همشهری آنلاین: سفیر امریکا در سازمان‌ ملل‌ متحد گفت‌ شورای‌ امنیت‌ درباره‌ پیش‌ نویس‌ قطعنامه‌ درباره‌ تحریم کره‌ شمالی‌ به‌ توافق‌ ضمنی‌ دست‌ یافته‌ است‌

رای‌ گیری‌ درباره‌ این‌ پیش‌ نویس‌ قطعنامه،‌ شنبه 14 اکتبر (22 مهر) انجام‌ شود‌
به‌ گزارش‌ خبرگزاری‌ فرانسه‌ از نیویورک‌، جان‌ بولتون‌ در مصاحبه‌ با خبرنگاران‌ افزود رای‌ گیری‌ درباره‌ پیش‌ نویس‌ قطعنامه‌ تحریم ها علیه‌ کره‌ شمالی‌ پس‌ از تغییرات‌ احتمالی‌ در ان‌ و نهایی‌ شدن‌ متن‌ این‌ پیش‌ نویس‌ شنبه صبح‌ انجام‌ خواهد شد‌
در همین حال ‌ واشنگتن‌ پست‌ هم نوشت‌ پیش‌ نویس‌ قطعنامه‌ اخیر سازمان‌ ملل‌ علیه کره‌ شمالی‌ راه‌ را برای‌ اقدام‌ نظامی‌ هموار نخواهد کرد 
واشنگتن‌ پست‌ به‌ نقل‌ از یک‌ منبع ناشناس‌ نوشت‌ بر اساس‌ توافق‌های‌ اولیه‌ که‌ به‌ درخواست‌ چین‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ این‌ پیش‌ نویس‌ شامل‌ تضمین‌ هایی‌ می‌ شود که‌ از ان‌ به‌ عنوان‌ بهانه‌ ای‌ برای‌ اقدامات‌ نظامی‌ بر ضد پیونگ‌ یانگ‌ در اینده‌ استفاده‌ نشود.
اما پکن‌ همچنان‌ با پیش‌ نویش‌ قطعنامه‌ پیشنهادی‌ امریکا مشکل‌ دارد و نمایندگان‌ پنج‌ عضو دائم‌ شورای‌ امنیت‌ نسخه‌ جدیدی‌ از این‌ پیش‌ نویس‌ قطعنامه‌ را تهیه‌ کردند.  
پکن‌ اعلام کرده که تنها مجازاتهایی‌ را می‌پذیرد که‌ تحریم‌ های‌ اقتصادی‌ و دیپلماتیک‌ را شامل‌ شود و در ان‌ به‌ استفاده‌ از زور اشاره‌ ای‌ نشده‌ باشد
کد خبر 5864

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار