گزارش تفریغ بودجه سال‌۹۳ شهرداری تهران دیروز در صحن شورای شهر تهران قرائت و تصویب شد.

شورای شهرتهران

در پايان اين دستور جلسه، اعضاي شورا، شهرداري تهران را موظف كردند تمامي ايرادها و پيشنهادهاي حسابرس در اين گزارش را بررسي، عملياتي و اجرايي كند.

اينطور كه عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت تفريغ بودجه سال‌93 شهرداري تهران در 3بخش منابع و درآمد، هزينه‌ها شامل جاري و عمراني و نيز تبصره‌ها به شورا ارائه شد. وي با اشاره به اينكه بودجه مصوب شهرداري تهران در سال‌93 رقمي معادل 15هزار و 800ميليارد تومان شامل 49درصد نقدي و 51درصد غيرنقد بوده است، گفت: در بخش تحقق منابع و درآمد در اين سال، شهرداري تهران رقمي معادل 16هزار و 200ميليارد تومان درآمد كسب كرده است كه اين تحقق درآمد 102درصدي شهرداري تهران در سال‌93 را نشان مي‌دهد. دبير درخصوص ايرادات وارده به بخش درآمدها نيز گفت: در بخش درآمدهاي نقدي پايدار، بابت عوارض صدور كارت تردد ترافيك، جرايم رانندگي، جرايم تخلفات ساختماني و درآمد حاصل از سود سهام شركت‌هاي تابعه، مبلغ 59ميليارد تومان درآمد محقق نشده است. به گفته وي همچنين بابت جرايم كميسيون ماده 100، عوارض حذف پاركينگ و فروش سرقفلي‌ها، مبلغ 214ميليارد تومان مازاد بر پيش‌بيني محقق شده است.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در توضيح بخش هزينه‌ها با اشاره به اينكه 19درصد بودجه به هزينه‌هاي جاري و 81درصد آن به هزينه‌هاي عمراني تخصيص داده شده بود، گفت كه در اين سال رقمي معادل 17هزار ميليارد تومان هزينه شده كه نسبت به درآمد محقق شده 800ميليارد تومان بالاتر است كه اين مازاد هزينه به تبصره‌هاي بودجه مربوط مي‌شود. دبير خاطرنشان كرد: براساس ماده 68 قانون شهرداري‌ها مبني بر اينكه حداقل اعتبارات عمراني مي‌بايستي 40درصد بودجه سالانه باشد، اما براساس تفريغ بودجه، 81درصد بودجه به اعتبارات عمراني اختصاص داده شده كه البته بخشي از نگهداشت نيز در آن لحاظ شده است. وي همچنين به پروژه‌هاي رديف‌دار در بودجه مصوب اشاره كرد و افزود: در اين سال 12پروژه رديف بودجه مصوب با اعتباري معادل 47ميليارد ريال داشته است اما هيچ‌گونه عملكرد مالي در تفريغ بودجه در اين خصوص ديده نشده است.

اين عضو شوراي شهر تهران در ادامه به موضوع تبصره‌هاي بودجه اشاره كرد. اينطور كه دبير اعلام كرد در بخش تبصره‌ها از تعداد 49تبصره مصوب، 5مورد آن شامل تبصره‌هاي حوادث غيرمترقبه، استفاده از خدمات مالي بانك‌ها، مال‌الاجاره املاك، نشريات و تسويه ديون بابت بدهي شهرداري تهران در سنوات گذشته، عملكرد مالي نداشته است. در ادامه دبير با اشاره به تبصره 17مبني بر پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران، گفت: براساس اين تبصره شهرداري تهران 4پروژه در مناطق 1، 2، 4و12اجرا كرده اما مجوز‌هاي لازم را از شورا اخذ نكرده است. وي افزود: شهرداري تهران همچنين برخلاف مصوبه شورا مبني بر واگذاري پروژه‌هاي مشاركتي با 25درصد پيشرفت، مبادرت به فروش يك پروژه مشاركتي با پيشرفت فيزيكي 4درصد كرده است.

در ادامه محسن سرخو، عضو شوراي شهر تهران با اشاره به مبلغ مازاد بر درآمد شهرداري در سال 92 كه در تفريغ بودجه سال 93 آمده است، گفت: مبلغ مازاد درآمد بايد در منابع اعتباري سال بعد از آن درنظر گرفته شود و آيا اين مازاد در سال‌هاي ديگر نيز وجود دارد؟

حسابرس رسمي شوراي شهر تهران اما درخصوص اين موضوع پاسخ داد: درآمد مازاد به‌عنوان درآمد مثبت در حسابداري شناخته مي‌شود و شهرداري همواره چنين مازادي را دارد. وي اظهار داشت: با توجه به اينكه اين مبلغ قابل پيش‌بيني نيست و طي سال تغيير مي‌كند بدين گونه عنوان شده است كه مي‌توان براي بودجه‌نويسي روالي را مشخص كرد تا مازاد به‌دست آمده تا زمان تدوين بودجه در اعتبارات سال آينده درنظر گرفته شود. سرخو همچنين در بخش ديگري از سخنانش نسبت به اجراي پروژه مشاركتي بدون مجوز شوراي شهر تذكر داد كه چمران رئيس شوراي شهر تهران نيز اين موضوع را تأييد كرد. وي پس از اين، خواستار مشخص شدن ميزان مطالبات وصول شده شهرداري از دولت و همچنين جزئيات توافقات شهرداري در سال‌93 با ساير ارگان‌ها و نهادها شد.

اقبال شاكري نيز ديگر عضو شوراي شهر تهران بود كه درخصوص تفريغ بودجه خطاب به حسابرس خواستار نشان دادن انحرافات مالي از برنامه با درصد شد و گفت: اگر انحرافات با درصد نشان داده شود مي‌توان برداشت راحت‌تري از اين موضوع داشت. رئيس كميته عمران شورا به درآمد ناشي از حذف پاركينگ اشاره و تأكيد كرد: حذف پاركينگ، در آينده شهر را با مشكل مواجه مي‌كند كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين بين مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران درخصوص حذف پاركينگ‌ها توضيح داد و گفت: عوارض به‌دست آمده ناشي از حذف پـاركيـنـگ در شرايط ضروري است و صحبت از حذف عمومي پاركينگ ‌نيست.

احمد حكيمي‌پور، ديگر عضو شوراي شهر تهران نيز ديروز در‌خصوص گزارش تفريغ بودجه نسبت به تأخير در ارائه گزارش تذكر داد. به‌نظر وي براساس قانون شهرداري بايد هر شش‌ماه يك‌بار گزارش خود درخصوص اقدامات انجام شده را ارائه دهد كه امروز اين موضوع در شهرداري با وجود داشتن رسانه‌اي همچون روزنامه همشهري ديده نمي‌شود. وي همچنين به موضوع ماده‌79 قانون شهرداري‌ها اشاره و تأكيد كرد: براساس اين قانون بايد نسبت به بنگاه‌ها و مؤسساتي كه شهرداري به آنها كمك مي‌كند نظارت صورت گيرد كه امروز اين نظارت به‌نظر من ديده نمي‌شود.

اسماعيل دوستي‌هم با بيان اينكه تفريغ بودجه يعني تطابق درآمد و هزينه و مشخص شدن انحرافات آن، گفت: سيستم شهرداري با سيستم دولت كه منابع خود را از خزانه تأمين مي‌كند متفاوت است و آنچه امروز مشاهده مي‌شود مثبت بودن تفريغ بودجه است. وي ادامه داد: اشكالي كه امروز در تفريغ مشاهده مي‌شود ناشي از نبود حساب تفريغي در شهرداري است تا بتوان درآمدها و هزينه‌ها را مشخص كرد. رئيس كميسيون سلامت، محيط‌زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران نيز گفت: در گزارش لايحه تفريغ بايستي ميزان انحراف و دلايل انحراف در هر رديف و ماموريت‌ها ابراز شود كه در لايحه ارسالي توسط شهرداري اين دلايل مشاهده نشد و اگر انحرافي مشاهده نمي‌شود نيز بايستي ذكر شود كه انحرافي وجود نداشته است.به گفته رحمت‌الله حافظي در لايحه تفريغ بايستي بودجه از لحاظ ريالي و هم مقداري رسيدگي شود. در ادامه جلسه ديروز شوراي شهر تهران همچنين گزارش‌هاي حسابرس درخصوص مناطق 1و 14شهرداري تهران قرائت شد. در نهايت شوراي شهر تهران ضمن تصويب تفريغ بودجه شهرداري در سال‌93، اعلام كرد كه گزارش حسابرس منتخب شوراي شهر در اين خصوص جزء لاينفك مصوبه بوده و به‌عنوان سند تفريغ بودجه شهرداري تهران به حساب‌ آيد. همچنين شهرداري موظف شد تا تصميمات لازم و سازوكار مناسب براي اصلاح ساختارها و سيستم‌هاي مالي و اجرايي مربوط و رفع مغايرت‌ها و پيگيري علل يا عوامل انحرافات بودجه‌اي و مالي براساس اين گزارش را پيش‌بيني و اجرا كند. در ضمن تأكيد شد، شهرداري تهران موظف است تمامي ايرادها و پيشنهاد‌هاي حسابرس در اين گزارش را عملياتي و اجرايي كند.

  • بار مسئوليت كم‌كاري سازمان ميراث، روي دوش شهرداري

مجتبي شاكري، رئيس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران عضوي بود كه در جريان جلسه ديروز تذكر پيش از دستور ارائه كرد. وي در اين نطق خود با اشاره به‌وجود 2300نقطه ميراثي در تهران، گفت: اكنون تنها نزديك به 500نقطه از آن ثبت ميراثي شده و بقيه به‌دليل فقدان بودجه كافي براي اين منظور در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ثبت و تملك نشده است. از اين‌رو بخشي از بار مسئوليت اين تملك‌ها روي دوش شهرداري و شوراي شهر تهران قرار گرفته و اين در حالي است كه هنوز بدهي 14هزار ميليارد توماني دولت‌ها تاكنون همچنان باقي‌است. وي در ادامه با اشاره به مخالفت شوراي شهر با تصويب لايحه ايجاد سازمان گردشگري ذيل شهرداري تهران، گفت: با وجود اين مخالفت شهرداري دوباره اين قضايا را پيگيري مي‌كند درحالي‌كه ايجاد چنين سازمان‌هايي جز تحميل هزينه به شهر و فربه كردن شهرداري خاصيت ديگري ندارد.

شاكري همچنين با بيان اينكه 8مجموعه مختلف ذيل شهرداري تهران در حوزه گردشگري فعاليت مي‌كنند، گفت: در اين حوزه بدون اينكه يك‌ساختار روشن و شرح وظايف مدون وجود داشته باشد، امسال هم 21ميليارد تومان بودجه پيش‌بيني شده است. وي به اعضاي شوراي شهر هشدار داد كه در تصويب بودجه سال‌96 دچار خطا نشوند و ضمن مخالفت با ايجاد سازمان گردشگري در شهرداري، گفت: حتي يك گزارش از فعاليت‌هاي تحت عنوان گردشگري براي اثبات اين ادعا كه با ايجاد سازمان مذكور يك منبع درآمد پايدار براي شهرداري ايجاد مي‌شود، در اختيار اعضاي شوراي شهر قرار نگرفته است.

  • مسائل مطرح شده توسط اعضا

عبدالمقيم ناصحي- فرهنگي- اجتماعي (رئيس) : روند انتقال صنوف مزاحم در شهر تهران جاي گلايه دارد. برنامه‌هاي شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران درخصوص انتقال صنوف مزاحم به‌ويژه در مناطق 15و 19و به‌طور خاص قراضه‌فروشان خلازيل به نتيجه نرسيده، بنابراين بايد هرچه سريع‌تر در اين خصوص اقدام شود.

احمد مسجدجامعي- سلامت و محيط‌زيست : نسبت به روند تملك و بازسازي منزل شهيد تندگويان در خاني‌آباد انتقاد دارم و خواستار تسريع در اين امر هستم. تنها وزيري كه در جمهوري اسلامي ايران به اسارت گرفته شده و بعد به شهادت رسيده شهيد تندگويان است و لذا شايسته است در حفظ آثار به‌جا مانده از وي در راستاي زنده نگاه داشتن ياد و خاطره اين شهيد بزرگوار بيشتر بكوشيم. جا دارد تشكري هم از شهردار منطقه 15داشته باشم چراكه در برنامه تهرانگردي روز جمعه وقتي از كوچه اوراقچي‌ها بازديد مي‌كرديم در كمال صبر و متانت شنونده درد دل معتادان طرد شده از جامعه بود و آنها را راهنمايي كرد كه حتي به دفترش مراجعه كنند تا به آنان كمك كند.

محسن سرخو- عمران و حمل‌ونقل : با توجه به اينكه سال هدف طرح جامع 1404بوده بهتر است برنامه سوم به جاي 5ساله بودن 7ساله ديده شود تا اهداف طرح جامع به‌طور كامل محقق شود. از طرف ديگر با توجه به برنامه دوم 5ساله شهرداري تهران بايد سال گذشته خط‌7 و امسال خط‌6 به بهره‌برداري مي‌رسيدند كه با روند فعلي ما از برنامه عقب هستيم. در بازديدي كه از كارگاه‌هاي خط 6 مترو داشتم خوشبختانه فعاليت 24ساعته در كارگاه حاكم است و ما اميدواريم تا پايان سال‌جاري بخشي از خط 7 و بخشي از خط‌6 به بهره‌برداري برسد كه درصورت راه‌اندازي، در كريدور شرقي‌-‌غربي تهران شاهد كاهش ترافيك خواهيم بود. حين بازديد از خط 6 مترو پيمانكاران تجهيزاتي براي اسكن تاسيسات زيرسطحي به‌كار گرفته بودند كه گرچه كامل نيست اما جاي خوشحالي دارد. از سوي ديگر بايد درنظر داشته باشيم كه فصل بودجه‌ريزي فرارسيده و ما براي جبران عقب‌ماندگي مترو بايد هرچه سريع‌تر مقدمات عمليات اجرايي خط‌8 مترو را فراهم كنيم.

اسماعيل دوستي-عمران و حمل‌ونقل : در شوراي پيشين مصوبه‌اي داشتيم كه برخي مدارس تهران به‌صورت هيأت امنايي اداره شوند و شهردار منطقه نيز عضو هيأت امنا شود. ولي باخبر شديم كه در برخي مدارس كمكي از سوي شهرداري صورت نگرفته است. شهرداري تهران تاكنون كمك‌هاي زيادي به مدارس كرده و حتي بيشتر از 5درصد بودجه را براي كمك به مدارس هزينه مي‌كرده كه البته نمي‌دانم اين 5‌درصد از محل اعتبارات كدام بخش است اما به هر روي با توجه به وضعيت مدارس به‌ويژه مدارس فرسوده منطقه‌12 كه اسفناك است شهرداري مي‌تواند با برنامه‌ريزي دقيق به كمك آموزش و پرورش بشتابد. هفته آينده گزارشي از وضعيت مدارس در مناطق‌ 11و 12را به تصوير خواهم كشيد تا در جريان وخامت اوضاع قرار بگيريد.

کد خبر 351884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار