همشهری آنلاین: اولین شماره فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی به عنوان نشریه تخصصی حوزه تجارت بین‌المللی و سازمان جهانی تجارت منتشر شد.

این نشریه به صاحب امتیازی وزرات بازرگانی و با مدیر مسئولی دکتر اسفندیار امید بخش و سردبیری دکتر علی صباغیان توسط دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران وزارت بازرگانی در 270 صفحه و به قیمت 1500 تومان منتشر شده‌است.

مدیر مسئول این نشریه در بخش یاداشت مدیر مسئول تأکید کرده "فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی با هدف ارتقای مطالعات و کمک به پژوهش های عمیق تر در باره تجارت بین الملل به ویژه سازمان جهانی تجارت وارد عرصه نشریات کشور شده است".

در اولین شماره فصلنامه پژوهش‌های تجارت جهانی این مقالات زیر به چاپ رسیده‌است:

  • سازمان جهانی تجارت و کشاورزی ایران
  • ارزیابی سیاست تجاری منطقه گرایی در ایران
  • چگونگی الحاق به سازمان جهانی تجارت
  • اعتماد سازی در نظام تجاری چند جانبه
  • جایگاه انرژی در سازمان جهانی تجارت

همچنین در این شماره فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی چکیده طرح پژوهشی آثار الحاق به سازمان جهانی تجارت بر درآمدهای تعرفه ای کشور نیز به چاپ رسیده است.

دربخش معرفی و نقد کتاب فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی نیز دوکتاب "تجدید جیات صنعتی جمهوری اسلامی ایران:بررسی تاریخی صنعت ایران تا سال "1993 ؛ و" روش های حقوقی مقابله با دامپینگ" نقد و بررسی شده است.

فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی در این شماره همچنین یک واژه نامه انگلیسی و فارسی در باره سازمان جهان تجارت را نیز منتشر کرده است.

کد خبر 7393

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز