همشهری آنلاین: جنبش غیرمتعهدها طی بیانیه‌ای به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار اجرای پادمان در ایران شد

به گزارش ایسنا، متن کامل بیانیه اعضای جنبش عدم تعهد (نم)  در اجلاس ژوئن ‌2008 شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شرح زیر است:

اجرای موافقتنامه پادمان NPT و مواد مرتبط قطعنامه‌های ‌1737،‌1747، و ‌1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران.

‌1 ـ گروه غیرمتعهدها در وین مایل است تا از مدیر کل به خاطر گزارشش از اجرای موافقتنامه پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران که در سند GOV/2008/15 آمده است و هم‌چنین از دبیرخانه به خاطر برگزاری نشست توجیهی در این رابطه تشکر کند.

‌2 ـ در ابتدا جنبش غیرمتعهدها مایل است تا از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر بر مواضع اصولی خود در این رابطه که در بیانیه مصوب نشست سران جنبش غیرمتعهدها در هاوانا در ‌15 و ‌16 سپتامبر ‌2006 آمده است تاکید کند، که متن کامل بدین قرار است:

نقل از بیانیه مزبور:

ـ رئیسان‌ کشورها یا دولت‌ها حق‌ اساسی‌ و غیر قابل‌ انکار تمامی‌ کشورها برای‌ توسعه،‌ تحقیق‌،‌ تولید و استفاده‌ از انرژی‌ اتمی‌ برای‌ مقاصد صلح‌آمیز را بدون‌ هیچ‌گونه‌ تبعیض‌ و در انطباق‌ با وظایف‌ مربوطه‌ هریک‌ از آن‌ها مورد تاکید مجدد قرار دادند‌، بنابراین‌ هیچ‌ امری‌ نباید‌ به گونه‌ای‌ تعبیر شود که‌ موجب‌ جلوگیری‌ یا ایجاد محدودیت‌ در این‌ حق‌ کشورها در توسعه‌ انرژی‌ اتمی‌ برای‌ مقاصد صلح‌جویانه‌ گردد‌ و تصمیم‌ کشورها در زمینه‌ استفاده‌ صلح‌آمیز از فن‌آوری‌ هسته‌یی‌ و سیاست‌های‌ چرخه‌ سوخت‌ باید‌ محترم‌ شمرده‌ شود.

ـ رئیسان‌ کشورها و دولت‌ها،‌ آژانس‌ بین‌المللی‌ انرژی‌ اتمی‌ را به عنوان‌ تنها مرجع ذیصلاح‌ برای‌ راستی‌ آزمایی‌ وظایف‌ پادمانی‌ مربوطه‌ کشورهای‌ عضو تلقی‌ کرده‌ و تاکید کردند، هیچ‌ فشار بی‌مورد یا مداخله‌ای‌ در فعالیت‌های‌ آژانس‌ به ویژه‌ در فرآیند راستی‌ آزمایی‌ که‌ موجب‌ خدشه‌دار شدن‌ کارآیی‌ و اعتبار آژانس‌ می‌شود نباید‌ وجود داشته‌ باشد.

ـ رئیسان‌ کشورها و دولت‌ها‌ از همکاری‌ که‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با آژانس‌ انجام‌ داده‌ شامل‌ اقدامات‌ داوطلبانه‌ اعتمادسازی‌ که‌ به منظور حل‌ و فصل‌ مسائل‌ باقیمانده‌ اتخاذ کرد،‌ استقبال‌ کردند. آن‌ها ارزیابی‌ مدیرکل‌ آژانس‌ را مبنی‌ بر اینکه‌ تمامی‌ مواد اعلام‌ شده‌ هسته‌یی‌ توسط ایران‌ مورد حسابرسی‌ قرار گرفته مورد توجه‌ قرار دادند‌ و تاکید کردند؛ فرآیند تدوین‌ یک‌ نتیجه‌گیری‌ در خصوص‌ نبود مواد و فعالیت‌های‌ اعلام‌ نشده‌ هسته‌‌ای‌ در ایران‌ فرآیندی‌ جاری‌ و زمان‌بر است‌. رئیسان‌ کشورها و دولت‌ها در این‌ خصوص‌ از ایران‌ درخواست‌ می‌کنند که‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ مسائل‌ معلقه‌ به منظور پیشبرد اعتماد و راه‌ حل‌ صلح‌آمیز مساله‌ با فوریت‌ به‌ همکاری‌ فعال‌ و کامل‌ در چارچوب‌ شرح‌ وظایف‌ آژانس‌ ادامه‌ دهد‌.

ـ رئیسان‌ کشورها و دولت‌ها‌ تمایز بنیادین‌ بین‌ وظایف‌ قانونی‌ کشورها مرتبط با توافقات‌ پادمانی‌ آن‌ها را و هرگونه‌ اقدام‌ داوطلبانه‌ اعتمادسازی‌ که‌ به منظور حل‌ مشکلات‌ اتخاذ می‌شود مورد تاکید قرار دادند و اعتقاد دارند که‌ این‌ گونه‌ اقدامات‌ داوطلبانه‌ وظایف‌ حقوقی‌ پادمانی‌ نیستند‌.

ـ رئیسان‌ کشورها و دولت‌ها‌ ایجاد مناطق‌ عاری‌ از تسلیحات‌ هسته‌‌ای‌ را یک‌ گام‌ مثبت‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌ خلع سلاح‌ هسته‌‌ای جهانی‌ در نظر گرفته‌ و در انطباق‌ با قطعنامه‌های‌ مربوطه‌ مجمع عمومی‌ و شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بر حمایت‌ از ایجاد یک‌ منطقه‌ عاری‌ از تسلیحات‌ هسته‌یی‌ در خاورمیانه‌ تاکید می‌کنند‌ و تا ایجاد چنین‌ منطقه‌‌ای‌ آن‌ها از اسرائیل‌ می‌خواهند بدون‌ تاخیر تمامی‌ تاسیسات‌ هسته‌‌ای‌ خود را‌ تحت‌ پادمان‌ جامع ‌قرار دهد‌.

ـ رئیسان‌ کشورها و دولت‌ها حمله‌ نکردن به‌ فعالیت‌های‌ صلح‌ آمیز هسته‌‌ای‌ و این که‌ هر حمله‌ یا تهدید به‌ حمله‌ علیه‌ تاسیسات‌ عملیاتی‌ شده‌ یا در دست‌ ساخت‌ هسته‌‌ای‌ خطر بزرگی‌ را متوجه‌ بشریت‌ و محیط زیست‌ ساخته‌ به‌ مثابه‌ نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ اصول‌ و اهداف‌ منشور ملل‌ متحد و مقررات‌ به شمار آمده‌ را مورد تاکید مجدد قرار دادند‌ و ضرورت‌ یک‌ سند فراگیر را که‌ به طور همه‌ جانبه‌ مورد مذاکره‌ قرار گرفته‌ و حمله‌ یا تهدید به‌ حمله‌ به‌ تاسیسات‌ ایجاد شده‌ برای‌ استفاده‌ صلح‌ جویانه‌ از انرژی‌ هسته‌‌ای‌ را ممنوع‌ کند،‌ مورد توجه‌ قرار دادند.

ـ رئیسان‌ کشورها و دولت‌ها‌ قویاً معتقدند همه‌ مسائل‌ مربوط به‌ پادمان‌ و راستی‌ آزمایی‌ از جمله‌ مسائل‌ مربوط به‌ ایران‌ باید‌ در چارچوب‌ ‌و مبتنی‌ بر پایه‌های‌ فنی‌ و حقوقی‌ حل‌ و فصل‌ شوند. آن‌ها هم‌چنین‌ تاکید کردند آژانس‌ باید‌ درچارچوب‌ شرح‌ وظایف‌ مبتنی‌ بروضع ‌حقوقی‌ ‌به‌ کار خود برای‌ حل‌ و فصل‌ مسائل‌ باقیمانده‌ هسته‌‌ای‌ ایران‌ ادامه‌ دهد.

ـ رئیسان‌ کشورها و دولت‌ها هم‌چنین‌ قویاً اعتقاد دارند‌ دیپلماسی‌ و گفت‌ و شنود از طریق‌ روش‌های‌ مسالمت‌ جویانه‌ به منظور یافتن‌ یک‌ راه‌ حل‌ دراز مدت‌ برای‌ مسائل‌ هسته‌‌ای‌ ایران‌ باید‌ ادامه‌ یابد‌. آن‌ها اعتقاد راسخ‌ خود را مبنی‌ بر این که‌ تنها راه‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ این‌ موضوع‌ از سرگیری‌ مذاکرات‌ بدون‌ هیچ‌گونه‌ پیش‌ شرط و ارتقاء‌ همکاری‌ با مشارکت‌ تمامی‌ طرف‌های‌ لازم‌ به منظور پیشبرد اعتماد بین‌‌المللی‌ به منظور تسهیل‌ کار آژانس‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ مسائل‌ معلقه‌ ابراز داشتند.

پایان نقل از بیانیه

‌3 ـ جنبش غیرمتعهدها خاطرنشان می‌سازد که مدیرکل بار دیگر اظهار داشته است که آژانس قادر است تا انحراف نداشتن مواد اعلام شده هسته‌‌ای را راستی آزمایی کند و ایران به آژانس دسترسی به مواد هسته‌‌ای اظهار شده را داده است و گزارش‌های لازم حسابرسی مواد در ارتباط با مواد و فعالیت‌های هسته‌‌ای اعلام شده را ارائه داده است. جنبش غیرمتعهدها هم‌چنین خاطرنشان می‌کند که آژانس هیچ نشانه‌ای گواه بر انجام فعالیت‌های باز فرآوری در ایران نیافته است.

‌4 ـ غیرمتعهدها از همکاری ایران در پاسخ به موضوع مطالعات ادعایی علیرغم این واقعیت که شش «موضوع باقیمانده» آمده در پاراگراف‌های ‌1.2 و II برنامه کاری حل و فصل شده اند قدردانی می‌کند. جنبش غیرمتعهدها با خرسندی خاطرنشان می‌کند که ایران موافقت کرد که به موضوع مطالعات اتهامی شامل سوالات اضافی بپردازد و مجموعه نشست‌‌های فنی را با هیات اعزامی آژانس به ریاست معاون مدیر کل در امور پادمان در ایران برگزار کند.

‌5 ـ غیرمتعهدها هم‌چنین خاطرنشان می‌کند که بار دیگر در گزارش تاکید شده است که «آژانس نشانه‌ای از استفاده عملی از مواد هسته‌‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی نیافته است».

‌6 ـ غیرمتعهدها یادآوری می‌کند که در ارتباط با مطالعات اتهامی توافقی که در برنامه کاری حاصل شده است تصریح کرده است که «به محض دریافت تمامی اسناد مرتبط، ایران آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد و ارزیابی خود را به آژانس اطلاع می‌دهد»، و خاطرنشان می‌کند که اگرچه دبیرخانه نتوانسته است در موارد متعددی اسناد مربوطه را ارائه دهد، ایران به هرصورت با ارائه اطلاعات در مورد این مسائل، همکاری کرده است.

‌7 ـ در این رابطه غیرمتعهدها این واقعیت که مدیر کل اظهار داشته است را خاطرنشان می‌سازد که «آژانس بسیاری از این اطلاعات را تنها به صورت الکترونیک دریافت کرده است و اجازه نیافته است که کپی آن‌ها را در اختیار ایران قرار دهد.» علاوه بر این او اظهار داشته است که «مدارک را در اختیار نداشته است در نتیجه متاسفانه نتوانسته است که آن‌ها را به ایران ارائه دهد.» جنبش غیرمتعهدها بر این عقیده است که این مایه نگرانی است و این رویه می‌تواند مانعی در برابر فرآیند راستی آزمایی ایجاد کند.

‌8 ـ در بررسی موضوعات مطالعات اتهامی نگرانی‌هایی وجود دارد که این موارد در صلاحیت اصلی آژانس نیست. اگرچه غیرمتعهدها اعتقاد دارد در روشن نمودن موضوعات اتهامی از جمله موضوعاتی چون آزمایشات مواد انفجاری با قدرت بالا و موشک‌های ورود مجدد فعالیت آژانس طبق اساسنامه آن باشد.

‌9 ـ با توجه به این که تمامی مسائل باقیمانده حل و فصل شده‌اند و این موضوع در نشست ماه مارس شورای توسط مدیر کل گزارش شد و باتوجه به دوره های فشرده مذاکرات بر روی «مطالعات ادعایی» در ایران، جنبش غیرمتعهدها انتظار دارد که اجرای پادمان در ایران به صورت عادی انجام گیرد.

‌10ـ غیرمتعهدها بر اعتماد کامل خود نسبت به بی‌طرفی و کار حرفه‌یی دبیرخانه آژانس و مدیرکل آن، دکتر محمد البرادعی تاکید می‌کند و بار دیگر قویاً هرگونه فشار یا دخالت بی‌مورد در فعالیت‌های آژانس به ویژه در ارتباط با فرآیند راستی آزمایی که کارآیی و اعتبار آن را به مخاطره می‌اندازد را مردود می‌شمارد.

‌11 ـ غیرمتعهدها ضمن تاکید بر موضع اصولی خود دیپلماسی و گفت‌وگو را تنها راه حل بلند مدت موضوع هسته‌‌ای ایران می‌داند، غیرمتعهدها از تمامی کشورهای عضو مصرانه می‌خواهد که در تحقق این امر به طور مثبت مشارکت کنند. جنبش غیرمتعهدها هم‌چنین از تمامی طرف‌های درگیر انتظار دارد که از اتخاذ هرگونه اقداماتی که فرآیند همکاری سازنده میان ایران و آژانس را به مخاطره افکند خودداری کنند.

کد خبر 54141

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار