منیره پنج‌تنی: «نیروی لایتناهی و وصف‌ناپذیری در جهان وجود دارد که افسونگران آن را اراده می‌نامند و شکی نیست که هر آنچه در سرتاسر نظام کائنات وجود دارد با حلقه رابطی به آن پیوند خورده است.»

جمله فوق از کارلوس کاستانداست که آغازگر کتاب «نیروی اراده» از دکتر وین دایر است.
نیروی اراده به‌زعم وین دایر چیزی است متکی بر روان‌شناسی یا رشد شخصیتی با جهت‌گیری روحانی که در آن رهایی از غم و اندوه و خلق کارهای فوق‌العاده با توجه به قابلیت‌ها و ایجاد پیوند با نیروی ادراک الهی، احتمالاتی حقیقی و واقعی هستند.

 وین دایر اطلاعات موجود در کتاب نیروی اراده را که زمانی به صورت اندیشه آشفته و مبهمی در قلمرو نادیدنی میدان اراده برای او وجود داشته است، حاصل یکی ساختن انرژی ارتعاشی‌اش با سرچشمه هستی‌بخش می‌داند.

وین دایر ادعا می‌کند برای اینکه بدانید تاثیر کتاب بر شما چگونه است و پس از خواندن آنچه تصور، احساس و انگیزه‌ای در شما ایجاد خواهدشد،  می‌توانید فصل پایانی کتاب را با عنوان «تصویر انسانی که به میدان اراده متصل است» مطالعه کنید.

تاکنون دانشمندان، فیلسوفان و روان‌شناسان سعی کرده‌اند تعاریف مختلفی از اراده ارائه‌دهند که هر کدام در بستر مشخص آن شاخه از دانش دارای اهمیت، معنا و کاربرد است و کار ما نیز ارزشگزاری این تعاریف متنوع نیست.

وین دایر هم در این کتاب تعریفی را به خیل عظیم دیگر تعاریف از اراده می‌افزاید. وی اراده را نیرویی می‌داند که همه ما آن را درون خود داریم؛ اراده، میدان انرژی‌ای است که دور از چشم ما و فراتر از آنچه به طور عادی و به رویه هر روزه به دست می‌آوریم، جریان دارد.
در فصل اول کتاب با عنوان «بررسی اراده از نمایی تازه» وین دایر به این پرسش که میدان انرژی کجا قرار دارد، پاسخ می‌دهد. وی می‌نویسد: «جایی وجود ندارد که این میدان آنجا نباشد چرا که هر چیزی در عالم هستی با اراده در درون آن پدید آمده است.»

 مولف این را حقیقتی می‌داند که گونه‌های زندگی از یک گاو وحشی آفریقایی و یک بوته گل‌سرخ و حتی یک کوه ر اشامل می‌شود.

فصل دوم کتاب «هفت چهره اراده» نام دارد. این چهره‌ها خلاقیت، محبت، عشق، زیبایی، توسعه و گسترش، فراوانی بی‌حد و حصر و چهره‌پذیرندگی نام دارند. وین دایر مدعی است با اجرای 5پیشنهادی که وی در ادامه فصل می‌آورد، افراد می‌توانند با این میدان جادویی ارتباط برقرار کنند. 

 فصول بعدی عبارتند از: وصل شدن به اراده، موانع اتصال به اراده، اراده و جاودانگی و... و در نهایت تصویر انسانی که به میدان اراده متصل است. دکتر وین دبلیو‌دایر، نویسنده پرآوازه‌ای است که زمینه کاری او رشد و خود شکوفایی انسان‌هاست. وی مشاور آموزشی دانشگاه ایالت وین است و دانشیار دانشکده سنت جان نیویورک نیز بوده است. کتاب نیروی اراده پیش‌تر در سال‌های مختلف توسط ناشران متفاوت با عناوین و مترجمان مختلف به چاپ رسیده است.

کد خبر 50769

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار