در هفته منتهی به 30 شهریور قیمت خرده فروشی گوشت قرمز نسبت به هفته قبل از آن 3/3 درصد افزایش یافت ولی قیمت گوشت مرغ در این هفته با کاهش 5/1 درصدی نسبت به هفته قبل از آن مواجه بود.

به گزارش اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ نسبت به ماه قبل به ترتیب 5/5 و 1/8 درصد افزایش داشته است.

قیمت لبنیات در این هفته بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن نسبت به ماه گذشته 1/0 درصد کاهش یافت. در این گروه تنها بهای پنیر غیر پاستوریزه و کره پاستوریزه نسبت به هفته گذشته نوسان اندکی نشان داد.

قیمت تخم مرغ نیز با وجود کاهش 1/0 درصدی نسبت به هفته گذشته 3/1 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشت و شانه‌ای 21 تا 27 هزار ریال فروش می‌رفت.

بهای برنج هیچ تغییری نداشت و بهای حبوبات نسبت به هفته قبل از آن 8/1 درصد افزایش داشت. در هفته مورد بررسی بهای اکثر اقلام میوه‌های تازه نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشت.

کد خبر 32224

برچسب‌ها