همشهری آنلاین: رؤسای دانشگاه های سراسر کشور به سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا اعتراض کردند

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متن نامه اعتراض رؤسای دانشگاههای سراسر کشور به شرح زیر است:

جناب آقای لی بالینگر
ریاست محترم دانشگاه کلمبیا

با سلام؛
دعوت دانشگاه کلمبیا از رئیس جمهور اسلامی ایران جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل صرفنظر از نحوه و کیفیت برگزاری، با رقههایی از آزادمنشی و آزاد اندیشی را که برای سالها از نظر آمریکا مغفول مانده بود، گشود و فصل جدید و مهمی از تعامل و گفتگوهای سازنده به عنوان راهحل مشکلات دو جانبه و چند جانبه جهانی، پیش روی چشم جهانیان باز کرد. این امر نشان داد هنوز در میان روشنفکران، اندیشمندان و صاحبنظران سیاسی و علمی جامعه دانشگاهی و سیاسی آمریکا، افرادی هستند که عدالتطلبی و استقلال خواهی را در جهان قدرت محور و پرتلاطم امروز، مدنظر قرار داده و در بازار گرم اندیشهها، منتظر عرضه متاع اندیشة سایر مکاتب و ادیان الهی جهت نقد و تعامل می باشند و البته این شایسته تقدیر و تحسین است. اما سخنرانی شما به عنوان میزبان قبل از آغاز سخنرانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان داد که هنوز دانشگاه به عنوان نهادی مولد، محرک و سرمبدأ تحولات یک کشور و آن هم کشوری مثل آمریکا نتوانسته است شأن و جایگاه مستقل خود را به دور از سیاست زدگی بیابد. انتظار میرفت که کشوری که داعیه دار حجم فراوانی از تولیدات علم ، دانش و فناوری در جهان مدرن امروز است، با برگزاری جلسات هماندیشی، نقد، مناظره و آگاهی نسبت به مردمان، فرهنگها و تمدنهای آنها در اقصی نقاط جهان بتواند گام بزرگی را در اعتلا انسانها و خدمت به بشریت ایفا کند.
نقش دانشگاه در کشورهای مختلف جهان نقشی متمایز، پیشرو و آگاهی بخش است تا در یک فضای اعتدال، سالم و فارغ از مناسبات و معادلات سیاسی، اساتید دانشگاهی به کمک دانشجویان بتوانند با تفاهم و تعامل کشورشان را در عرصه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داخلی و خارجی یاری نمایند و این جایگاه خطیر و مهم دانشگاهها را میرساند.

آقای رئیس
سخنان سیاسی و ادعاهای ناروا و پیدرپی شما، ناراحتی و تعجب اندیشمندان و فعالان علمی جهانی خصوصاً دانشگاهیان و ملت بزرگ ایران را موجب شد، آنهم از سوی مدیریت دانشگاهی که از مهمترین و معتبرترین دانشگاههای حال حاضر آمریکا می‌باشد و نامه اساتید، دانشجویان و نظریهپردازان آن دانشگاه را یدک میکشد.
بداندیشی، کینه ورزی و عدم آگاهی شما سبب شد تا آنچه را که تاریخ در دورههای مختلف گواهی میکند، نادیده انگارید و ملت و دولت مردمی برآمده از آن به شواهد تمامی ناظران داخل و خارج، را با الفاظ و نسبتهای ناروا و دور از واقعیت متهم سازید.
عاملان اینگونه جریان سازیهای هدایت شده در عصر ارتباطات و اطلاعات نمیتوانند مخفی بمانند همچنانکه بسیاری از جنایتها و اعمال زشت و تحقیر آمیز آنها در چشم جهانیان مخفی نمانده است، که نمونه بارز و آشکار آن مسأله مردم فلسطین و غصب حاکمیت به حق آنها بر سرزمین اشغال شده خودشان و تأیید امثال شماست.

آقای رئیس
ملت بزرگ ایران، بنا به شواهد علمی و تاریخی ملتی متمدن، کهن و با سابقه عظیم فرهنگی و تمدن غنی ایرانی و اسلامی است. صلح و استقلال منشی، عدالت گستری، معنویتخواهی و آزاد اندیشی بر پیشانی نورانی این ملت میدرخشد و ثابت میکند که ایرانیان در طور تاریخ، انسانهای مستعد و با پشتکاری بودهاند و حتی در دورههایی منشأ اثر و تحول در اروپا و جهان شده و عصر زرین و طلایی مهمی را در طول تاریخ جهان رقم زدهاند.
کیست که نداند مردم با تمدن ایران در طول تاریخ با تکیه بر هویت ملی و مذهبی خویش و در اوج عظمت و شکوه، با منش کاملاً انسانی با دیگر مردمان رفتار میکردند و همواره به فرهیختگی، آگاهی ، مهرورزی با بیگانگان، احترام به ارزشها و سنتهای دیگران، رعایت اصول اخلاقی و منصفانه و رد هرگونه خشونت طلبی و جنگ افروزی معروف بودهاند. با رجوع به سابقه تاریخی ملت ایران بیشک در مییابید که ایرانیان همواره استوار، مستحکم و بدون هیچگونه لرزشی، بر روی پای خود ایستاده و حیاتی مستقل و عزتمندانه را برای خود ساخته، و همواره در مقابل هرگونه ظلم، بیداد و تعرضی با تمام وجود ایستادگی نموده و با احترام کامل به تمام ملتهای دیگر، از حقوق خود در تمام جنبهها دفاع نموده است.

آقای رئیس
شما بعنوان رئیس دانشگاه کلمبیا، احتمالاً به اندازه کافی تاریخ تمدن ایران و جهان را خواندهاید و همزبان با سایر اساتید این حوزه بر تأثیر شگرف و به سزای تمدن ایرانی و اسلامی در اعتلا و پیشرفت تمدن جهانی صحه میگذارید اما چه شده است که با ملت صلحطلب و نوع دوست آمریکا تعامل و همکاری نمیکنید و با عدم مهمان نوازی و همگام با برخی از جنگافروزان و سیاستمداران امروز کاخ سفید بر طبل خشونت طلبی و جنگ می کوبید و با آلت دست قرار گرفتن سیاستمداران کهنه کار آن کشور، که انتقادهای جدی و فراوانی از سوی محافل روشنفکر، علمی و مستقل آمریکایی نسبت به آنها مطرح شده است،همچنان جایگاه رفیع و مقدس دانشگاه که محل تضارب آراء و اندیشههای مختلف و متفاوت است را فراموش مینمایید.
شایستهتر آن است که شما به سیاستها و برنامههای سیاسی، اقتصادی خود و بازتاب منفی آنها در سطح جهانی نظر افکنید و سابقه خشونتها، تبعیض و دوگانگی های نظری و عملی حاکمان خود را از بطن تاریخ نه چندان گذشته بیرون بیاورید.
کشور شما با یکجانبهنگری و نادیده انگاشتن افکار و نظریات جهانی، بخصوص پس از 11 سپتامبر ملتها و دولتهای مستقل را مورد هجوم و حمله قرار داده و دموکراسی و حقوق بشر را ابزاری برای دخالت و نفوذ در کشورها قرار داده است. حال ما از شما میپرسیم که آیا دفاع از فرهنگ، هویت و حاکمیت کشورها و ملتهای مظلوم مانند فلسطین مصداق تروریسم است یا دوگانگیها، سرکوبها و بی عدالتی های مفرطی که کشور شما در طبقهبندی کشورها ایجاد کرده است؟
تاریخ دیپلماسی ایالات متحده آمریکا، خصوصاً پس از جنگ دوم جهانی نافی شعارهای فریبنده و به ظاهر انسان دوستانهای است که دولت شما سرمیدهد. مردمان جهان در دنیای امروز بیدار و آگاه شدهاند و فریب تبلیغات رسانه ای و جنگ روانی آنها را نخواهند خورد. سؤال آن است که قبل از آنکه سیاستهای کشورهای دیگر دنیا را به بوته نقد و انتقاد بگذارید آیا تابحال سیاستهای تهاجمی و جنگ طلبانه ایالات متحده خصوصاً در زمینه سیاست خارجی را منصفانه و بیرحمانه به پرسش و پاسخ طلبیدهاید تا حداقل بر جامعه علمی خودتان مشخص شود:
ـ کشوری که از انرژی هستهای، استفاده غیرقانونی و تهاجمی کرده و همچنان به دنبال تولید نسل جدیدی از سلاحهای هستهای و شیمیایی است، کدام است؟
ـ کشوری که حامی تروریسم دولتی و غیردولتی و توسعه دهنده راه تروریسم در ایجاد خشونت، رعب و وحشت و ادبیات زشت و بیرحمانه است، کدام است؟
ـ کشوری که با مداخلات فزاینده و ظالمانه، آسایش و آرامش مردمان کشورها را به شیوهای کاملاً مستبدانه سلب کرده است کدام است؟ کودتای 28 مرداد و حمایت از رژیم ستمشاهی پهلوی در پرتو دخالت‌ها و همراهی‌های فراوانی چه کسانی صورت پذیرفته است؟
ـ گروههای تروریستی، متحجر و واپسگرا مانند طالبان و القاعده چگونه و با حمایت مالی و تسلیحاتی چه دولتیهایی توانستهاند ظهور پیدا کنند و منشأ فجایع انسانی در منطقه و جهان شوند؟
ـ کدام کشور بیشترین سابقه جنگ افروزی در بعد از جنگ دوم جهانی را داشته، که البته اکثر آنها با شکست مواجه شده است؟
ـ کدام کشور در طول 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از صدام جنایتکار با تمام توان مادی حمایت میکرد، و باعث وارد شدن خسارتهای جبرانناپذیر به دولت ملت ایران و عراق گردید؟

آقای رئیس
امروز، ایران اسلامی و جامعه علمی و دانشگاهی ممتاز آن، با تکیه بر اندوختهها و توانمندیهای فرزندانش به قلههای معرفت، علم و فناوری رسیده و طرح دانشگاه تمدن ساز بزرگ ایرانی و اسلامی را تجربه میکند و علم و دانایی محوری را بدون وابستگی به دنیای سیاست و تنها در پرتو حمایت ملت خود مورد توجه قرار داده است که مهمترین آنها را در پیشرفت فزاینده دانش صلحآمیز هستهای مشاهده میکنید. انتظار آن است تا شما با مروری بر آنچه در دیدار با رئیس جمهور محترم اسلامی ایران صورت پذیرفته است، شأن و جایگاه والای دانشگاه کلمبیا و مجموعه مدیریت علمی و اجرایی آن را به آن بازگردانید و اجازه ندهید تا محافل سیاسی و گروههای ذینفوذ در حوزه سیاست داخلی آن کشور، شما را به ابزاری برای رسیدن به مطامعواهی و غیر انسانی خود تبدیل کنند، بلکه دانشگاه فضایی ایجاد کند که بتواند با انسان سازی و توجه به معیارهای علمی و اخلاقی سرلوحه و الگوی بقیه نهادهای اجتماعی قرار گیرد.

 دکتر محمدحسین رامشت رئیس دانشگاه اصفهان،
 دکتر فرهنگ مظفر رئیس دانشگاه هنر اصفهان،
 دکتر حسن صدقى رئیس دانشگاه ارومیه‏،
 دکتر عزیز حبیبى ینگجه‏ رئیس دانشگاه محقق اردبیلى،‏
 دکتر محبوبه مباشری رئیس دانشگاه الزهراء (س)،
 دکتر عباس قربانی رئیس دانشگاه ایلام،
 دکترحسن غفوری فرد رئیس دانشگاه بین‏المللى امام‏خمینى (ره)،
 دکتر اردشیر خزائى‏ رئیس دانشگاه بوعلى سینا،
 دکتر محمدرضا میرى‏ رئیس دانشگاه بیرجند،
 دکتر حسن تاجیک‏ رئیس دانشگاه خلیج‏فارس،
 دکتر علیرضا على‏احمدى‏ رئیس دانشگاه پیام نور،
 آیت‏ا... عباسعلى عمید زنجانى‏ رئیس دانشگاه تهران،
 دکتر فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس‏،
 دکتر محمدحسین سرورالدین‏ رئیس دانشگاه تبریز،
 دکتر عبدالجواد طاهری زاده رئیس دانشگاه تربیت معلم،
‏ دکتر محمد امین فرد رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان،‏
 دکتر ملک سلیمانى مهرنجانى‏ رئیس دانشگاه اراک،
‏ دکتر عباس محمدیان‏ رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار،
 دکتر حسین بلندى‏ رئیس دانشگاه جامع علمى ـ کاربردى،‏
 دکتر محمد مهدی خدایی رئیس دانشگاه رازى،
 دکتر علیرضا نداف اسکوئی رئیس دانشگاه زنجان،
 دکتر احمد اکبرى‏ رئیس دانشگاه سیستان وبلوچستان،
‏ دکتر علی خیرالدّین رئیس دانشگاه سمنان،
 دکتر حمید لطیفى‏ رئیس دانشگاه شهیدبهشتى،
‏ دکتر محمدهادى صادقى‏ رئیس دانشگاه شیراز،
 دکتر زرگر شوشتری رئیس دانشگاه شهیدچمران،
‏ دکتر احمد امیرى خراسانى‏ رئیس دانشگاه شهیدباهنر،
 دکتر عبدالله معتمدى شلمزارى رئیس دانشگاه شهرکرد،
 دکتر على مرادزاده رئیس دانشگاه صنعتى شاهرود،
 دکتر سقفی رئیس دانشگاه شاهد،
 دکتر علیرضا رهایی رئیس دانشگاه صنعتى امیرکبیر،
 دکتر سهراب‏پور رئیس دانشگاه صنعتى شریف،‏
 دکتر على خاکى صدیق‏ رئیس دانشگاه صنعتى خواجه‏نصیرالدین طوسى‏،
 دکتر غلامرضا قربانى‏ رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان،
 دکتر محمدرضا چناقلو رئیس دانشگاه صنعتى سهند،
 دکتر محمد سعید جبل عاملی‏ رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران،
‏ دکتر سیدصدرالدین شریعتى‏ رئیس دانشگاه علامه طباطبائى،‏
 دکتر رامین رحمانی‏ رئیس دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى گرگان،
 دکتر علیرضا عاشورى‏ رئیس دانشگاه فردوسى مشهد،
 دکترغلامحسین کریمى دوستان رئیس دانشگاه کردستان‏،
 دکتر حاتم‏زاده‏ رئیس دانشگاه گیلان،
 دکتر علیزاده رئیس دانشگاه مازندران‏،
 دکتر رضا صادقى سرابى‏ رئیس دانشگاه لرستان،
 دکتر سید جواد ساداتی نژاد رئیس دانشگاه کاشان،
 دکتر محمدمهدى ابراهیمى نژاد رئیس دانشگاه ولى‏عصر (عج) رفسنجان،‏
 دکتر عباسعلى ایزدى‏ رئیس دانشگاه هنر،
 دکتر محمدعلى کى‏نژاد رئیس دانشگاه هنر اسلامى تبریز،
 دکتر احمد نوحه‏گر رئیس دانشگاه هرمزگان،
‏ دکتر سیدمحمد میرمحمدى میبدى‏ رئیس دانشگاه یزد،
 دکتر علی حقیقی اصل رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان،
 دکتر اردوان ارژنگ‏ رئیس دانشگاه یاسوج،
‏ دکتر احمد قنبری  رئیس دانشگاه زابل،
 حجتالاسلام والمسلمین ‏مهدى قاضى‏ رئیس دانشگاه قم،
 دکتر پرویز باورصاد احمدی رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایى خرمشهر،
 دکتر جلیل مقدسى‏ رئیس دانشگاه صنعتى شیراز،
 دکتر محمدحسن کرمى رئیس مجتمع آموزش عالى جندى شاپور،
 دکتر حسن زمانیان رئیس دانشگاه ملایر،
 دکتر محمدتقى بیگى نصیرى‏ سرپرست دانشگاه کشاورزى و منابع طبیعى رامین،‏
 دکتر سیدسلمان نورآذرخشکناب رئیس دانشگاه تفرش‏،
 دکتر غلامرضا حجتى رئیس دانشگاه مراغه،‏
 دکتر محسن طالب‏زاده رئیس دانشگاه بجنورد،
 دکتر مهدى صادقى شاهدانى سرپرست دانشکده امور اقتصادى،‏
 دکتر محمدحسین کریم سرپرست دانشگاه دریانوردى و علوم دریایى چابهار.

کد خبر 32599

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار آموزش

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز