضه می‌شد.

فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران شامل دو قسمت است، قسمت اول آن فصلی است از کتاب مفصل ایدئولوژی نهضت ملی مشروطیت ایران که در پنج بخش تدوین شده است. بخش اول دموکراسی اجتماعی و فرقه‌های اجتماعیون، بخش دوم؛ مسائل دموکراسی اجتماعی، بخش سوم؛حرکت دهقانی و سیاست مجلس اول، بخش چهارم؛ترقی فکر دموکراسی اجتماعی، و بخش پنجم کارنامه فرقه دموکرات.
قسمت دوم کتاب فریدون آدمیت که سال 1353 نوشته شد، رساله‌ای تحقیقی است در افکار و آرای محمد امین رسول‌زاده، متفکر حزب دمکرات ایران و نویسنده روزنامه ایران نو.
فریدون آدمیت در این کتاب چهار رساله مهم رسول‌زاده را مورد بحث قرار داده است که یکی به فارسی نوشته و سه رساله دیگر به زبان ترکی است، زمانی که رسول‌زاده در اسلامبول ترکیه اقامت داشت.

رساله‌های رسول زاده عبارتند از مقدمه تاریخی، در دموکراسی، در سوسیالیسم، در کمونیسم روسی که همگی آنها با شرح و تفضیل دکتر فریدون آدمیت تکمیل شده‌اند.

کتاب دوم منتشر شده « ایدئولوژی  نهضت مشروطیت ایران» نام دارد که در چهار فصل و 15 بخش تدوین شده  و حجم آن تقریبا دو برابر کتاب قبلی است.

ایدئولوژی  نهضت مشروطیت ایران/فریدون آدمیت/نشر گستره، 1388/قطع وزیری گالینگور/500 صفحه/12000تومان

فصل اول این کتاب شکست اصلاحات نام دارد که در سه بخش دولت در حرکت قهقری، مردم در پرخاش و ستیز و ادبیات انتقادی آمده است.
فصل دوم به تشکل نهضت مشروطه‌خواهی می‌پردازد که در سه بخش بحران اقتصادی و نقشه رفورم مالی، بحران سیاسی و ا علام مشروطیت و تعارضات در سیاست خارجی توسط آدمیت شرح بسط یافته است.

در فصل سوم فلسفه اجتماعی و سیاسی نهضت مشروطیت به بحث گذاشته شده و نویسنده در بخش‌های نظریه سیاست مطلقه، دموکراسی سیاسی، مشروطیت مشروعه، دموکراسی اجتماعی و ادبیات اجتماعی و سیاسی به این مبحث پرداخته است.
فصل چهارم کتاب که مفصل‌ترین فصل کتاب است خود به چند بخش مجزا تقسیم شده است.

در این بخش‌ها مباحثی چون تحول پارلمانی، حقوق اساسی ،‌اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و حرکت اجتماعی علیه اربابان و ملاکان به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فریدون آدمیت فروردین ماه سال 87در گذشت و در مقبره خانوادگی‌اش در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.[فریدون آدمیت درگذشت]

کد خبر 78226

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار