دوشنبه ۳ تیر ۱۳۸۷ - ۱۶:۳۳
۰ نفر

همشهری‌آنلاین: کتاب رسانه‌ها و بازنمایی نوشته‌ی سیدمحمد مهدی‌زاده منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، نویسنده‌ی کتاب درباره‌ی محتوای آن و مفهوم بازنمایی اظهار کرد: رسانه‌ها بر شناخت و درک عموم از جهان تأثیر می‌گذارند، به این معنا که آگاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان بستگی به محتوایی دارد که از رسانه‌ها دریافت می‌کنند؛ زیرا رسانه‌ها واسطه و میانجیِ بینِ آگاهی‌های فردی و ساختارهای گسترده‌تر اجتماعی و سازنده‌ی معنا هستند.

او افزود: رسانه‌ها همچون آینه برای انعکاس واقعیت عمل نمی‌کنند؛ بلکه بر ساخت اجتماعی واقعیت تأثیر می‌گذارند. بر این اساس، بازنمایی، ساخت رسانه‌ییِ واقعیت است. بازنمایی نه انعکاس و بازتاب معنای پدیده‌ها در جهان خارج، که تولید و ساخت معنا بر اساس چارچوب‌های مفهومی و گفتمانی است؛ بنابراین بازنمایی رسانه‌یی معناسازیِ خنثا و بی‌طرف نیست؛ چراکه هرگونه بازنمایی ریشه در گفتمان و ایدئولوژی‌ای دارد که از آن منظر بازنمایی صورت می‌گیرد.

نویسنده‌ی کتاب رسانه‌ها و بازنمایی با اشاره به این‌که واقعیت بر اساس بازنمایی‌های رسانه‌یی شکل گرفته و ساخته می‌شود، ادامه داد: هیچ امر فرازبانی، فراگفتمانی و فراتاریخی وجود ندارد که به نحو عینی و شفاف انعکاس یابد؛ بلکه هرگونه فهم و شناختی از واقعیت، امری است که در زبان و گفتمان ساخته می‌شود. معنا اکتشافی طبیعی نیست؛ بلکه برساخته‌ای اجتماعی است.

مهدی‌زاده تصریح کرد: معانی و بازنماییِ رسانه‌یی گرچه برساخته‌ای اجتماعی و فرهنگی است، اما ایدئولوژی و گفتمان سعی می‌کند آن معانی و بازنمایی را امری طبیعی و فراگفتمانی و فرازبانی جلوه دهد. به عبارتی، یکی از استراتژی‌هایی که در ایدئولوژی و گفتمان به‌کار گرفته می‌شود تا در قالب عقل سلیم درآید، طبیعی‌سازی است.

او همچنین درباره‌ی مباحث گوناگون این کتاب خاطرنشان کرد: کتاب حاضر پس از طرح مباحث نظری در خصوص بازنمایی و نسبت زبان، گفتمان و ایدئولوژی با بازنمایی و نهایتاً بازنمایی رسانه‌یی در فصل اول، به سه حیطه‌ی بازنمایی یعنی بازنمایی مذهب، بازنمایی جنسیت و بازنمایی نژاد در سه فصل بعدی می‌پردازد.

به گفته‌ی وی، فرض بنیادین کتاب رسانه‌ها و بازنمایی این است که بازنمایی‌ها و معناسازی‌های رسانه‌یی، امری ذاتی و طبیعی نیست؛ بلکه برساخته‌ای اجتماعی، فرهنگی، زبانی و گفتمانی است. بازنمایی، مبتنی بر گفتمانی است که مولد نوع خاصی از دانش و معرفت است و بر آن اساس، مبادرت به تولید معنا می‌کند.

بر اساس این گزارش، این کتاب در چهار فصل بازنمایی، گفتمانِ استعماریِ غرب: سیاست بازنماییِ شرق، گفتمان پدرسالاری: بازنمایی جنسیت و گفتمان نژادپرستی: بازنماییِ نژاد تدوین شده است.

کتاب رسانه‏ها و بازنمایی در 181 صفحه و با شمارگان دوهزار نسخه توسط دفتر مطالعات و توسعه‌ی رسانه‌ها انتشار یافته است.

کد خبر 55907

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار ادبیات و کتاب

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز